Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Omschrijving van de plaag:
De groenteuil  is de meest voorkomende  rups in de aardbeien  De spanwijdte van de vleugels is 30 - 40 mm.
De kleur van de vleugels is roodbruin met een opvallende lichtbruine, niervormige vlek en een vagere ronde vlek.
De antennen zijn lang en dun. Kop en borststuk zijn roodachtig bruin.

Schade door de plaag:
Kort nadat ze uit het ei zijn gekomen blijven de jonge rupsen bij elkaar.
Na de tweede vervelling verspreiden ze zich over de hele plant.
De zeer jonge rupsjes veroorzaken venstervraat, waarbij ze een dun laagje van de bovenkant van het blad laten zitten.
Later vreten ze volledige gaten in de bladeren en stengels. Jonge planten kunnen volledig worden kaalgevreten.
Door de uitwerpselen kan het gewas ernstig worden vervuild.

Voorkomende soorten:
Groente uil

Teeltwijzer

De derde selectiegroep 'Selecteer manier van bestrijden' is gebaseerd op de IOBC maatstaf. Dit houdt het volgende in:

Natuurlijke vijandenDeze producten geven een afdoding van natuurlijke vijanden tussen de 0 en 25%
Te combineren met natuurlijke vijandenDeze producten geven een afdoding van natuurlijke vijanden tussen de 25 en 50%
Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke vijandenDeze producten geven een afdoding van natuurlijke vijanden tussen de 50 en 75%
Niet te combineren met natuurlijke vijandenDeze producten geven een afdoding van natuurlijke vijanden tussen de 75 en 100%


Algemene voorwaarden
- Lees vóór het gebruik altijd de etikettekst. 
- Toelatingen kunnen snel veranderen. Raadpleeg bij twijfel een productspecialist of vertegenwoordiger. 
- Voer voor het gebruik van een onbekend middel altijd eerst een proefbespuiting uit. 
- Draag bij het klaar maken van spuit-oplossingen altijd beschermende kleding en een masker. 
- De aangegeven middelen zijn niet gesorteerd op effectiviteit! 
- Adviezen worden met grote zorg samengesteld. Royal Brinkman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enventuele schadelijke gevolgen. 
- De neveneffectenlijst is gebaseerd op effecten van het residu en niet op contactwerking met de spuitoplossing!
- Je bent ten alle tijden verplicht het middel te gebruiken conform etiket.
- De invloed van een behandeling kan per natuurlijke vijand of – middel verschillen of anders zijn per situatie. Bij twijfel raadpleeg hiervoor altijd een product specialist of begeleider. 


Herbetreding na gewasbehandeling:
Jeugdigen t/m 15 jaar mogen geen gewas- of oogstwerkzaamheden uitvoeren in behandelde gewassen. Jeugdigen t/m 17 jaar, mogen niet onbeschermd (zonder lange broek en lange mouwen, handschoenen) en zonder deskundig toezicht werken in of met behandelde gewassen die minder dan 14 dagen geleden zijn behandeld. Een uitzondering geldt voor die middelen waarvan het etiket van het betreffende middel aangeeft dat na droging en ventilatie zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm-en) in het gewas gewerkt kan worden. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt: na een gewas- of ruimtebehandeling kunnen na opdrogen van de spuitvloeistof en na 2 uur luchten, werkzaamheden worden uitgevoerd zonder beschermende maatregelen. Tenzij op het etiket anders staat vermeld.

Do not delete this link