Hoe voorkom en bestrijd je algen in het bassin?

Voorkomen en bestrijden van algen in het bassin In stilstaand water kan er een hevige groei van algen ontstaan. Dit heeft meerdere negatieve gevolgen. Ten eerste is algengroei slecht voor de kwaliteit van het water. Daarnaast kunnen algen ook zorgen voor verstoppingen in leidingen, pompen en druppelaars. Daarom is het belangrijk om algen zo goed mogelijk te voorkomen en indien nodig te bestrijden. Wij geven tips .

Algen voorkomen

 • Algen hebben behoefte aan licht en warmte. Door het bassin af te schermen tegen licht met een anti-algenzeil, krijgen algen niet de kans om te groeien.
 • Algen voeden zich onder andere met bezinksel en slib. Door het bassin goed schoon te houden, verwijder je deze voedingsbron, waardoor algen zich niet kunnen ontwikkelen. Je kan het bassin ook professioneel laten reinigen.
 • In stilstaand water gedijen algen het beste. Zorg er daarom dat het water in beweging blijft door pompen te plaatsen in het bassin, die het water via sproeiers terug brengen in het bassin. Dit helpt ook om het zuurstofniveau te verhogen en daarmee het stikstofniveau te verlagen. Dat is positief, want zo hebben algen minder voedingsstoffen tot hun beschikking (algen leven o.a. van stikstof).
 • Bij een hoog waterniveau warmt de onderste laag water in de silo of het bassin minder snel op, waardoor de algengroei vermindert. Ook ontstaat er minder snel turbulentie - en dus verspreiding van het vuil en daarmee vervuiling van het filtersysteem - bij een hevige regenbui. Probeer het waterniveau dus zo hoog mogelijk te houden.
 • Voorkom besmetting vanuit een andere bron, bijvoorbeeld de inlaat van slootwater.

Algen bestrijden

 • Wanneer er zich toch algen in het bassin bevinden, kan je deze bestrijden door de pH van het bassinwater te verlagen. Bij een pH lager dan 6 zijn er (in de meeste gevallen) namelijk geen problemen meer met algen. Het bijsturen van de pH kan je doen met Zwavelzuur 37%. Houd hierbij een dosering aan van 20 liter Zwavelzuur 37% per 1000 m³ water. (In het voedingsschema dient rekening gehouden te worden met daling in de pH. Laat het water daarom regelmatig bemonsteren).
 • Let er bij de toediening op dat de oplossing het bassinzeil niet raakt. Zwavelzuur kan het zeil van het bassin namelijk aantasten. Doseer de oplossing daarom met een maatbeker en probeer het product zo goed mogelijk middenin het bassin te gooien. Laat het er niet langs de kant in lopen!
 • Bij veel organische verontreiniging kan je aanvullend werken met waterstofperoxide in het bassin. Toepassing: bij voorkeur aan het eind van de middag met een dosering van 10 liter per 100 m³ bassinwater. Waterstofperoxide reageert snel en is dus ook weer snel verdwenen. Met waterstofperoxide strips kan gemeten worden hoeveel actieve stof er nog over is in het water. Het uitgangspunt moet zijn dat de peroxide volledig is uitgewerkt in het bassin.
 • Ook kan je het product Proteck preventief inzetten. Gebruik hiervoor 1 liter van het product per 250 m³ bassinwater. Hierbij mag de pH van het bassin maximaal 7 zijn (verlaag een hogere pH-waarde eerst met behulp van zwavelzuur). Doseer het product in de hoeken van het bassin en herhaal de behandeling na een regenbui. Houd er rekening mee dat het kopercijfer hierdoor mogelijk kan oplopen. Dit kan je compenseren door de kopergift in de mestbak te verlagen. Start op tijd met toepassen. Iets schoonhouden kost minder energie dan van vervuiling afkomen. Zwemmen er vissen in het bassin? Dan kan je Proteck niet gebruiken. Wanneer algen afsterven, daalt namelijk tijdelijk het zuurstofgehalte van het bassinwater, waardoor vissen kunnen sterven.
 • Meet na het bestrijden van de algen in het bassin of de tank altijd de pH en de waarde aan peroxide na om te bepalen of het water veilig gebruikt kan worden voor de planten. 
 • Denk om de eigen veiligheid en draag altijd beschermende kleding wanneer je werkt met chemische middelen.

  Bekijk de producten

Jan-Willem en Jasper
Vragen over voorkomen of bestrijden van algen

Heb je vragen over het voorkomen of bestrijden van algen in het bassin? Neem dan contact op met een van onze desinfectiespecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Gerelateerde artikelen


- Hoe stel je een hygiëneplan op?
- Reinigen van materialen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten