Home ​​​​>​​​​ Knowledge Center​​​​

Hoe kun je algen bestrijden?

Algen zijn plantachtige organismen zonder wortels of bladeren. Je herkent algen al snel door de groene aanslag en ze kunnen op verschillende manieren schade en overlast veroorzaken in de tuinbouw, met name in silo’s en bassins. Ook verschilt per soort algen in welke omstandigheden ze voorkomen.
Algen
Jasper Verhoeven
Productspecialist desinfectie | 8 oktober 2021 | 4 min. lezen

Het voorkomen van algen in het bassin 

Algen komen veel voor in silo's of bassins. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het water, maar kan ook zorgen voor verstoppingen in het watersysteem. Daarom is het belangrijk om algengroei in silo's en bassins zo veel mogelijk te voorkomen en - indien dit te laat is - te bestrijden.
 • Algen hebben behoefte aan licht en warmte. Door het bassin af te schermen tegen licht met een anti-algenzeil, krijgen algen niet de kans om te groeien.
 • Algen voeden zich onder andere met bezinksel en slib. Door het bassin goed schoon te houden, verwijder je deze voedingsbron, waardoor algen zich niet kunnen ontwikkelen. Je kan het bassin ook professioneel laten reinigen.
 • In stilstaand water gedijen algen het beste. Zorg er daarom voor dat stilstaand water in beweging wordt gezet en blijft door pompen te plaatsen in het bassin. Deze brengen het water via sproeiers terug in het bassin. Dit helpt ook om het zuurstofniveau te verhogen en daarmee het stikstofniveau te verlagen. Dat is positief, want zo hebben algen minder voedingsstoffen tot hun beschikking (algen leven namelijk o.a. van stikstof).
 • Bij een hoog waterniveau warmt de onderste laag water in de silo of het bassin minder snel op, waardoor de algengroei vermindert. Ook ontstaat er minder snel turbulentie - en dus verspreiding van het vuil en daarmee vervuiling van het filtersysteem - bij een hevige regenbui. Probeer het waterniveau dus zo hoog mogelijk te houden.
 • Voorkom besmetting vanuit een andere bron, bijvoorbeeld de inlaat van slootwater.

Algen bestrijden in het bassin 

Is voorkomen te laat en zijn er toch algen aanwezig in het bassin of de silo? Dan is het van belang om de algen te bestrijden, dit kan door:

 • De pH waarde van het bassinwater te verlagen. Bij een pH lager dan 6 zijn er (in de meeste gevallen) namelijk geen problemen meer met algen. Het bijsturen van de pH kan je doen met Zwavelzuur 37%. Houd hierbij een dosering aan van 20 liter Zwavelzuur 37% per 1000 m³ water (in het voedingsschema dient rekening gehouden te worden met daling in de pH, laat het water daarom regelmatig bemonsteren).
 • Zorgen dat het bassinzeil de toepassing niet raakt, zwavelzuur tast namelijk het zeil van het bassin aan. Doseer de oplossing daarom met een maatbeker en probeer het product zo goed mogelijk midden in het bassin te gooien. Laat het er niet langs de kant in lopen!
 • Bij veel organische verontreiniging kan je aanvullend werken met waterstofperoxide en/of Huwa-San in het bassin. Toepassing: bij voorkeur aan het eind van de middag met een dosering van 10 liter per 100 m³ bassinwater. Waterstofperoxide reageert snel en is dus ook weer snel verdwenen. Met waterstofperoxide strips kan gemeten worden hoeveel actieve stof er nog over is in het water. Het uitgangspunt moet zijn dat de peroxide volledig is uitgewerkt in het bassin.
 • Het product Proteck preventief in te zetten. Gebruik hiervoor 1 liter van het product per 250 m³ bassinwater. Hierbij mag de pH van het bassin maximaal 7 zijn (verlaag een hogere pH-waarde eerst met behulp van zwavelzuur). Doseer het product in de hoeken van het bassin en herhaal de behandeling na een regenbui. Houd er rekening mee dat het kopercijfer hierdoor mogelijk kan oplopen. Dit kan je compenseren door de kopergift in de mestbak te verlagen. Start op tijd met toepassen. Iets schoonhouden kost minder energie dan van vervuiling afkomen. Zwemmen er vissen in het bassin? Dan kan je Proteck niet gebruiken. Wanneer algen afsterven, daalt namelijk tijdelijk het zuurstofgehalte van het bassinwater, waardoor vissen kunnen sterven.

Aandachtspunten bij en na de bestrijding van algen

Bij het bestrijden van algen is het voor eigen veiligheid van groot belang dat er altijd beschermende kleding wordt gedragen, met name wanneer je werkt met chemische middelen. Na bestrijding van de algen is het raadzaam om de pH en de waarde aan peroxide te meten in het bassin, tank of silo om te bepalen of het water veilig gebruikt kan worden voor de planten. 

Pas op met water onderuit het bassin

In de praktijk zien we dat water van onderuit het bassin niet altijd van goede kwaliteit is. Dit komt doordat er op de bodem van het bassin vaak slib ontstaat als gevolg van onder andere dode algen en rottende bladeren. Zorg daarom dat het aanzuigpunt niet te dicht bij de bodem ligt, zodat dit vervuilde water niet wordt meegegeven als gietwater. Is dit tijdelijk wel het geval, bijvoorbeeld in droge periodes, zorg dan dat je het aanzuigpunt weer op een hoger niveau zet als het bassin weer vol raakt. Er zijn bij droogte tevens aanvullende maatregelen nodig; laat je hierover altijd adviseren door een specialist.

Beluchting en het gebruik van waterstofperoxide kunnen helpen om de kwaliteit van het water onderin het bassin te verbeteren, maar dit heeft tijd nodig. 

Algen bestrijden met Moleaer Clear

De toepassing van het Moleaer Clear systeem op waterbassins wordt ingezet tegen de bestrijding en het voorkomen van algengroei/algenbloem zonder gebruik van chemicaliën. Door hoge gemiddelde temperaturen en langdurige periodes van weinig neerslag in de zomer neemt het zuurstof getal in het water langzaam terug.

Het ecosysteem raakt verstoord door:
 • Organische vuilbelasting die wordt opgebouwd in waterbassins;
 • Teruglopende zuurstof gehaltes door dat de watertemperatuur oploopt en er weinig tot geen verversing is.
Wanneer de condities op het bodem van bassin anaeroob worden, vinden anoxische omzettingsprocessen plaats waarbij nagenoeg geen moleculair zuurstof aanwezig is. Hierdoor komen bijv. stikstof, fosfaten en metalen vrij – welke vervolgens fungeren als voedingsstoffen voor algengroei. Algenbloem/algengroei gaat gepaard met de bekende problemen m.b.t. vervuiling, maar bijv. ook sterk oplopende pH in het bassinwater. Het Moleaer systeem verhoogt het zuurstof gehalte in het hele waterbed, maar zorgt ook voor de vorming van hydroxyl radicalen in het water (·OH). Door deze gevolgen kan oxidatie op organische vervuiling en algen plaatsvinden.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Jasper Verhoeven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Hoe kun je algen bestrijden?

Algen zijn plantachtige organismen zonder wortels of bladeren. Je herkent algen al snel door de groene aanslag en ze kunnen op verschillende manieren schade en overlast veroorzaken in de tuinbouw, met name in silo’s en bassins. Ook verschilt per soort algen in welke omstandigheden ze voorkomen.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Jasper Verhoeven
Jasper Verhoeven
Productspecialist desinfectie | 8 oktober 2021 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Algen
Onderwerpen in dit artikel

Algen signaleren

Algen kun je eenvoudig herkennen aan de groene aanslag dat het achterlaat onder andere glas, paden en teelttafels. Dit kan ervoor zorgen dat de grond zodanig wordt afgesloten dat het de doorlaatbaarheid van het water vermindert. Daarnaast kunnen algen het afvoersysteem aantasten met verstoppingen tot gevolg.

Het voorkomen van algen in het bassin 

Algen komen veel voor in silo's of bassins. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het water, maar kan ook zorgen voor verstoppingen in het watersysteem. Daarom is het belangrijk om algengroei in silo's en bassins zo veel mogelijk te voorkomen en - indien dit te laat is - te bestrijden.
 • Algen hebben behoefte aan licht en warmte. Door het bassin af te schermen tegen licht met een anti-algenzeil, krijgen algen niet de kans om te groeien.
 • Algen voeden zich onder andere met bezinksel en slib. Door het bassin goed schoon te houden, verwijder je deze voedingsbron, waardoor algen zich niet kunnen ontwikkelen. Je kan het bassin ook professioneel laten reinigen.
 • In stilstaand water gedijen algen het beste. Zorg er daarom voor dat stilstaand water in beweging wordt gezet en blijft door pompen te plaatsen in het bassin. Deze brengen het water via sproeiers terug in het bassin. Dit helpt ook om het zuurstofniveau te verhogen en daarmee het stikstofniveau te verlagen. Dat is positief, want zo hebben algen minder voedingsstoffen tot hun beschikking (algen leven namelijk o.a. van stikstof).
 • Bij een hoog waterniveau warmt de onderste laag water in de silo of het bassin minder snel op, waardoor de algengroei vermindert. Ook ontstaat er minder snel turbulentie - en dus verspreiding van het vuil en daarmee vervuiling van het filtersysteem - bij een hevige regenbui. Probeer het waterniveau dus zo hoog mogelijk te houden.
 • Voorkom besmetting vanuit een andere bron, bijvoorbeeld de inlaat van slootwater.

Algen bestrijden in het bassin 

Is voorkomen te laat en zijn er toch algen aanwezig in het bassin of de silo? Dan is het van belang om de algen te bestrijden, dit kan door:

 • De pH waarde van het bassinwater te verlagen. Bij een pH lager dan 6 zijn er (in de meeste gevallen) namelijk geen problemen meer met algen. Het bijsturen van de pH kan je doen met Zwavelzuur 37%. Houd hierbij een dosering aan van 20 liter Zwavelzuur 37% per 1000 m³ water (in het voedingsschema dient rekening gehouden te worden met daling in de pH, laat het water daarom regelmatig bemonsteren).
 • Zorgen dat het bassinzeil de toepassing niet raakt, zwavelzuur tast namelijk het zeil van het bassin aan. Doseer de oplossing daarom met een maatbeker en probeer het product zo goed mogelijk midden in het bassin te gooien. Laat het er niet langs de kant in lopen!
 • Bij veel organische verontreiniging kan je aanvullend werken met waterstofperoxide en/of Huwa-San in het bassin. Toepassing: bij voorkeur aan het eind van de middag met een dosering van 10 liter per 100 m³ bassinwater. Waterstofperoxide reageert snel en is dus ook weer snel verdwenen. Met waterstofperoxide strips kan gemeten worden hoeveel actieve stof er nog over is in het water. Het uitgangspunt moet zijn dat de peroxide volledig is uitgewerkt in het bassin.
 • Het product Proteck preventief in te zetten. Gebruik hiervoor 1 liter van het product per 250 m³ bassinwater. Hierbij mag de pH van het bassin maximaal 7 zijn (verlaag een hogere pH-waarde eerst met behulp van zwavelzuur). Doseer het product in de hoeken van het bassin en herhaal de behandeling na een regenbui. Houd er rekening mee dat het kopercijfer hierdoor mogelijk kan oplopen. Dit kan je compenseren door de kopergift in de mestbak te verlagen. Start op tijd met toepassen. Iets schoonhouden kost minder energie dan van vervuiling afkomen. Zwemmen er vissen in het bassin? Dan kan je Proteck niet gebruiken. Wanneer algen afsterven, daalt namelijk tijdelijk het zuurstofgehalte van het bassinwater, waardoor vissen kunnen sterven.

Aandachtspunten bij en na de bestrijding van algen

Bij het bestrijden van algen is het voor eigen veiligheid van groot belang dat er altijd beschermende kleding wordt gedragen, met name wanneer je werkt met chemische middelen. Na bestrijding van de algen is het raadzaam om de pH en de waarde aan peroxide te meten in het bassin, tank of silo om te bepalen of het water veilig gebruikt kan worden voor de planten.

Pas op met water onderuit het bassin

In de praktijk zien we dat water van onderuit het bassin niet altijd van goede kwaliteit is. Dit komt doordat er op de bodem van het bassin vaak slib ontstaat als gevolg van onder andere dode algen en rottende bladeren. Zorg daarom dat het aanzuigpunt niet te dicht bij de bodem ligt, zodat dit vervuilde water niet wordt meegegeven als gietwater. Is dit tijdelijk wel het geval, bijvoorbeeld in droge periodes, zorg dan dat je het aanzuigpunt weer op een hoger niveau zet als het bassin weer vol raakt. Er zijn bij droogte tevens aanvullende maatregelen nodig; laat je hierover altijd adviseren door een specialist.

Beluchting en het gebruik van waterstofperoxide kunnen helpen om de kwaliteit van het water onderin het bassin te verbeteren, maar dit heeft tijd nodig.

Algen bestrijden met Moleaer Clear

De toepassing van het Moleaer Clear systeem op waterbassins wordt ingezet tegen de bestrijding en het voorkomen van algengroei/algenbloem zonder gebruik van chemicaliën. Door hoge gemiddelde temperaturen en langdurige periodes van weinig neerslag in de zomer neemt het zuurstof getal in het water langzaam terug.

Het ecosysteem raakt verstoord door:
 • Organische vuilbelasting die wordt opgebouwd in waterbassins;
 • Teruglopende zuurstof gehaltes door dat de watertemperatuur oploopt en er weinig tot geen verversing is.
Wanneer de condities op het bodem van bassin anaeroob worden, vinden anoxische omzettingsprocessen plaats waarbij nagenoeg geen moleculair zuurstof aanwezig is. Hierdoor komen bijv. stikstof, fosfaten en metalen vrij – welke vervolgens fungeren als voedingsstoffen voor algengroei. Algenbloem/algengroei gaat gepaard met de bekende problemen m.b.t. vervuiling, maar bijv. ook sterk oplopende pH in het bassinwater. Het Moleaer systeem verhoogt het zuurstof gehalte in het hele waterbed, maar zorgt ook voor de vorming van hydroxyl radicalen in het water (·OH). Door deze gevolgen kan oxidatie op organische vervuiling en algen plaatsvinden.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Jasper Verhoeven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Jasper Verhoeven
Ook interessant voor jou
Algenbestrijding met Menno ter Forte
Alg op betonvloeren, kasgevels, gronddoek, teeltgoten of teelttafels komt regelmatig voor bij tuinbouwbedrijven. Met Menno ter Forte is dit makkelijk te verwijderen. Dit alg dodend middel verwijdert groene aanslag zonder moeite.
3 tips voor onderhoud van een desinfectiemat
Een desinfectiemat is een preventieve hygiëneoplossing bij personen- en transportverkeer in de glastuinbouw om de insleep van micro-organismen en de mogelijke gevolgen daarvan tegen te gaan.
MENNO Florades, effectief tegen bacteriën, schimmels, virussen en viroïden
Desinfectie is in steeds meer teelten een belangrijk onderwerp. Door het afnemen van curatieve middelen tijdens de teelt, moet van elke gelegenheid gebruik gemaakt worden om plantpathogenen te weren.