Home ​​​​>​​​​ Knowledge Center​​​​

Trips bestrijden: de meest voorkomende soorten trips in de tuinbouw

Trips is een klein insect dat grote problemen veroorzaakt in verschillende gewassen. Er bestaan veel verschillende soorten trips met elk een ander uiterlijk en een ander schadebeeld. In dit artikel vertellen onze specialisten meer over het bestrijden van trips. Bovendien zetten zij de meest voorkomende soorten trips in de tuinbouw voor je op een rij.
Trips bestrijden
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 06 juli 2022 | 4 min. lezen
Onderwerpen in dit artikel

Schadebeeld van trips

Trips tast zowel bloemen als bladeren aan door in de cellen van de plant te prikken met als gevolg het inklappen van de cellen van de plant. Het totaalbeeld dat na vele prikken op het blad ontstaat, is een waas van zilvergrijze vlekken met daarin zwarte stippen. Trips zet eieren af in het blad, de kelkbladeren of de kroonbladeren. Doordat ze erg beweeglijk zijn, verspreiden tripsen zich snel door het gewas. Vooral tripsschade in bloemen kan voor veel economische schade zorgen. Door het aanprikken van de bloemen ontstaat er bruinverkleuring en misvorming waardoor de bloemen waardeloos worden. In de groente kan door bloembeschadiging het vruchtbeginsel schade oplopen waardoor de vrucht kan beschadigen.

Naast aantasting van het gewas door vraatschade, kan trips ook andere schade aanrichten, namelijk door het overdragen van virussen. Trips staat met name bekend om het overdragen van het tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus (TSWV)). 

Trips herkennen & signaleren

Tripslarven zijn oranje, geel of groen van kleur. Ze zijn 1 mm lang en met het blote oog nauwelijks waar te nemen. Larven hebben geen poten, waardoor ze zich langzaam over een blad verplaatsen. Een volwassen trips is daarentegen meestal bruin of zwart van kleur en zijn ongeveer 1-2mm lang. Door het ophangen van vangplaten kun je trips in de kas signaleren. Op deze manier kun je ook de plaagdruk inschatten.

Ontwikkelstadia van trips

Levensscylus van trips
Vrouwelijke tripsen leggen hun eitjes in bladeren of in bloemblaadjes. De lengte van het eistadium varieert afhankelijk van de tripsoort en de temperatuur. De larven die na enkele dagen uitkomen zijn nog vleugelloos, maar lijken al op volwassen tripsen in hun vorm en levenswijze. De meestal geelachtige larven zijn zeer beweeglijk en voeden zich met bovengrondse plantendelen. Er zijn twee larvale stadia, gevolgd door een pre-pupaal stadium. De (pre-)popstadia vinden plaats in de bodem. Daar ontwikkelen zich de vleugels en antennes van het ongedierte. De volwassenen vliegen eindelijk uit. De volwassen vrouwelijke tripsen leven enkele dagen en leggen tot 300 eitjes in bladeren of bloemen. In warme kassen kunnen veel tripssoorten meerdere generaties per jaar voortbrengen. Tripsen overwinteren op beschermde plaatsen zoals in de grond of in spleten.

Soorten trips

Het aantal soorten trips dat schade veroorzaakt neemt de laatste jaren steeds meer toe. De meest voorkomende en schadelijkste vormen van trips in kasgewassen zijn de Californische trips Frankliniella occidentalis en de tabakstrips Thrips tabaci, maar ook de rozentrips Thrips fuscipennis en Echinothrips americanus komen soms in de kas voor. Een relatief nieuwe tripssoort is de Japanse bloementrips Thrips setosus, die vooral in hortensia en lelie voorkomt. Ook pepertrips Thrips parvispinus is een soort die zich de laatste jaren in steeds meer gewassen laat zien.

Voor een effectieve bestrijding is het belangrijk dat je kunt herkennen welke soort trips er in het gewas aanwezig is. Daarom hebben Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland een tripsherkenningskaart opgesteld voor de veertien belangrijkste trips soorten in de Nederlandse glastuinbouw. 

Klik hieronder op een van de verschillende tripssoorten voor meer informatie.

Trips bestrijden

Trips bestrijden kan zowel op chemische als biologische wijze. Afhankelijk van jouw teelt en situatie adviseren onze specialisten de juiste oplossing.

Trips chemisch bestrijden

Chemische tripsbestrijding is vaak lastig. Dit komt met name doordat de verschillende soorten trips resistent zijn tegen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen, maar ook doordat de toelating van veel chemische gewasbeschermingsmiddelen is ingetrokken. Neem contact op met onze specialist of raadpleeg de Adviesgenerator om te bepalen welke middelen jij kunt gebruiken in jouw teelt.

Trips biologisch bestrijden

Tegenwoordig wordt steeds vaker biologische bestrijding van trips ingezet met behulp van natuurlijke vijanden. Met name roofmijten en roofwantsen worden ingezet als natuurlijke vijand van trips.

In veel teelten hebben we de Californische trips goed onder controle. Helaas zien we dat de aanpak voor nieuwe soorten tripsen soms nog tekortschiet, vooral omdat deze vaak wat groter zijn.

In veel teelten worden kweekzakjes van de Amblyseius cucumeris ingehangen of wordt ervoor gekozen om cucumeris te verblazen in combinatie met Transeius montdorensis

In chrysant is de bestrijding effectief door de combinatie van montdorensis, Orius Plus en Power Food Plus. In paprika zien we dat de bestrijding effectief is door de combinatie van montdorensis, Orius en Power Food Plus.
Kim de Waal en Aalbert Ekelmans
David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal:

"Met de roofwants Orius en Power Food Plus pakken we volwassen trips in chrysant eindelijk goed aan"

Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ook interessant voor jou

Trips bestrijden: de meest voorkomende soorten trips in de tuinbouw

Trips is een klein insect dat grote problemen veroorzaakt in verschillende gewassen. Er bestaan veel verschillende soorten trips met elk een ander uiterlijk en een ander schadebeeld. In dit artikel vertellen onze specialisten meer over het bestrijden van trips. Bovendien zetten zij de meest voorkomende soorten trips in de tuinbouw voor je op een rij.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Kees Kouwenhoven
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 06 juli 2022 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Trips bestrijden
Onderwerpen in dit artikel

Schadebeeld van trips

Trips tast zowel bloemen als bladeren aan door in de cellen van de plant te prikken met als gevolg het inklappen van de cellen van de plant. Het totaalbeeld dat na vele prikken op het blad ontstaat, is een waas van zilvergrijze vlekken met daarin zwarte stippen. Trips zet eieren af in het blad, de kelkbladeren of de kroonbladeren. Doordat ze erg beweeglijk zijn, verspreiden tripsen zich snel door het gewas. Vooral tripsschade in bloemen kan voor veel economische schade zorgen. Door het aanprikken van de bloemen ontstaat er bruinverkleuring en misvorming waardoor de bloemen waardeloos worden. In de groente kan door bloembeschadiging het vruchtbeginsel schade oplopen waardoor de vrucht kan beschadigen.

Naast aantasting van het gewas door vraatschade, kan trips ook andere schade aanrichten, namelijk door het overdragen van virussen. Trips staat met name bekend om het overdragen van het tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus (TSWV)). 

Trips herkennen & signaleren

Tripslarven zijn oranje, geel of groen van kleur. Ze zijn 1 mm lang en met het blote oog nauwelijks waar te nemen. Larven hebben geen poten, waardoor ze zich langzaam over een blad verplaatsen. Een volwassen trips is daarentegen meestal bruin of zwart van kleur en zijn ongeveer 1-2mm lang. Door het ophangen van vangplaten kun je trips in de kas signaleren. Op deze manier kun je ook de plaagdruk inschatten.

Ontwikkelstadia van trips


Vrouwelijke tripsen leggen hun eitjes in bladeren of in bloemblaadjes. De lengte van het eistadium varieert afhankelijk van de tripsoort en de temperatuur. De larven die na enkele dagen uitkomen zijn nog vleugelloos, maar lijken al op volwassen tripsen in hun vorm en levenswijze. De meestal geelachtige larven zijn zeer beweeglijk en voeden zich met bovengrondse plantendelen. Er zijn twee larvale stadia, gevolgd door een pre-pupaal stadium. De (pre-)popstadia vinden plaats in de bodem. Daar ontwikkelen zich de vleugels en antennes van het ongedierte. De volwassenen vliegen eindelijk uit. De volwassen vrouwelijke tripsen leven enkele dagen en leggen tot 300 eitjes in bladeren of bloemen. In warme kassen kunnen veel tripssoorten meerdere generaties per jaar voortbrengen. Tripsen overwinteren op beschermde plaatsen zoals in de grond of in spleten.

Soorten trips

Het aantal soorten trips dat schade veroorzaakt neemt de laatste jaren steeds meer toe. De meest voorkomende en schadelijkste vormen van trips in kasgewassen zijn de Californische trips Frankliniella occidentalis en de tabakstrips Thrips tabaci, maar ook de rozentrips Thrips fuscipennis en Echinothrips americanus komen soms in de kas voor. Een relatief nieuwe tripssoort is de Japanse bloementrips Thrips setosus, die vooral in hortensia en lelie voorkomt. Ook pepertrips Thrips parvispinus is een soort die zich de laatste jaren in steeds meer gewassen laat zien.

Voor een effectieve bestrijding is het belangrijk dat je kunt herkennen welke soort trips er in het gewas aanwezig is. Daarom hebben Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland een tripsherkenningskaart opgesteld voor de veertien belangrijkste trips soorten in de Nederlandse glastuinbouw. 

Klik hieronder op een van de verschillende tripssoorten voor meer informatie.

Trips bestrijden

Trips bestrijden kan zowel op chemische als biologische wijze. Afhankelijk van jouw teelt en situatie adviseren onze specialisten de juiste oplossing.

Trips chemisch bestrijden

Chemische tripsbestrijding is vaak lastig. Dit komt met name doordat de verschillende soorten trips resistent zijn tegen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen, maar ook doordat de toelating van veel chemische gewasbeschermingsmiddelen is ingetrokken. Neem contact op met onze specialist of raadpleeg de Adviesgenerator om te bepalen welke middelen jij kunt gebruiken in jouw teelt.

Trips biologisch bestrijden

Tegenwoordig wordt steeds vaker biologische bestrijding van trips ingezet met behulp van natuurlijke vijanden. Met name roofmijten en roofwantsen worden ingezet als natuurlijke vijand van trips.

In veel teelten hebben we de Californische trips goed onder controle. Helaas zien we dat de aanpak voor nieuwe soorten tripsen soms nog tekortschiet, vooral omdat deze vaak wat groter zijn.

In veel teelten worden kweekzakjes van de Amblyseius cucumeris ingehangen of wordt ervoor gekozen om cucumeris te verblazen in combinatie met Transeius montdorensis

In chrysant is de bestrijding effectief door de combinatie van montdorensis, Orius Plus en Power Food Plus. In paprika zien we dat de bestrijding effectief is door de combinatie van montdorensis, Orius en Power Food Plus.
Kim de Waal en Aalbert Ekelmans
David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal:

"Met de roofwants Orius en Power Food Plus pakken we volwassen trips in chrysant eindelijk goed aan"

Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Kees Kouwenhoven
Ook interessant voor jou
Winner | Maakt een einde aan trips
Tripsen veroorzaken jaarrond schade in de teelt van diverse potplanten. Met het wegvallen van verschillende chemische middelen de afgelopen jaren is het van belang om het nog beschikbare pakket afwisselend in te zetten.
Roofmijt als natuurlijke vijand van trips
Trips veroorzaakt veel schade in gewassen in de tuinbouw. Voor de biologische bestrijding van trips kun je diverse roofmijten inzetten. Lees verder.
Tripsbestrijding in paprika bij Kwekerij Westland 
Bij Kwekerij Westland kregen we het tomatenbronsvlekkenvirus en een hoge tripsdruk onder controle met behulp van een nieuwe aanpak in biologische gewasbescherming.