Shop  Kennisbank  Technische projecten  Waterzuivering  Beperken van emissie


Tips voor het beperken van emissie

Tips voor beperken van wateremissie In 2027 dient de Nederlandse glastuinbouw vrijwel volledig emissieloos te telen. Dit vraagt om inzicht in de waterstromen en bewust omgaan met water op het bedrijf. Op dit moment zijn er al verschillende mogelijkheden om het watersysteem te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfor te verminderen. Wij zetten de mogelijkheden voor het beperken van de wateremissie op een rij.

Langer recirculeren

 • Heb je een regenwaterbassin buiten staan en bevindt je bedrijf zich in de buurt van de kust, dan is het afdekken van dit bassin een goede optie. Dit zorgt ervoor dat de EC van het regenwater niet stijgt;
 • Zorg voor voldoende regenwateropvang voor in de droge periodes. Hierdoor hoef je geen gebruik te maken van andere waterbronnen die meer natrium bevatten (zoals oppervlaktewater of leidingwater);
 • Je kan condenswater opvangen en hergebruiken;
 • Je kan goten afdekken, om te voorkomen dat er vuil in het drainsysteem terecht komt;
 • Laat drainwater over een doekfilter lopen (tegen verstopping van de dompelpomp in de drainput);
 • Sluit een pH-regeling op de draintank aan om bicarbonaat te neutraliseren.
 • Ontsmet het water via ontsmetters en/of Huwa-San.

Kwaliteit toevoegingen

 • Breng de samenstelling en zuiverheid van producten (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en desinfectiemiddelen) die je aan het water toevoegt in kaart;
 • Gebruik bij voorkeur natriumarme meststoffen;
 • Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zorgen ervoor dat emissie beperkt wordt, omdat het vrijkomen van deze meststoffen samenvalt met de meststoffenbehoefte van het gewas.

Afvalwater verminderen

 • Zorg ervoor dat buffersilo’s de juiste dimensionering hebben;
 • Breng niveausignalering aan in de vuilwatersilo's en verzamelputten om zo overstorten te voorkomen;
 • Spoor lekstromen op binnen je bedrijf en los deze vervolgens op. Je kan er ook voor kiezen om een Bedrijfsscan Waterstromen te laten uitvoeren. 

Monitoring

 • Maak gebruik van betrouwbare litertellers;
 • Maak gebruik van wateranalyses voor meer inzicht.

Watergeefstrategie

 • Zorg voor een goed stuurbare voorregeling, dit zorgt ervoor dat je het hergebruik kan optimaliseren;
 • Stuur de EC naar de behoefte van het gewas;
 • Stuur de watergift naar de behoefte van het gewas;
 • Zorg voor een optimale waterverspreiding in het substraat en op het gewas door gebruik van AquaGro L. Het weinige water dat je geeft, komt op de juiste plaats terecht. Tevens wordt er een ideale water/luchtverhouding gerealiseerd, welke de wortelontwikkeling van de plant ten goede komt.

Voordeel emissieloos telen

Momenteel moeten tuinders voldoen aan waterzuiveringsplicht, maar er geldt een uitzondering voor kwekers die aan kunnen tonen dat zij emissieloos telen en geen drainwater lozen. Indien je dit kan aantonen, is de zuiveringsplicht niet meer van toepassing. Je kunt hiervoor een QuickScan laten uitvoeren.

Meer informatie over beperken van emissie

Heb je vragen over de mogelijkheden voor het beperken van wateremissie op je bedrijf, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier.


Contactformulier
Wanneer je je vraag stelt via onderstaand formulier, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen

- Water en emissie: bewust sturen op waterverbruik
- Hoe verlaag ik de inbreng van natrium?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten