Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Kennisbank Gewasbescherming & desinfectie

Een advies nodig? Via de Kennisbank heb je alle antwoorden bij de hand. Of je nu op zoek bent naar signalerings- en bestrijdingstips voor verschillende ziektes en plagen, of uitgebreide stappenplannen voor het verbeteren van de bedrijfshygiëne: online staan onze specialisten 24/7 voor je klaar.

Kennisbank Gewasbescherming & desinfectie

Ziektes & plagen

▲ Welke ziektes zijn er?
Ziektes vormen vaak problemen in gewassen en kunnen grote schade aanrichten. Veelal veroorzaken zij rot en verwelking, wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat een plant volledig afsterft. Iedere ziekte vraagt om een specifieke bestrijding. 
» Lees meer

▲ Welke plagen zijn er?
Plagen vormen een grote bedreiging voor gewassen, omdat zij veel schade kunnen veroorzaken. Het is daarom van belang dat je een plaag in het gewas tijdig weet te signaleren.
» Lees meer

▲ Tips voor het signaleren en wegvangen van plagen
Het tijdig signaleren van plagen is van groot belang, want hoe eerder een plaag gesignaleerd wordt, hoe eerder je kan starten met het bestrijden van de plaag.  Voor het signaleren en wegvangen van plagen bestaan verschillende signaleringsproducten, waaronder signaalplaten en -rollen.
» Lees meer 


▲ Hoe voorkom je een resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen?
Ziektes, bacteriën en onkruiden kunnen ongevoelig worden voor gewasbeschermingsmiddelen, waardoor zij de werking van bepaalde middelen kunnen neutraliseren en deze dus geen (of minder) effect meer hebben. We spreken dan van een resistentie. 
» Lees meer

▲ Welke resistentiegroepen van gewasbeschermingsmiddelen zijn er?
Gewasbeschermingsmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende resistentiegroepen. Een resistentiegroep is een groep van gewasbeschermingsmiddelen die een vergelijkbare werking hebben. Hierbij gaat het zowel om chemische als om niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen.
» Lees meer

▲ Columns van onze gewasbeschermingsspecialisten
Ziektes en plagen zitten nooit stil! Daarom schrijven onze gewasbeschermingsspecialisten met regelmaat columns over ontwikkelingen en actualiteiten in de (biologische) gewasbescherming en de inzet van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen.
» Lees meer

Veilig werken met gewasbescherming

▲ Wat zijn veiligheidsinformatiebladen?
Veiligheidsbladen zijn documenten waarin informatie staat over de risico's van een gewasbeschermingsmiddel. Ook staat erin beschreven hoe je op een veilige manier met het product om kan gaan.
» Lees meer

▲ Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen, moet je goed weten waar je mee bezig bent en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk ernstige schade toebrengen aan de gezondheid.
» Lees meer

▲ Waar vind je gebruiksinformatie over gewasbeschermingsmiddelen?
Wanneer je goed op de hoogte bent van de werking, de risico’s en de gevolgen van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, beperk je de kans op bedrijfsongevallen. Informatie over het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is terug te vinden via verschillende bronnen. 
» Lees meer

▲ Welke gevarensymbolen / CLP-pictogrammen zijn er en wat betekenen ze?
Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zo weten vervoerders en gebruikers welke risico’s de producten met zich meebrengen.
» Lees meer


▲ Hoe lees je het etiket van een gewasbeschermingsmiddel?
Voor het toepassen van een chemisch gewasbeschermingsmiddel dien je het etiket goed te lezen. Op het etiket staan gegevens over de aard van het middel, het wettelijk gebruik, het veilig gebruik en ook vind je hier de gebruiksaanwijzing.
» Lees meer

▲ Hoe geef je voorlichting over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat medewerkers voorlichting krijgen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op deze manier weten zij hoe ze veilig kunnen werken met deze middelen.
» Lees meer

▲ Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig als je werkt met gewasbeschermingsmiddelen?
Wanneer je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, is het van belang dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Onbeschermd werken met gewasbeschermingsmiddelen kan namelijk leiden tot gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld bij huidcontact of inademen. 
» Lees meer

▲ Hoe kies je het juiste masker en filter?
Wanneer jij of je medewerkers chemische gewasbeschermingsmiddelen spuiten of andere werkzaamheden uitvoeren waarmee zij in aanraking komen met nevel of fijnstof, is het gebruik van het juiste masker en de juiste filters voor adembescherming van essentieel belang. 
» Lees meer

▲ Hoe moet je spuitvloeistof aanmaken?
Spuitvloeistof aanmaken is niet zonder risico. Sterker nog: hierbij is de kans op blootstelling het grootst, omdat je met de geconcentreerde stof werkt. Daarom is het van belang dat je het aanmaken van spuitvloeistof op een veilige manier doet.
» Lees meer

 Hoe moet je handelen bij vergiftiging?
Wanneer iemand vergiftiging door gewasbescherming oploopt, dien je het slachtoffer allereerst veilig te stellen. Neem daarna contact op met een arts en hou de verpakking van het product bij de hand, zodat je de arts van de benodigde informatie kan voorzien wanneer hij daarom vraagt.
» Lees meer


Whitepaper - 'Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen'
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen zowel in kleinere als in grotere mate de gezondheid van jou, je medewerkers of andere bezoekers van je bedrijf schaden. Daarom is het van levensbelang dat personen op je bedrijf veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen. 
» Lees meer

Chemische gewasbescherming

▲ Welke soorten chemische gewasbescherming zijn er?
Chemische gewasbescherming wordt in geïntegreerde bestrijding vooral gebruikt ter correctie. De verschillende middelen dienen ter bestrijding van verschillende ziekten en plagen. 
» Lees meer

Formulering van gewasbeschermingsmiddelen
Een gewasbeschermingsmiddel bestaat nooit alleen uit de werkzame stof; hier worden ook andere stoffen aan toegevoegd. Dit noem je een formulering. Er zijn verschillende soorten formuleringen.
» Lees meer

 Wat is het verschil tussen systemische, contactwerkende, translaminaire, bodemwerkende en bedekkingsmiddelen?
Gewasbeschermingsmiddelen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: systemische middelen, contactwerkende middelen (ook wel niet-systemische middelen genoemd), translaminaire middelen, bodemwerkende middelen en bedekkingsmiddelen.
» Lees meer

▲ Spuitadvieskaarten
Spuitadvieskaarten helpen je om het juiste gewasbeschermingsmiddel te kiezen. Op de kaarten vind je samengevat per plaag de toegelaten middelen, de chemische groep, de werkzame stof, de toedieningstechniek, de dosering en eventuele verdere informatie.
» Lees meer

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof?
Om de hoeveelheid restvloeistof bij bespuitingen zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat je de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof zo nauwkeurig mogelijk berekent. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt op jaarbasis ook geld.
» Lees meer

▲ Hoe kies je de juiste hulpstoffen?
Hulpstoffen verhogen de effectiviteit van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ze zijn verwerkt in de formulering van een middel, of kunnen los aan de spuitoplossing worden toegevoegd. Eigenschappen die ze kunnen beïnvloeden zijn o.a. de verdeling, opname en hechting van werkzame stoffen.
» Lees meer

▲ Hoe kies je de juiste opnameverbeteraar?
Opnameverbeteraars zorgen ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen beter opgenomen worden in de plant. Dit kan tot een sterke verbetering van de werkzaamheid leiden. Het zijn vaak hulpstoffen op basis van plantaardige olie of esters van plantaardige olie. 
» Lees meer

 Wanneer gebruik je een uitvloeier?
Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in combinatie met een uitvloeier gebruikt. Een uitvloeier verlaagt de oppervlaktespanning van een druppel. Op die manier kan de spuitvloeistof, met name onder droge omstandigheden, zich goed over het blad verdelen.
» Lees meer

 Groeiregulatoren: welke soorten zijn er?

Groeiregulatoren zijn middelen die de groei van planten kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van wortels, stengels en bladeren en vrucht- en zaadontwikkeling. Zo zorgen ze voor een beter eindproduct en daarmee voor een hogere marktwaarde. 
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden?
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden beiden ingezet om ongewenste organismen – oftewel ziektes en plagen – te bestrijden. Toch zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet precies dezelfde soort producten: er bestaat een verschil in werking en in toepassing.
» Lees meer

▲ Hoe reinig je een spuitwagen?
Na het uitvoeren van een bespuiting, is het van belang de gebruikte spuitwagen goed schoon te maken en te reinigen zodat hij klaar staat voor volgend gebruik en de gewasbeschermingsmiddelen niet op plaatsen terecht komen waar ze niet gewenst zijn. 
» Lees meer

▲ Hoe vervoer je gewasbeschermingsmiddelen?
Het vervoeren van chemische gewasbeschermingsmiddelen – welke gevaarlijke stoffen bevatten – is onderhevig aan wetgeving (ADR). Aan welke onderdelen van de ADR-wetgeving je moet voldoen, is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die je vervoert.
» Lees meer

▲ Wintercheck voor de tuinbouw (gewasbeschermingsmiddelenkast controleren)
Wanneer de winter voor de deur staat, wordt het tijd om je bedrijf voor te bereiden op deze koude(re) periode. Een onderdeel hiervan is het controleren van de gewasbeschermingsmiddelenkast. Niet ieder middel is namelijk bestand tegen lage temperaturen. 
» Lees meer

Biologische gewasbescherming

▲ Wat is geïntegreerde gewasbescherming?
Veel telers kiezen voor geïntegreerde gewasbescherming, waarbij een combinatie gemaakt wordt van biologie en chemische gewasbescherming. Deze combinatie gaat het ontstaan van resistenties tegen, waardoor het beperkte chemische middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft. 
» Lees meer

▲ Welke natuurlijke vijanden zijn er?
Natuurlijke vijanden kunnen ingezet worden ter bestrijding van verschillende plagen. Door een natuurlijke vijand in te zetten als bestrijder van een schadelijk organisme, ontstaat er een natuurlijk evenwicht in de kas. Er zijn verschillende soorten natuurlijke vijanden. 
» Lees meer

 Wat betekenen de symbolen op de productetiketten van biologische bestrijders?
Op de verpakking van biologische bestrijders zijn symbolen aangebracht die aangeven hoe je het product dient te gebruiken voor het beste resultaat. Op deze pagina vind je een overzicht van deze symbolen en de betekenis ervan.
» Lees meer

▲ Tips voor het inzetten van natuurlijke vijanden
Bij biologische gewasbescherming heb je te maken met een levend product. Het gebruik ervan gaat daardoor anders in zijn werk dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom geeft onze specialist een aantal tips. 
» Lees meer

▲ Tips voor een optimale werking van natuurlijke vijanden
Steeds vaker maken telers gebruik van natuurlijke vijanden om plagen in hun gewas te bestrijden. Voor een optimale werking is het belangrijk dat je gebruik maakt van goed materiaal en dat je zorgt voor een goede verdeling van het materiaal. 
» Lees meer

▲ Hoe voer je kwaliteitsmanagement van natuurlijke vijanden uit?
Het kwaliteitsteam van de afdeling Gewasbescherming & desinfectie houdt zich dagelijks bezig met kwaliteitsmanagement van de versproducten. Dit kwaliteitsmanagement is onderverdeeld in twee onderdelen: kwaliteitsbewaking en diepte-onderzoek. 
» Lees meer

▲ Wat zijn de kwaliteitscontroleprotocollen voor natuurlijke vijanden?
De kwaliteit van natuurlijke vijanden wordt voor verzending gecheckt door een team van kwaliteitscontroleurs, maar je kan er bij ontvangst voor kiezen om de kwaliteit zelf nogmaals te controleren. Hiervoor kan je gebruik maken van kwaliteitscontroleprotocollen. 
» Lees meer

 Tips voor een hogere effectiviteit van Aphidoletes in de winter
In de winter is het lastiger om een goed resultaat te behalen met de galmug Aphidoletes aphidimyza. Dit komt door het koudere weer, vaak in combinatie met de start van de nieuwe teelt. Wanneer je rekening houdt met een aantal punten, kan je de effectiviteit van Aphidoletes in de winter verhogen.
» Lees meer

▲ Hoe vergroot je de plantweerbaarheid?
Producten ten behoeve van de plantweerbaarheid zorgen ervoor dat het natuurlijke afweermechanisme van de plant versterkt wordt, zodat de plant sneller en krachtiger reageert op stress situaties en ziekten. Dit biedt de mogelijkheid om het gebruik van chemie te beperken.
» Lees meer

Wat zijn biostimulanten?
Biostimulanten zijn producten die effect hebben op met name de groei en de weerstand van planten. Het gebruik van deze producten heeft meerdere voordelen voor de plant.
» Lees meer

▲ Tips voor het ophangen van kweekzakjes in de kas
Voor het uitzetten van natuurlijke vijanden kan je gebruik maken van kweekzakjes. Het is belangrijk om te weten waar je rekening mee moeten houden als je kweekzakjes in gebruik neemt en ophangt. Op die manier zorg je namelijk voor de hoogste effectiviteit van het product.
» Lees meer

▲ Hoe voorkom je knaagschade aan kweekzakjes?
Zodra het kouder wordt, zoeken knaagdieren de warmte op in kassen. Hier nestelen ze zich, waarna ze op zoek gaan naar voedsel. Vaak gaan ze zich hierbij te buiten aan de kweekzakjes of –linten met roofmijten die in het gewas hangen. Onze specialist geeft tips om dit te voorkomen.
» Lees meer

▲ Hoe gebruik je feromonen?
Feromonen worden steeds vaker ingezet als gewasbescherming. Er zijn verschillende soorten feromonen met ieder een eigen uitwerking: de ene werkt als lokstof, terwijl de ander juist een afstotende werking heeft.
» Lees meer

▲ Wat zijn neveneffecten van chemische gewasbeschermingsmiddelen?
Niet ieder chemisch gewasbeschermingsmiddel kan gecombineerd worden met iedere natuurlijke vijand. Chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk neveneffecten hebben op de biologie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in niet-selectieve en selectieve middelen.
» Lees meer

 Welke soorten zwavel zijn er?
Wanneer zwavel in contact komt met een schimmel, verstoort het de energiehuishouding in de schimmel, waardoor de schimmel sterft. Er zijn vijf soorten zwavel: zwavelgranulaat, pijpzwavel, stuifzwavel, spuitzwavel en ACS zwavel.

» Lees meer

 Hoe gebruik je een zwavelverdamper?
Een zwavelverdamper wordt gebruikt om zwavel te verspreiden in een gewas met als doel om het gewas te beschermen tegen schimmels zoals meeldauw. Hierbij is een combinatie van een goede verspreiding en de juiste hoeveelheid zwavel(verdampers) belangrijk.
» Lees meer

Whitepaper - 'Natuurlijke vijanden - hoe zet ik mijn producten optimaal in?'
Onderwerpen als duurzaamheid, milieu en voedselveiligheid spelen een steeds grotere rol in de tuinbouw. De inzet van natuurlijke vijanden ter bestrijding van verschillende soorten plagen speelt hierop in. Maar hoe zet je deze producten optimaal in?
» Lees meer

Wet- & regelgeving

▲ Wat is een W-nummer?
Elk in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel heeft een etiket. Wanneer in de toelating van een bepaald middel een wijziging komt, dient het etiket te worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op het etiket aangeduid met een W-nummer. 
» Lees meer

▲ Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
Het Ctgb beoordeelt de risico's van een gewasbeschermingsmiddel voor mens, dier en milieu en stelt vervolgens vast of het middel voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit het geval is, wordt het gewasbeschermingsmiddel toegelaten.
» Lees meer

▲ Hoe maak je de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoon?
Als teler ben je verplicht om verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het legen schoon te maken. Het is niet toegestaan om lege verpakkingen op te slaan die nog moeten worden schoongemaakt.
» Lees meer

▲ Wat zijn de normen voor residu van gewasbeschermingsmiddelen?
en grote hoeveelheid residu bij groente en fruit kan leiden tot gezondheidsrisico's voor de consument. Daarom zijn er voor levensmiddelen wettelijke residunormen opgesteld om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. 
» Lees meer

▲ Wat is de veiligheidstermijn van een gewasbeschermingsmiddel?
De veiligheidstermijn van een gewasbeschermingsmiddel is de minimale toegestane tijd tussen de laatste toepassing en de oogst. Deze is terug te vinden in het wettelijke gebruiksvoorschrift op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel.
» Lees meer

▲ 5 tips voor de herbetredingstijd van gewasbeschermingsmiddelen
Wanneer er een bespuiting is uitgevoerd op uw bedrijf, is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om de kas onbeschermd te betreden. Het is daarom van belang dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de herbetredingstijd. 
» Lees meer

▲ Wat is een KUG?
Een KUG toelating is een extra gebruiksmogelijkheid van een gewasbeschermingsmiddel voor kleine toepassingen. De KUG is in het leven geroepen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten en voor kleine toepassingen te vereenvoudigen.
» Lees meer

Welke middelen staan er op de RUB-lijst?
In 2012 is afgesproken dat producten op de RUB-lijst uit veiligheidsoverwegingen ook moeten worden beoordeeld, of anders niet langer toegepast mogen worden. Op 20 juni 2018 werd een lijst gepubliceerd met de aangemelde middelen. Deze toepassingen mogen voorlopig gebruikt blijven worden.
» Lees meer

▲ Wat moet je weten om je spuitlicentie halen?
De spuitlicentie is in het leven geroepen om gevaarlijke situaties en ongelukken door verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Wil je je spuitlicentie halen, dan is het handig om van tevoren een aantal dingen te weten.
» Lees meer

▲ Definities voor verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen
In de gewasbescherming worden er allerlei verschillende soorten termen gebruikt. Dit roept nogal eens vragen op. Daarom heeft Vereniging Agrodis al deze termen op een rij gezet.
» Lees meer

Hoe moet je gewasbeschermingsmiddelen opslaan?
Het op de juiste manier opslaan van gewasbeschermingsmiddelen voorkomt gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen. Daarnaast is de opslag van gewasbeschermingsmiddelen onderhevig aan wetgeving, dus als teler ben je ook verplicht om de benodigde maatregelen te treffen.
» Lees meer

Hoe voert de NVWA controles uit op het gebruik van gewasbescherming?
De NVWA voert fysieke en administratieve controles uit. De belangrijkste punten waarop ze controleren, zijn het gebruik van gewasbeschermingmiddelen, de voorraad middelen, de keuringsplicht van spuitapparatuur, het bezit van een spuitlicentie en administratieve verplichtingen. 
» Lees meer

Wat is een Skal certificering?
Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, moet beschikken over een Skal certificering. Heb je als glastuinbouwbedrijf een Skal certificering, dan ben je verplicht om alleen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te gebruiken die op de Skal inputlijst staan.
» Lees meer

Hommels

▲ Hoe werkt bestuiving met hommels?
Bestuiving is cruciaal voor een goed en gezond gewas: zonder bestuiving komen de meeste gewassen namelijk niet of niet optimaal tot ontwikkeling. Voor bestuiving in de kas worden hommelvolken ingezet.
» Lees meer

▲ Tips voor het gebruik van hommels
Hommels zorgen voor een effectieve bestuiving binnen een gewas. Bij het gebruik van hommels heb je te maken met een levend product. Dit vraagt om een andere werkwijze. Onze specialisten geven tips voor het gebruik van hommels. 
» Lees meer

▲ Hoe moet je hommelkasten plaatsen?
Hommelkasten zijn de basis van waaruit de hommels zich verspreiden in het gewas, hierin bouwen zij namelijk hun nest. Voor een zo effectief mogelijke bestuiving is het belangrijk om de hommelkasten op de juiste manier te plaatsen. 
» Lees meer

▲ Hoe gebruik je hommels in het najaar en in de winter?
In het najaar en in de winter dien je bij het gebruik van hommels in een belichte teelt een aantal maatregelen te treffen om hommelsterfte te voorkomen. Het kunstlicht heeft namelijk invloed op het navigatievermogen van hommels.
» Lees meer

▲ Hoe bescherm je hommels tegen warmte in de zomer?
In het voorjaar en in de zomer is de zon erg sterk, waardoor de temperatuur in de kas toeneemt en de hommels in het gewas oververhit kunnen raken. Om hommelsterfte te voorkomen, dien je een aantal maatregelen te treffen. 
» Lees meer

▲ Hoe voer je hommels bij?
Hommels voeden zich met stuifmeel. Het grootste deel van het benodigde stuifmeel halen zij uit de bloemen in het gewas, maar in sommige gevallen is deze hoeveelheid stuifmeel niet genoeg. In dat geval dien je de hommels bij te voeren.
» Lees meer

▲ Hoe moet je een hommelsteek behandelen?
Ondanks dat hommels zelden steken, kan het toch voorkomen dat je een hommelsteek oploopt. Dit zorgt in de meeste gevallen slechts voor een flinke pijnscheut, maar in sommige gevallen kan dit ook leiden tot een allergische reactie. 
» Lees meer

 Wat is het verschil tussen hommels en bijen?
Eerst ter verduidelijking: hommels en bijen behoren tot dezelfde familie, namelijk de Aphidae. Hierdoor lijken ze behoorlijk op elkaar. Toch zijn er een aantal duidelijke verschillen.
» Lees meer


Whitepaper - 'Hoe ga ik om met hommels?'
Bestuiving is cruciaal voor een goed en gezond gewas. De inzet van hommels biedt de oplossing. Om hommels zo effectief mogelijk hun werk te laten doen, is het van belang dat je op de juiste manier met hen omgaat.
» Lees meer

Hygiënemaatregelen

▲ Hoe stel je een hygiëneplan op?
Voor het hanteren van een zo hygiënisch mogelijke werkwijze, is het raadzaam om een hygiëneplan op te stellen. Dit helpt je om de bedrijfshygiëne zo goed mogelijk te kunnen controleren en daarmee te waarborgen.
» Lees meer

▲ Hoe stel je een hygiëneprotocol voor bezoekers op?
Het hanteren van een hygiëneprotocol voor bezoekers is van belang om problemen met bacteriën, schimmels en virussen zo veel mogelijk te voorkomen. Het hygiëneprotocol voor bezoekers maakt dan ook onderdeel uit van het algemene hygiëneplan op een bedrijf. 
» Lees meer

▲ Welke hygiënemaatregelen moet je treffen bij binnenkomst?
Bij binnenkomst op een glastuinbouwbedrijf zie je vaak een hygiënesluis waarmee je je handen en schoeisel kunt desinfecteren. Vaak wordt gedacht dat desinfecteren genoeg is om de handen bacterievrij te maken en zo besmetting van het gewas te voorkomen, maar dit is niet waar.
» Lees meer

Hoe kies je de juiste handzeep?
De keuze voor de juiste handzeep is een belangrijk onderdeel van de hygiënemaatregelen op een tuinbouwbedrijf. Omdat medewerkers meerdere malen per dag hun handen wassen, is het niet alleen belangrijk dat een handzeep goed reinigt, maar ook dat je kiest voor een product wat de huid niet beschadigt.
» Lees meer

▲ Waarom is hygiënisch werken van belang?
Hygiënisch werken is van belang omdat dit de kans op besmetting in het gewas verkleint. Simpele maatregelen komen ten goede van de gezondheid en kwaliteit van het gewas én de productie. Start dus vandaag nog met persoonlijke hygiëne en desinfectie van transportmiddelen. 
» Lees meer

▲ Stappenplan: een soepele teeltwisseling in 10 stappen
Voor veel telers is de teeltwisseling een hectische periode. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het prettig om planmatig te werk te gaan. Met dit stappenplan weet je zeker dat je niets vergeet en voorkom je stress. 
» Lees meer

Whitepaper - 'Hygiënemaatregelen: waar moet ik rekening mee houden?'
De impact van een plantenziekte kan enorm zijn. Zo’n ziekte kan op verschillende manieren het bedrijf binnen gebracht worden. Hygiënemaatregelen verkleinen de kans op besmetting en vormen daarom noodzakelijke onderdelen voor de kwaliteit van het gewas en de productie.
» Lees meer

Reiniging

▲ Hoe reinig je materialen?
Vervuiling die ontstaat door plantresten, plantsappen, grond, stof en ander organisch materiaal hecht zeer sterk aan diverse oppervlakken. Een grondige reiniging is daarom van groot belang om hygiënisch te kunnen werken.
» Lees meer

▲ Hoe reinig je de regenleiding?
Een goede waterkwaliteit is voor een teler van enorm belang. Daarom is het belangrijk om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te monitoren en te controleren. Eén van de onderdelen hiervan is het reinigen van de regenleiding. 
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren?
Reiniging en desinfectie zijn van groot belang voor een hygiënische teelt. Alleen zo worden er ziektes, bacteriën en plagen tegengehouden en wordt besmetting van het gewas voorkomen. Maar reiniging en desinfectie zijn niet hetzelfde; er is een belangrijk verschil. 
» Lees meer

▲ Wat is het protocol voor handen wassen?
Ziektes en plagen kunnen zich eenvoudig verspreiden via de handen, om vervolgens (grote) schade in het gewas aan te brengen. Handenontsmetting is daarom een belangrijk aspect in de bedrijfshygiëne. Op de juiste manier de handen wassen maakt hier onderdeel van uit. 
» Lees meer

▲ Hoe pas je een glasreiniger toe in de kas?
Goed gereinigd, schoon glas laat meer licht toe in de kas. Daarom dien je het glas van de kas regelmatig te reinigen en op die manier vervuiling te verwijderen. Hiervoor gebruik je een glasreiniger. Maar hoe pas je een glasreiniger toe in de kas? 
» Lees meer

▲ Hoe voorkom en bestrijd je algen in het bassin?
In stilstaand water kan er een hevige groei van algen ontstaan. Dit heeft meerdere negatieve gevolgen. Daarom is het belangrijk om algen zo goed mogelijk te voorkomen en indien nodig te bestrijden. 
» Lees meer

Desinfectie

▲ Wat zijn de desinfectieprotocollen per teelt?
Hygiëne is een heel belangrijk punt in de tuinbouw. In onze desinfectie protocollen staat stap voor stap beschreven welke hygiënemaatregelen er per teelt nodig zijn om de kas na het verwijderen van het oude gewas compleet te reinigen en desinfecteren. 
» Lees meer

▲ Hoe voer je een desinfectiescan uit?
Om in kaart te brengen in hoeverre de hygiëne binnen je bedrijf op orde is, kan je gebruik maken van de desinfectiescan. Hiermee bepaal je in hoeverre er binnen bepaalde risicogebieden sprake is van een goede bedrijfshygiëne, zodat je waar nodig het hygiëneplan kan bijstellen.
» Lees meer

▲ Wat zijn de voordelen van desinfectie met schuim?
Bij vloeibare reiniging- en desinfectiemethoden is de effectiviteit van het product altijd afhankelijk van het samenspel tussen inwerktijd en concentratie. Met schuim als reiniging- of desinfectiemethode kan je de inwerktijd van een middel beïnvloeden.
» Lees meer

▲ Wat is de inwerktijd van desinfectiemiddelen bij virussen?
Een desinfectiemiddel heeft een bepaalde inwerktijd nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Maar de inwerktijd verschilt niet alleen per desinfectiemiddel; dit verschilt ook per organisme dat je uit wilt schakelen. Met name bij virussen hebben desinfectiemiddelen een langere inwerktijd nodig.
» Lees meer

▲ Tips voor handenontsmetting
Handendesinfectie is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfshygiëne. Hiermee verklein je de kans dat ziekten en plagen binnenkomen of zich verspreiden via mensen. De handen zijn namelijk een grote bron van ziektekiemen.
» Lees meer

▲ Tips voor aanschaf & gebruik van een ontsmettingsmat
Nog voordat je een desinfectiemat aanschaft, is het belangrijk om goed na te denken over het gebruik. Zo voorkom je dat achteraf blijkt dat je het verkeerde type of verkeerde formaat hebt gekozen. Onze specialist geeft 11 tips. 
» Lees meer

▲ Tips voor onderhoud van een ontsmettingsmat
Een ontsmettingsmat is een preventieve hygiëneoplossing bij personen- en transportverkeer om de insleep van micro-organismen tegen te gaan. Maar alleen het plaatsen van desinfectiematten is niet genoeg; deze moeten ook goed onderhouden worden.
» Lees meer

Hoe gebruik je pH test strips?
De pH van een vloeistof geeft aan of een vloeistof zuur, neutraal of basisch is. In sommige gevallen is dit belangrijk om te weten, bijvoorbeeld wanneer je wil bepalen of een desinfectiemiddel nog werkzaam is. Om de pH van een vloeistof te bepalen, kan je gebruik maken van pH indicator strips.
» Lees meer

Luc, Kees en Jan
Vragen over gewasbescherming & desinfectie

Heb je vragen over gewasbescherming & desinfectie, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Do not delete this link