Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Aphidoline a. [4 blisters x 250] (BL)

Do not delete this link

Aphidoline a. [4 blisters x 250] (BL)

Artikelnummer 210102251
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren

Productomschrijving

Productomschrijving
Aphidoline ter bestrijding van bladluis

Aphidoletes aphidimyza
Aphidoline bevat poppen van de galmug Aphidoletes aphidimyza. De larven bestrijden een breed spectrum aan bladluissoorten. De volwassen galmug die uit de pop komt is vooral actief in de schemering en legt haar eieren in bladluiskolonies. De galmug  zuigt de bladluizen leeg waarna er niet meer dan een uitgedroogd huidje overblijft. De praktijk toont aan dat er meer dan 60 bladluissoorten op het menu van de Aphidoletes aphidimyza staan. Aphidoletes aphidimyza is een onmisbare schakel in effectieve luisbestrijding. De galmuggen kunnen vrijwel in elke teelt worden gebruikt.

De larven van de galmug komen na twee dagen uit hun eieren en starten na uitkomst direct met het verorberen van luizen. De volwassen galmuggen zijn zeer mobiel en hebben een goed zoekvermogen. Vrouwtjes van de Aphidoletes aphidimyza zullen de eitjes afzetten op plaatsen met voldoende voedsel: in bladluishaarden.  Aphidoletes aphidimyza ontwikkelt zich het best bij een temperatuur tussen de 20 en 30°C en een daglengte van 16 uur.

Producteigenschappen
·         Popformulering garandeert hoge kwaliteit.

·         Zowel preventief als curatief in te zetten.

·         Snelle verspreiding door de kas.

Verpakking
Aphidoline  is verkrijgbaar in blister-verpakkingen met 250 poppen per blister, waarbij vermiculiet als draagstof dient. De vermiculiet zorgt voor een optimale huishouding in de flesjes gedurende het transport.

Gebruiksinstructie
Aphidoline dient ingezet te worden zodra er luizen in het gewas zijn waargenomen. Vanuit de bladluisplekken verspreidt de galmug zich over de gehele oppervlakte en is zo in staat om bladluis, ongeacht de soort, onder controle te houden. Hang de blisters goed verspreid door uw gewas. Voorkom hierbij blootstelling aan direct zonlicht.

De mate van inzet is altijd afhankelijk van de plaagdruk in het gewas, waardoor het inzetten van een bepaalde hoeveelheid het beste in overleg met een productspecialist bepaald kan worden. Let op: de galmuggen zijn gevoelig voor zwavel.

Opslag en transport
Controleer het product bij ontvangst op afwijkingen en gebruik het bij voorkeur direct of uiterlijk binnen 18 uur na ontvangst. Tijdens het transport kunnen enkele poppen uitkomen. Dit is geen probleem, maar in het geval van uitkomende poppen dient het product direct uitgezet te worden. Indien opslag nodig is dient het product donker bewaard te worden bij een temperatuur van 8 - 10°C.

Verwante artikelen
210103465 Aphidoletes aphidimyza [1.000/koker] (BI)
210103468 Aphidoletes aphidimyza [2.000/fles] (BI)
210103665 Aphidoletes aphidimyza [10.000/fles] (BI)
210103257 Aphidoletes aphidimyza [2.000/fles] (BP) 
210103291 APHIDOcontrol [1.000/fles] (AB4) 

> Aphidoletes aphidimyza 1.000
> MBT/MPS: 990381

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link