Shop    Kennisbank    Gewasbescherming & desinfectie    Hoe moet je gewasbeschermingsmiddelen opslaan?

Hoe moet je gewasbeschermingsmiddelen opslaan?

Het is belangrijk dat gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier worden opgeslagen. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen. Daarnaast is de opslag van gewasbeschermingsmiddelen onderhevig aan wetgeving, dus als teler ben je ook verplicht om de benodigde maatregelen te treffen. In dit artikel zet onze specialist alle aandachtspunten rondom de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op een rij. 

Wetgeving

Een voorraad van 25 kg of meer moet worden opgeslagen in een afgesloten ruimte of kast. De opslag tot 400 kg gewasbeschermingsmiddelen valt onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Sla je hoeveelheden van meer dan 400 kg op, dan valt dit onder de Wet Milieubeheer. De richtlijnen voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen in de PGS 15. Dit is een nationale richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 

Aandachtspunten voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen

  • De opslagruimte – of dit nu een ruimte of een gewasbeschermingsmiddelenkast is – moet stevig zijn en moet afsluitbaar zijn tegen onbevoegden. Bij een opslag >400 kg is hoofdstuk 3 van de PGS 15 van toepassing. Hierbij wordt een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) geëist van 60 minuten. Dit betekent dat een uitpandige opslag 10 meter van het pand of erfafscheiding verwijderd moet zijn. Binnen deze 10 meter of bij inpandige opslag moet de opslagvoorziening een brandwerendheid bezitten van 60 minuten.
  • Op de deur moet een waarschuwingsbord hangen. 
  • Aan de buitenkant van de opslagruimte moet een duidelijke, goed zichtbare, goed leesbare en door de Arbeidsinspectie goedgekeurde instructie opgehangen worden waarop vermeld staat welke veiligheidsmaatregelen er getroffen moeten worden. 
  • Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom moet de opslagruimte voorzien worden van een vloeistofdichte vloer of een lekbak. De vloer of lekbak moet minstens 10% van alle opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen kunnen opvangen, plus de inhoud van het grootste vat dat hier is opgeslagen.
  • Indien de bestrijdingsmiddelen licht-ontvlambaar zijn, moet de ruimte voorzien zijn van voldoende, explosievrije verlichting (NEN 1010) en brandwerende kozijnen. 
  • Er moet een brandblusser aanwezig zijn in de opslagruimte. 
  • In de buurt van de ruimte moet een wasplaats zijn. 
  • De ruimte moet droog en koel zijn en de aanwezige middelen mogen niet in contact komen met zonlicht. 
  • De gewasbeschermingsmiddelen moeten ordelijk worden opgeslagen zodat verpakkingen niet kunnen beschadigen en middelen niet kunnen vermengen. 
  • In de opslagplaats zijn roken en open vuur verboden. 
Jan
Vragen over de opslag van gewasbeschermingsmiddelen
Heb je vragen over de opslag van gewasbeschermingsmiddelen, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met productspecialist Jan Krouwer, of stel je vraag via onderstaand contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 


Gerelateerde artikelen
- Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten