Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Easi-mix 3 ltr

Do not delete this link

Easi-mix 3 ltr

Artikelnummer 180701126
can = 3 liter
doos = 4 can
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren

Registratie

Toelatings nr. W-nummer Uit verk. datum: Opgebruik datum
hulpsto 0

Productomschrijving

Het water waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten is vaak van onvoldoende of slechte kwaliteit. Bij gebruik van troebel water, water met een te hoge zuurgraad (pH 7 en hoger), of water wat te hard is of verontreinigd water met onopgeloste resten Calcium, Magnesium, Bi‐carbonaten, etc. kan de werking van bepaalde groepen gewasbeschermingsmiddelen negatief beïnvloed worden. Doordat in de praktijk ook nog mengingen worden gemaakt van soms 3 tot 5 verschillende middelen wordt de zuurgraad nog eens verhoogd met 0,5 - 1,5. De pH van het water met gewasbeschermingsmiddelen erin wordt dus nog basischer (pH boven 7). Door aan het water ‘Easi-Mix’ toe te voegen voordat het bestrijdingmiddel wordt toegevoegd, kunnen negatieve invloeden van dit ‘slechte’ water worden voorkomen.

 

EASI‐MIX bevat:

·        een complex van zuren om de pH en hydrolyse te verlagen.

·        een lange keten van polymeren om het water zachter te maken.

·        afzonderlijke hulpstoffen om de kationsche verontreinigingen te isoleren en het mengen met andere producten in de tank te verbeteren.

·        uitvloeiers en hechters om de bedekking te versterken

 

Bepalen dosering van EASI‐MIX:

Om de hardheid van uw water, en de benodigde hoeveelheid toevoeging Easimix te bepalen kunt u een testflacon bestellen, waarmee op eenvoudige wijze te bepalen is of het water onthard en/of aangezuurd dient te worden.

Watertest m.b.v. de testflacon

                 Neem 1 liter van het te gebruiken water.

                 Voeg 1 afgemeten hoeveelheid (0,5 ml = 1 pompslag) EASI‐MIX toe aan het water om een bepaalde kleurverandering te krijgen.

                 Ga door met het toevoegen van de afgemeten hoeveelheid (0,5 ml) EASI‐MIX tot het watermonster de gewenste kleur heeft gekregen.

o   Bij pH 5,0 en hoger wordt het water blauw.

o   Bij pH 4,9 en lager zal de kleur veranderen in groen.

o   Bij pH 4,3 en lager zal de kleur veranderen in geel.

 

Dosering

Elke 0,5 ml EASI‐MIX toegevoegd aan 1 liter proefmonster is gelijk aan 250 ml toevoegen aan 1.000 liter water in de spuittank.

N.B. Onderzoek de pH van het water regelmatig aangezien dit dikwijls kan veranderen. De optimale pH voor opname van (gewasbeschermings)middelen door het blad van de plant ligt tussen 4,5 en 5,5.

Voeg altijd eerst EASI‐MIX toe in de tank voordat gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden toegevoegd.

 

Procedure voor het vullen van de tank: 

Voeg benodigde hoeveelheid ‘Easi-Mix’ toe aan het spuitwater

Voeg gewasbeschermingsmiddel toe aan het water

Gemiddeld is 100 ml ‘Easi-Mix’ nodig per 100 liter water om de optimale pH te verkrijgen en het water voldoende te ontharden.

 

Waterconditioneringsmiddelen als ‘Easi-Mix’ vinden hun toepassing bij gewasbeschermingsmiddelen die gemakkelijk afbreken in een basisch milieu en die reageren met schadelijke ionen in het water.
Hard water is o.a. schadelijk voor de volgende producten/productgroepen:

Basisch water met hoge pH

Glyfosaat (bijv. Roundup)

2,4-D amine

 

is schadelijk voor de volgende chemische groepen:

 • Carbamaten (bv. Methomex, Curater, Pirimor)
 • Carbazaten (bv. Floramite)
 • Triazinen (bijv. . Trigard)
 • Nitrilen (div. herbiciden)
 • Sommige pyrethroïden
 • Bacteriepreparaten (bijv. Xen-Tari, Lepinox, Dipel)

 Belangrijke wetenswaardigheden:

 • Bij toepassing van bodemherbiciden of insecticiden die worden ingewerkt is het niet zinvol om Easi-mix te gebruiken
 • Bij toepassingen waar ‘Easi-Mix’ niet genoemd wordt, hebben gebruikte middelen minder problemen met een hogere zuurgraad van water waarmee gespoten wordt
 • Easi-Mix kan technisch gezien in principe met alle producten gebruikt worden.
 • Een overdosering met ‘Easi-Mix’ kan geen schade veroorzaken
 • Bij gebruik van hard water (veel calcium, carbonaat en/of magnesium) is het altijd zinvol Easi-mix toe te passen omdat dit middel het water zachter maakt
 • Altijd gebruiken bij glyfosaat! (zeer belangrijk)
 • Gebruik de tester indien de pH niet bekend is

Constante kwaliteit
Inmiddels zijn in de praktijk zeer goede ervaringen opgedaan met dit product. De effectiviteit van verschillende insecticiden en herbiciden is merkbaar beter. Waarschijnlijk zal in de praktijk de toepassing van ‘Easi-Mix’ uiteindelijk leiden tot een vermindering van de dosering van het toegepaste gewasbeschermingsmiddel. In sloten, bronnen en de waterkraan komt doorgaans water beschikbaar wat in zuurgraad varieert tussen pH 4 en 11 met een variabele hardheid. Voor beide problemen is Easi-mix een oplossing

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link