Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank     Gewasbescherming & desinfectie    Wat zijn groene middelen?

Wat zijn groene middelen?

Groene middelen
Geschreven door Leonie van Rooijen | Laatste update: 25-06-2021

Groene middelen worden steeds vaker ingezet in de tuinbouw. In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Dat is afgesproken in het plan “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030”; een plan samengesteld door de overheid en betrokkenen uit de sector. Met het oog op dit plan heeft Royal Brinkman steeds meer van deze groene middelen in het pakket. Maar wat zijn deze groene middelen nu eigenlijk?


Wat zijn groene middelen?

Groene middelen zijn laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong. Dat kunnen micro-organismen zijn zoals schimmels of bacteriën, plantextracten en signaalstoffen zoals feromonen. Een deel van deze middelen wordt ingezet om de weerbaarheid van een gewas en/of bodem te vergroten. Andere middelen helpen bij het bestrijden van een ziekte of plaag. Net als chemische middelen hebben groene middelen goedkeuring nodig van het Ctgb om op de markt gebracht te mogen worden. Gebruik van deze middelen draagt bij aan de verduurzaming van gewasbescherming.


Welke middelen vallen onder groene middelen?

  • Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong: Micro-organismen en andere microbiologische preparaten
  • Biostimulanten
  • Natuurlijke vijanden


Zijn groene middelen veiliger? 

Je zou kunnen denken dat groene middelen veilig zijn maar dat is niet altijd zo. Een biopesticide kan giftiger zijn dan een chemisch middel. Ook zijn niet alle groene middelen veilig voor alle natuurlijke vijanden.


Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO)

Dit zijn middelen die gebaseerd zijn op stoffen die uit de natuur komen. Op het etiket staat een gewasbeschermingsclaim. Voor dit soort middelen is een toelating vereist.
Voorbeelden: Requiem Prime, Serenade, Dipel, Costar, Trianum, Xentari, Turex.


Biostimulanten

Dit zijn producten die effect hebben op met name de groei en de weerstand van planten. Het is een micro-organisme of stof. Werking kan zijn:
  • Verbetering van de efficiëntie van het gebruik door de plant van voedingsstoffen. 
  • Vergroting van de tolerantie van de plant voor abiotische stress zoals droogte, verzilting.
  • Verbetering van de algehele kwaliteit van de plant.

Kent een Biostimulant ook een werking of werkt het hoofdzakelijk tegen bijvoorbeeld schimmels (biotische stress)? Dan moet ze worden beschouwd als gewasbeschermingsmiddel en is er een toelating door het Ctgb nodig.

Lees meer over de werking en voordelen van biostimulanten.


Meststoffenverordening voor biostimulanten

Voor Biostimulanten is op Europees niveau een meststoffenverordening van kracht. In deze verordening is ook een regelgeving voor Biostimulanten opgenomen. Deze verordening maakt het mogelijk om Biostimulanten een CE-markering toe te kennen wat vrij verkeer binnen de EU mogelijk maakt en de veiligheid van producten waarborgt. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk in 2022 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Middelen die hiervoor in aanmerking komen dienen te worden aangemeld. Veel van deze middelen vallen nu nog onder plantversterkers/plantweerbaarheidsmiddelen of de RUB regeling. 

Voorbeeld van een middel wat nu nog onder de RUB regeling valt is Flipper


Plantweerbaarheidsmiddelen

Plantweerbaarheidsmiddelen hebben geen officiële definitie. Ze zijn alleen acceptabel (legaal) als ze niet onder de definitie van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen vallen. Soms is er heel zorgvuldig op het etiket geen gewasbeschermingsbestemming opgenomen. Toch valt het dan soms onder een gewasbeschermingsmiddel, omdat uit de rest van de informatie rondom het product blijkt dat het in feite daarvoor bedoeld is. Alle middelen die nu als plantversterker of plantweerbaarheidsmiddel op de markt zijn vallen straks onder Gewasbeschermingsmiddelen of Biostimulanten.


Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden, ook wel macro’s genoemd, worden verdeeld in predatoren en parasieten. Veel soorten zijn niet schadelijk voor Nederlandse inheemse planten. Deze soorten mogen zonder ontheffing ingezet worden in en buiten kassen. Het gaat hier om deze soorten. Staat een soort er niet bij dan is ontheffing nodig. Deze vraag je aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. 

Voorbeelden van predatoren: roofmijten, roofwantsen, roofkevers, galmuggen, roofvliegen.
Voorbeelden van parasieten: sluipwespen, nematoden


Wat is het plan Toekomstvisie Gewasbescherming 2030?

De Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 beschrijft de gemeenschappelijke visie van Rijksoverheid en diverse organisatie voor een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Hierdoor krijgen ziekten en plagen minder kansen en kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk worden voorkomen. Als er gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van de geïntegreerde gewasbescherming. Dit is nagenoeg zonder emissie naar het milieu en zonder residuen. 

Naast Ctgb schreven de volgende organisaties mee: Agrodis, Artemis, Cumela, LTO, Natuur & Milieu, Nefyto, Plantum, Rijksoverheid, Unie van Waterschappen en VEWIN.


Waar vind je groene middelen op onze site?

Met het oog op het plan "Toekomstvisie Gewasbescherming 2030" heeft Royal Brinkman steeds meer groene middelen in het pakket. Bekijk voor een totaaloverzicht aan groene middelen de productgroep Groene middelen.

Gerelateerde artikelenMeer informatie over groene middelen

Heb je vragen over groene middelen, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met gewasbeschermingsspecialist Leonie van Rooijen via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Leonie van RooijenOver Leonie van Rooijen

Leonie van Rooijen, specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman, heeft 30 jaar ervaring in de tuinbouwsector. Voordat zij in 2018 bij Royal Brinkman kwam werken, heeft zij ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven in de tuinbouwsector als specialist gewasbescherming. Je krijgt van Leonie een eerlijk advies, praktisch en met aandacht voor de bijzonderheden van jouw onderneming. “Ik vind openheid en eerlijke communicatie met de klant zeer belangrijk.”


Do not delete this link