Shop    Kennisbank    Gewasbescherming & desinfectie    Kwaliteitsmanagement biologie    Kwaliteitscontrole MONcontrol Chrysanthemum

Kwaliteitscontrole MONcontrol Chrysanthemum

Kwaliteitscontrole MONcontrol ChrysanthemumRoyal Brinkman en de producent waarborgen de kwaliteit van MONcontrol Chrysanthemum door middel van geconditioneerd transport, het controleren van de producten bij binnenkomst, kwaliteitsonderzoek, en controle van de effectiviteit in de praktijk. Royal Brinkman heeft 4 personeelsleden in dienst die zich inzetten voor kwaliteitscontrole.

Gesloten koelketen

Er wordt gewerkt met een gesloten koelketen om de biologische bestrijders in goede conditie te houden. Producten worden vervoerd in geconditioneerde voertuigen vanaf de producent naar Royal Brinkman en uiteindelijk naar de klant. 

Tellingen

Bij zowel de producenten als bij Royal Brinkman worden er wekelijks tellingen gedaan op MONcontrol Chrysanthemum. Op het kwaliteitslaboratorium worden proeven uitgevoerd om de kwaliteit van het product te controleren op de aantallen bestrijders. Als een product afwijkt van de norm wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en gecompenseerd (in de vorm van extra producten of korting).

Hieronder vind je een tabel met de wekelijkse tellingen van het aantal roofmijten in MONcontrol Chrysanthemum.

WeekBatch nummerAantal roofmijtenWeekBatch nummerAantal roofmijten
1010117A
278.756
13130317A
573.440
2020117A
327.680
14140417A
341.333
3030117A
320.000
15150417A
665.600
4040117A
371.700
16160417A
655.360
5050117A
384.000
17170417A
368.640
6060217A
377.600
18180517A
960.000
7070217A
494.933
19190517A
460.800
8080217A
409.600
20200517A
512.000
9090217A
317.440
21210517A
298.667
10100317A
640.000
22220517A
375.467
11110317A
445.440
23230617A
322.560
12120317A
716.800
24240617A
341.333

Praktijkonderzoek

Om de effectiviteit van ons Chrysanten concept in de praktijk te controleren, worden er structureel roofmijt-tellingen uitgevoerd op planten die bij onze klanten verzameld zijn. Door roofmijten, voermijten, en trips op de plant te tellen wordt duidelijk of de kwaliteit van de ingezette producten voldoet en de verdeling door de Bio-verdeler in orde is.

Bemonsteren van chrysanten

Het bemonsteren van chrysanten gebeurd door tellingen van bladeren die verzameld worden bij kwekers. Er worden willekeurige planten gekozen waardoor men een beeld krijgt wat er op de tuin speelt. Hierbij is het belangrijk dat de tellingen exact aangeven welke levende mijten en/of insecten er voorkomen. Andere vormen van bemonsteren hebben voor Royal Brinkman niet de voorkeur, doordat er niet vastgesteld kan worden of de mijten en/of insecten levend of dood waren alvorens het bemonsteren. Hierdoor is een monster niet betrouwbaar genoeg.
 1. Verzamelen van monsters gebeurd in vastgestelde weken om zo een goed beeld te krijgen. Er worden 3 takken per monster gepakt en z.s.m. in een zak verzameld en een in een speciale box vervoerd.
 2. Bij aankomst op het lab worden de takken ontleed van bladeren. Deze bladeren worden geteld, om later het gemiddelde per blad te kunnen bepalen.
 3. Elk blad wordt microscopisch bekeken, hierbij wordt gekeken naar:
  o Montdorensis, eieren van Montdorensis 
  o Voermijt
  o Parasiterende  insecten
  o Trips, spint en andere schadelijke insecten
De resultaten van de tellingen worden verstuurd naar de klant. De gegevens worden bij Royal Brinkman centraal verwerkt in een grafiek, zodat er een overzicht is aan de hand waarvan  strategische aanpassingen gedaan kunnen worden. Ook worden vergelijkingen met andere klanten inzichtelijker gemaakt en wordt het systeem transparanter.

Grafiek Moncontrol Chrysanthemum
Grafiek van veldtellingen Chrysanten concept in teeltweek 4, 6 en 8.

Aanpassing in het inzetschema

Indien het gewenste effect niet bereikt wordt, kan er een aanpassing gemaakt worden in het inzet-schema, waar bijvoorbeeld gekozen kan worden voor het inzetten van meer T. montdorensis in plaats van POWER food. 
Kevin
Vragen over kwaliteitsmanagement

Heb je vragen over het kwaliteitsmanagement van Royal Brinkman? Neem dan contact op met kwaliteitscontroleur Kevin van Kester, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.Gerelateerde artikelen
- Welke natuurlijke vijanden zijn er?
- Hoe controleer ik de kwaliteit van mijn biologie?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten