Home > Kennisbank​​​​

Hoe kun je zwarte bonenluis bestrijden?

De zwarte bonenluis (Aphis fabae) richt, naast bonen, ook schade aan in andere kasteelten, zoals alstroemeria, gerbera, komkommer en roos. Buiten overwinterd de luis alleen op een beperkt aantal waardplanten. In de kas kan de luis jaarrond ontwikkelen. Een grote populatie zwarte bonenluizen kan significante hoeveelheden nutriënten aan de plant onttrekken waar de plant blijvende schade aan overhoudt, zoals virusoverdracht, groeiremming en sterfte van jonge planten. Hiernaast scheidt de luis honingdauw uit, wat dan weer een goede voedingsbron voor andere organismen, voornamelijk schimmels.
Zwarte bonenluis
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 31 augustus 2020 | 4 min. lezen

Zwarte bonenluis signaleren

De zwarte bonenluis kun je gemakkelijk onderscheiden van de andere plaagluizen door zijn zwarte kleur. Afhankelijk van de waardplant heeft de zwarte bonenluis een eivormig donkerolijfgroen tot zwart lichaam met zwarte strepen op de rug. De luis heeft lange, lichtgele poten met een donker uiteinde en korte, groene sifons. De luis is 1,5-3,0 mm lang en bevinden zich in kolonies voornamelijk in de bovenste, jongere delen van de plant. 

Op het moment dat de populatie in deze groeipunten te dichtbevolkt wordt, wijken de zwarte bonenluizen uit naar de gehele plant of wisselen deze van plant. Er worden dan meer nymfen met vleugels geboren worden, die op hun beurt makkelijker kunnen verplaatsen naar andere planten. Gevleugelde individuen worden tevens tijdens de migratie (in het voor- en najaar) voortgebracht. Hierbuiten worden voornamelijk ongevleugelde luizen geboren. In de kas kan de luis jaarrond ontwikkelen, buiten worden wintereitjes afgezet op de enkele waardplanten, waaronder de Kardinaalsmuts.

Omdat de zwarte bonenluis drager kan zijn van meer dan 40 plantvirussen, kan de verspreiding van de luis dan ook extra problematisch worden.

Voor het tijdig signaleren van zwarte bonenluis kunnen signaleringsproducten worden ingezet. Lees meer over luisbestrijding in diverse gewassen.

Levenscyclus

De zwarte bonenluis kan zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. Waar de standaard ongeslachtelijk is, kan de luis zich te voorbereiding voor overwintering geslachtelijk voortplanten. De eitjes kunnen de winter overleven en komen in het voorjaar in grote getalen uit. Het vrouwtje zet haar eitjes af aan de onderkant van een blad of aan het uiteinde van de stelen. De nimfen beginnen zich na geboorte direct te voeden met plantensappen. Bij de ontwikkeling van nimf naar adult ondergaat de luis 4 groeistadia waarbij iedere overgang gekenmerkt wordt door het achterlaten van een vervellingshuidje in het gewas.

Schadebeeld

Grootste schade die de zwarte bonenluis aanricht is de aantasting van bladeren. De zwarte bonenluis verraadt zijn aanwezigheid in het gewas door het achter laten van de vele witte vervellingshuidjes. Hiernaast is honingdauw een goede indicator voor zijn aanwezigheid. Deze honingdauw is weer een ideale voedingsbodem voor verschillende schimmels, zoals roetdauw. Tevens opvallend voor de aanwezigheid van de zwarte bonenluis zijn de opkrullende bladeren. Hun schadelijke speeksel doet de bladeren oprollen en bij meer langdurige aantasting zal het blad van de plant vallen. De luis nestelt zich voornamelijk in de jongere delen (bladeren/bloemknoppen/stengels) van de plant. Hiernaast kan de introductie van een van de vele plantvirussen ook tot grote schade in de plant leiden, zoals ernstig bladkrullen, vervormingen, bladverkleining en necrose.

Zwarte bonenluis bestrijden

De zwarte bonenluis bestrijden kan via een biologische en chemische manier. Opties voor natuurlijke vijanden zijn: de sluipwesp, galmug, lieveheersbeestje en gaasvlieg. Effectieve chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn de breed werkende insecticiden zoals Batavia. Voor een overzicht van alle toegelaten producten tegen zwarte bonenluis voor jouw teelt kun je gebruik maken van de Adviesgenerator.

Hiernaast kan de schade van de zwarte bonenluis in het gewas worden verminderd of voorkomen door het nemen van extra hygiëne maatregelen of kan er insectengaas in de luchtramen worden aangebracht.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Hoe kun je zwarte bonenluis bestrijden?

De zwarte bonenluis (Aphis fabae) richt, naast bonen, ook schade aan in andere kasteelten, zoals alstroemeria, gerbera, komkommer en roos. Buiten overwinterd de luis alleen op een beperkt aantal waardplanten. In de kas kan de luis jaarrond ontwikkelen. Een grote populatie zwarte bonenluizen kan significante hoeveelheden nutriënten aan de plant onttrekken waar de plant blijvende schade aan overhoudt, zoals virusoverdracht, groeiremming en sterfte van jonge planten. Hiernaast scheidt de luis honingdauw uit, wat dan weer een goede voedingsbron voor andere organismen, voornamelijk schimmels.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Leonie van Rooijen
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 31 augustus 2020 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Zwarte bonenluis

Zwarte bonenluis signaleren

De zwarte bonenluis kun je gemakkelijk onderscheiden van de andere plaagluizen door zijn zwarte kleur. Afhankelijk van de waardplant heeft de zwarte bonenluis een eivormig donkerolijfgroen tot zwart lichaam met zwarte strepen op de rug. De luis heeft lange, lichtgele poten met een donker uiteinde en korte, groene sifons. De luis is 1,5-3,0 mm lang en bevinden zich in kolonies voornamelijk in de bovenste, jongere delen van de plant. 

Op het moment dat de populatie in deze groeipunten te dichtbevolkt wordt, wijken de zwarte bonenluizen uit naar de gehele plant of wisselen deze van plant. Er worden dan meer nymfen met vleugels geboren worden, die op hun beurt makkelijker kunnen verplaatsen naar andere planten. Gevleugelde individuen worden tevens tijdens de migratie (in het voor- en najaar) voortgebracht. Hierbuiten worden voornamelijk ongevleugelde luizen geboren. In de kas kan de luis jaarrond ontwikkelen, buiten worden wintereitjes afgezet op de enkele waardplanten, waaronder de Kardinaalsmuts.

Omdat de zwarte bonenluis drager kan zijn van meer dan 40 plantvirussen, kan de verspreiding van de luis dan ook extra problematisch worden.

Voor het tijdig signaleren van zwarte bonenluis kunnen signaleringsproducten worden ingezet. Lees meer over luisbestrijding in diverse gewassen.

Levenscyclus

De zwarte bonenluis kan zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. Waar de standaard ongeslachtelijk is, kan de luis zich te voorbereiding voor overwintering geslachtelijk voortplanten. De eitjes kunnen de winter overleven en komen in het voorjaar in grote getalen uit. Het vrouwtje zet haar eitjes af aan de onderkant van een blad of aan het uiteinde van de stelen. De nimfen beginnen zich na geboorte direct te voeden met plantensappen. Bij de ontwikkeling van nimf naar adult ondergaat de luis 4 groeistadia waarbij iedere overgang gekenmerkt wordt door het achterlaten van een vervellingshuidje in het gewas.

Schadebeeld

Grootste schade die de zwarte bonenluis aanricht is de aantasting van bladeren. De zwarte bonenluis verraadt zijn aanwezigheid in het gewas door het achter laten van de vele witte vervellingshuidjes. Hiernaast is honingdauw een goede indicator voor zijn aanwezigheid. Deze honingdauw is weer een ideale voedingsbodem voor verschillende schimmels, zoals roetdauw. Tevens opvallend voor de aanwezigheid van de zwarte bonenluis zijn de opkrullende bladeren. Hun schadelijke speeksel doet de bladeren oprollen en bij meer langdurige aantasting zal het blad van de plant vallen. De luis nestelt zich voornamelijk in de jongere delen (bladeren/bloemknoppen/stengels) van de plant. Hiernaast kan de introductie van een van de vele plantvirussen ook tot grote schade in de plant leiden, zoals ernstig bladkrullen, vervormingen, bladverkleining en necrose.

Zwarte bonenluis bestrijden

De zwarte bonenluis bestrijden kan via een biologische en chemische manier. Opties voor natuurlijke vijanden zijn: de sluipwesp, galmug, lieveheersbeestje en gaasvlieg. Effectieve chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn de breed werkende insecticiden zoals Batavia. Voor een overzicht van alle toegelaten producten tegen zwarte bonenluis voor jouw teelt kun je gebruik maken van de Adviesgenerator.

Hiernaast kan de schade van de zwarte bonenluis in het gewas worden verminderd of voorkomen door het nemen van extra hygiëne maatregelen of kan er insectengaas in de luchtramen worden aangebracht.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Leonie van Rooijen
Ook interessant voor jou
Tips voor het signaleren en wegvangen van plagen
Hoe eerder een plaag gesignaleerd wordt, hoe eerder je kunt starten met het bestrijden van de plaag. Voor het signaleren en wegvangen van plagen bestaan verschillende signaleringsproducten.
De Adviesgenerator
De Adviesgenerator is een tool die het adviesproces digitaliseert en overzichtelijk maakt. Welke middelen zijn er tegen een ziekte of plaag? Hoe zijn deze toegelaten in mijn teelt? De Adviesgenerator geeft antwoorden op deze vragen en geeft een duidelijk overzicht over de gewasbescherming op een bedrijf.
Wat is resistentie?
Ziektes, bacteriën en onkruiden kunnen ongevoelig worden voor gewasbeschermingsmiddelen, waardoor deze dus geen (of minder) effect meer hebben. We spreken dan van een resistentie.