Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank    Gewasbescherming & desinfectie    Toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
Geschreven door Jan Krouwer | Laatste update: 17-08-2016

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen er in Nederland gebruikt en verkocht mogen worden. Het Ctgb beoordeelt de risico's van een gewasbeschermingsmiddel voor mens, dier en milieu en stelt vervolgens vast of het middel voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit het geval is, wordt het gewasbeschermingsmiddel toegelaten.

Werkzame stof of micro-organisme

Een Ctgb-toelating is niet in alle gevallen nodig. Zo is een vliegenmepper bijvoorbeeld ook een bestrijdingsmiddel, maar hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een werkzame stof of micro-organisme. Daarom is hier geen toelating voor nodig. Maakt een gewasbeschermingsmiddel wel gebruik van een werkzame stof of micro-organisme, dan mag het alleen gebruikt worden wanneer het officieel is toegelaten door het Ctgb.

Waarom een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen?

Het Ctgb is een uitvoeringsorgaan van de overheid dat de bestrijdingsmiddelenwet uitvoert. In de bestrijdingsmiddelenwet staan de eisen omschreven waaraan een bestrijdingsmiddel moet voldoen. Het Ctgb toetst ieder gewasbeschermingsmiddel voorgaand aan de toelating op allerlei factoren zoals de werking, persistentie, residuen, giftigheid van de werkzame stof(fen) voor diverse organismen, milieukundige gegevens en resultaten van proeven op testorganismen en -gewassen. Het doel hiervan is het waarborgen van de volksgezondheid. Indien er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, verzorgt het Ctgb de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Een toelating is overigens niet onbeperkt geldig: na een bepaalde periode moet het gewasbeschermingsmiddel opnieuw beoordeeld worden aan de hand van de actuele eisen op het gebied van veiligheid. Voldoet een middel niet, dan trekt het Ctgb de toelating in en mag het middel niet langer worden verkocht en toegepast.

Vrijstelling voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

In sommige gevallen krijgen niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen een vrijstelling, zodat deze tijdelijk toch gebruikt mogen worden. Dit gebeurt in twee gevallen:
  • In geval van een noodsituatie waarbij alleen bestreden kan worden met een middel dat in Nederland niet is toegelaten voor deze toepassing.
  • Bij proeven en experimenten waarbij het nodig is om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de aanvraag van een toelating.

Vervallen gewasbeschermingsmiddelen afvoeren

Indien een gewasbeschermingsmiddelen is vervallen dan is het niet meer toegestaan om het middel te gebruiken en op te slaan. Deze gewasbeschermingsmiddelen moeten op een verantwoorde manier afgevoerd worden bij een erkend inzamelaar van chemisch afval. Wanneer de NVWA vervallen middelen aantreft op het bedrijf, dan zullen controles worden uitgevoerd of de middelen echt zijn afgevoerd. Bij het inleveren van vervallen middelen krijg je een bewijs dat de middelen zijn ingeleverd. Vragen over toelating van gewasbeschermingsmiddelen
Heb je vragen over de toelating van een bepaald gewasbeschermingsmiddel, of heb je een andere vraag over gewasbeschermingsmiddelen? Neem dan contact op met productspecialist Jan Krouwer via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Jan KrouwerOver Jan Krouwer

Jan Krouwer, specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman, heeft al ruim 40 jaar ervaring in de sector. Hij is hét aanspreekpunt op het gebied van groeiregulatie en knaagdierbestrijding. Het leukste aan zijn werk vindt hij de beweging binnen de branche. “Dat ik al zo lang in dezelfde sector werk heeft alles te maken met de continue innovatie. Geen jaar is hetzelfde en dat geeft regelmatig nieuwe uitdagingen!”


Do not delete this link