Wat is het voordeel van het laten uitvoeren van een bedrijfsaudit?

Siertelers en -organisaties zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun gewaskwaliteit naar het hoogste niveau te tillen. Om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde bloemen, is het mogelijk een audit te laten doen door Royal Brinkman. 

Bij deze kwaliteitscontrole werkt Royal Brinkman samen met Chrysal. Het uitvoeren van de audit houdt in dat er metingen uitgevoerd worden op meerdere plaatsen binnen uw bedrijf. Hierbij wordt de route gevolgd die de bloemen afleggen van de oogst tot het moment van het verlaten van de kwekerij.
 

Kas 

Als eerste worden in de kas temperatuurmetingen gedaan, waarna de kwaliteit van het water in de oogstbakken wordt gemeten. Verder worden de oogstgereedschappen onderzocht zoals schaartjes en volgt een doseringscontrole op het voorbehandelingsmiddel.

Sorteerruimte

Ook wordt de sorteerruimte beoordeeld. Met name de hygiëne speelt hier een grote rol. Naast de visuele checks worden er monsters genomen van de messen van de sorteermachine, de werkbanken en de scharen. Met behulp van dry swaps wordt een uitspraak gedaan over de hygiënetoestand in deze ruimte.

Koelcel

Vervolgens worden de koelcellen onderzocht. Dit kan variëren van één enkele cel tot een inslagcel (geoogst product) en een uitslagcel (gesorteerd product). Hierbij speelt het onderzoek naar het gebruikte water een belangrijke rol. De temperatuur, de pH en de hardheid maar ook de aanwezigheid van micro-organismen in het water worden gemeten. De mate van vervuiling wordt gemeten door middel van een petrifilm. Verder wordt de botrytisdruk onderzocht door middel van een botrytisschaal. Tot slot wordt ook hier een doseringscontrole gedaan. 

Advies 

Nadat alle gegevens verzameld zijn, wordt er een rapport opgesteld van de situatie op uw bedrijf. U krijgt advies waar u mogelijk verbeteringen aan kunt brengen in de keten of de wijze van voorbehandelen. Royal Brinkman heeft een compleet pakket aan voorbehandelingsmiddelen welke u hierbij kunnen ondersteunen. Wilt u een duidelijke kwaliteitsverbetering doen, besteed dan ook aandacht aan het voortraject. Een goed middel kan geen slechte uitgangspositie verbeteren. 


Gerelateerde artikelen

- Welk voorbehandelingsmiddel is geschikt voor mijn teelt?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten