Shop    Kennisbank    Gewasbescherming & desinfectie    Hoe maak je de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoon?

Hoe maak je de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoon?

Verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonmaken In de Verordening Reiniging Verpakkingen Gewasbeschermingsmiddelen is opgenomen dat lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het leegmaken moeten worden schoongemaakt. De restjes van de gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Na het spoelen van de verpakking is er - afhankelijk van het product - geen sprake meer van chemisch afval en kan het fust veilig volgens de voorschriften worden afgevoerd. Wij geven je meer uitleg over het schoonmaken van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Direct de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonmaken

Als teler ben je verplicht om verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het legen in de spuitmachine schoon te maken. Het is niet toegestaan om lege verpakkingen op te slaan die nog moeten worden schoongemaakt, ook niet als je ze opslaat in de gewasbeschermingsmiddelenkast of -opslag.

Instructies op het etiket

Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staat aangegeven wat er met de lege verpakking moet gebeuren. Lees dit dus nauwkeurig. Op het etiket kan aangegeven staan dat het een STORL-verpakking (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) betreft. Daarachter staat dan een van de volgende zinnen:
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dit kan bij verschillende gemeenten of bij speciale afvalinzamelpuntenAangebroken verpakkingen

Heb je een aangebroken verpakking die je weg wil gooien, dan dien je deze in te leveren bij een KCA-depot. Het is niet toegestaan om het gewasbeschermingsmiddel te lozen op oppervlaktewater of het riool.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij verpakking gewasbeschermingsmiddelen schoonmaken

Draag bij het schoonmaken van de verpakking van een gewasbeschermingsmiddelen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij werk je met het geconcentreerde middel, waardoor de kans op blootstelling het grootst is.

Jan
Vragen over verpakking gewasbeschermingsmiddelen schoonmaken

Heb je vragen over het schoonmaken van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, of wil je een advies op maat? Neem dan contact op met gewasbeschermingsspecialist Jan Krouwer, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Gerelateerde artikelen

- Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
- Veiligheidsbladen
- Gevarensymbolen / CLP-pictogrammen
- Hoe vervoer je gewasbeschermingsmiddelen?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten