Home ​​​​>​​​​ Kennisbank​​​​

Toelating van gewasbe-schermings-middelen in Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen er in Nederland gebruikt en verkocht mogen worden. Het Ctgb beoordeelt de risico's van een gewasbeschermingsmiddel voor mens, dier en milieu en stelt vervolgens vast of het middel voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit het geval is, wordt het gewasbeschermingsmiddel toegelaten.
Gewasbescherming spuiten
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 8 november 2022 | 4 min. lezen

Werkzame stof of micro-organisme

Een Ctgb-toelating is niet in alle gevallen nodig. Zo is een vliegenmepper bijvoorbeeld ook een bestrijdingsmiddel, maar hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een werkzame stof of micro-organisme. Daarom is hier geen toelating voor nodig. Maakt een gewasbeschermingsmiddel wel gebruik van een werkzame stof of micro-organisme, dan mag het alleen gebruikt worden wanneer het officieel is toegelaten door het Ctgb.

Waarom een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen?

Het Ctgb is een uitvoeringsorgaan van de overheid dat de bestrijdingsmiddelenwet uitvoert. In de bestrijdingsmiddelenwet staan de eisen omschreven waaraan een bestrijdingsmiddel moet voldoen. Het Ctgb toetst ieder gewasbeschermingsmiddel voorgaand aan de toelating op allerlei factoren zoals de werking, persistentie, residuen, giftigheid van de werkzame stof(fen) voor diverse organismen, milieukundige gegevens en resultaten van proeven op testorganismen en -gewassen. Het doel hiervan is het waarborgen van de volksgezondheid. Indien er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, verzorgt het Ctgb de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Een toelating is overigens niet onbeperkt geldig: na een bepaalde periode moet het gewasbeschermingsmiddel opnieuw beoordeeld worden aan de hand van de actuele eisen op het gebied van veiligheid. Voldoet een middel niet, dan trekt het Ctgb de toelating in en mag het middel niet langer worden verkocht en toegepast.

Vrijstelling voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

In sommige gevallen krijgen niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen een vrijstelling, zodat deze tijdelijk toch gebruikt mogen worden. Dit gebeurt in twee gevallen:
  • In geval van een noodsituatie waarbij alleen bestreden kan worden met een middel dat in Nederland niet is toegelaten voor deze toepassing.
  • Bij proeven en experimenten waarbij het nodig is om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de aanvraag van een toelating.

Vervallen gewasbeschermingsmiddelen afvoeren

Indien een gewasbeschermingsmiddelen is vervallen dan is het niet meer toegestaan om het middel te gebruiken en op te slaan. Deze gewasbeschermingsmiddelen moeten op een verantwoorde manier afgevoerd worden bij een erkend inzamelaar van chemisch afval. Wanneer de NVWA vervallen middelen aantreft op het bedrijf, dan zullen controles worden uitgevoerd of de middelen echt zijn afgevoerd. Bij het inleveren van vervallen middelen krijg je een bewijs dat de middelen zijn ingeleverd. 
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen er in Nederland gebruikt en verkocht mogen worden. Het Ctgb beoordeelt de risico's van een gewasbeschermingsmiddel voor mens, dier en milieu en stelt vervolgens vast of het middel voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit het geval is, wordt het gewasbeschermingsmiddel toegelaten.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Leonie van Rooijen
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 8 november 2022 | 4 min. lezen
Deel dit artikel

Gewasbescherming spuiten

Werkzame stof of micro-organisme

Een Ctgb-toelating is niet in alle gevallen nodig. Zo is een vliegenmepper bijvoorbeeld ook een bestrijdingsmiddel, maar hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een werkzame stof of micro-organisme. Daarom is hier geen toelating voor nodig. Maakt een gewasbeschermingsmiddel wel gebruik van een werkzame stof of micro-organisme, dan mag het alleen gebruikt worden wanneer het officieel is toegelaten door het Ctgb.

Waarom een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen?

Het Ctgb is een uitvoeringsorgaan van de overheid dat de bestrijdingsmiddelenwet uitvoert. In de bestrijdingsmiddelenwet staan de eisen omschreven waaraan een bestrijdingsmiddel moet voldoen. Het Ctgb toetst ieder gewasbeschermingsmiddel voorgaand aan de toelating op allerlei factoren zoals de werking, persistentie, residuen, giftigheid van de werkzame stof(fen) voor diverse organismen, milieukundige gegevens en resultaten van proeven op testorganismen en -gewassen. Het doel hiervan is het waarborgen van de volksgezondheid. Indien er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, verzorgt het Ctgb de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Een toelating is overigens niet onbeperkt geldig: na een bepaalde periode moet het gewasbeschermingsmiddel opnieuw beoordeeld worden aan de hand van de actuele eisen op het gebied van veiligheid. Voldoet een middel niet, dan trekt het Ctgb de toelating in en mag het middel niet langer worden verkocht en toegepast.

Vrijstelling voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

In sommige gevallen krijgen niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen een vrijstelling, zodat deze tijdelijk toch gebruikt mogen worden. Dit gebeurt in twee gevallen:
  • In geval van een noodsituatie waarbij alleen bestreden kan worden met een middel dat in Nederland niet is toegelaten voor deze toepassing.
  • Bij proeven en experimenten waarbij het nodig is om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de aanvraag van een toelating.

Vervallen gewasbeschermingsmiddelen afvoeren

Indien een gewasbeschermingsmiddelen is vervallen dan is het niet meer toegestaan om het middel te gebruiken en op te slaan. Deze gewasbeschermingsmiddelen moeten op een verantwoorde manier afgevoerd worden bij een erkend inzamelaar van chemisch afval. Wanneer de NVWA vervallen middelen aantreft op het bedrijf, dan zullen controles worden uitgevoerd of de middelen echt zijn afgevoerd. Bij het inleveren van vervallen middelen krijg je een bewijs dat de middelen zijn ingeleverd. 
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Leonie van Rooijen
Ook interessant voor jou
Wat is de veiligheidstermijn van een gewasbeschermingsmiddel?
De veiligheidstermijn van een gewasbeschermingsmiddel is de minimale toegestane tijd tussen de laatste toepassing en de oogst. Lees hier meer.
Wat is een W-nummer?
Wanneer in de toelating van een bepaald middel een wijziging komt, dient het etiket te worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op het etiket aangeduid met een W-nummer.

Spuitlicentie halen: wat moet je weten?
De spuitlicentie is in het leven geroepen om gevaarlijke situaties en ongelukken door verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.