Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Roundup Ultimate 15 ltr

Do not delete this link

Roundup Ultimate 15 ltr

Artikelnummer 180118195
can = 15 liter
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren.

Registratie

Toelatings nr. W-nummer Uit verk. datum: Opgebruik datum
13865 1
13865 0 26-1-2015 26-1-2016
13865 2

Productomschrijving

Informatie Roundup Ultimate bevat 480 g/l glyfosaat

•  Breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel
•  Verkrijgbaar in 5 en 15 l. verpakking
•  Toepassing in landbouw, tuinbouw en bosbouw
•  Géén Andreaskruis
•  Superieure onkruidcontrole
•  Minimale milieubelasting

Eigenschappen:
ROUNDUP ULTIMATE is een niet-selectief bladherbicide. Het middel wordt vnl. door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Het middel dient dus op bovenstaande onkruiden met voldoende blad toegepast te worden. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras.

Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaver en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden. De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden. De werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet zijn beschadigd door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid.
Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen 4 à 6 uur na de toepassing kans bestaat op regen.
Tijdens de toepassing van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn. Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan cultuurgewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Gebruik in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootte.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden.
In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.
In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.
Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link