Home > Kennisbank​​​​

Hoe kun je Fusarium bestrijden? 

Fusarium is een geslacht van bodemschimmels die veel voorkomen in zowel de groente- als sierteelt. De meest bekende soort is Fusarium oxysporum, die ook wel bekend staat als Fusarium-verwelkingsziekte. Vrijwel ieder gewas kent een specifieke soort Fusarium oxysporum, maar deze schimmel vormt voornamelijk een probleem in komkommer, paprika, tomaat, potplanten en snijbloemen.
Schadebeeld fusarium zichtbaar op een blad
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 21 februari 2024 | 4 min. lezen

Fusarium herkennen 

De schimmel Fusarium oxysporum dringt net zoals de meeste Fusarium-soorten via kleine wondjes de planten binnen het vaatstelsel in, waarna deze zich naar boven uitbreidt binnen de plant. De schimmel tast vervolgens de vaten aan en zorgt zo voor verwelking, gele bladeren en bruine vaatbundels. Dit zijn vaak de eerste zichtbare symptomen van een Fusarium aantasting. Het schimmelpluis dat vervolgens ontstaat op de plant, kan zorgen voor herinfectie van andere planten via de lucht of het water. In een vergevorderd stadium kan het witte schimmelpluis roze worden, doordat er massaal sporen worden geproduceerd. Ook kan er voet-, stengel- en vruchtrot optreden.

Naast de zichtbare aantasting op de bovengrondse delen van de plant, worden ondergronds ook de wortels aangetast, waardoor deze gaan rotten. Zie je in de kas een plant die is aangetast door een Fusarium-soort zoals Fusarium oxysporum, verwijder deze dan en doe hem direct in een afgesloten plastic zak. Op die manier beperk je de kans dat het schimmelpluis in aanraking komt met planten in andere delen van de kas.

Fusarium als toenemend probleem?

De besmetting met Fusarium veroorzaakt de laatste jaren aanzienlijke economische schade in de paprikateelt doordat planten afsterven en zieke planten minder productie geven. Ook leidt de aantasting tot kwaliteitsverlies, zoals rotte vruchten en misvormingen.

Wat precies de oorzaak is van de toenemende problematiek rondom Fusarium in de paprikateelt is nog steeds niet geheel duidelijk. In eerste instantie werd er gedacht dat de energiecrisis een van de factoren was die de toenemende problematiek veroorzaakte. Echter, in het grootste deel van de gevallen is sprake van fusarium dat via de wortels binnentreedt en niet via de wonden op de stengel. Andere gedachtes zijn dat de plantbelasting in bepaalde periodes van het jaar te hoog zijn waardoor de plant extra vatbaar is.

Kortom: één duidelijke veroorzaker is er niet aan te wijzen. Iets wat wel gesteld kan worden is dat met de juiste focus je de problematiek van Fusarium onder controle kan houden.

Fusarium voorkomen 

Het is heel belangrijk om na een Fusarium aantasting tijdens de teeltwisseling grondig te desinfecteren. De schimmel kan namelijk lang overleven in de bodem en in gewasresten, maar bijvoorbeeld ook op de kasopstanden. Let ook op dat materialen zoals scharen goed worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Zorg voor een weerbare plant om deze zwakteschimmel geen kans te geven. Ook een goede bodemstructuur is belangrijk om de schimmel geen kans te geven.

Het handhaven van optimale zuurstofniveaus in irrigatiewater en in de wortelzone cruciaal om een gezonde plantontwikkeling te bevorderen, stress te verminderen en ziekterisico's te minimaliseren. Met vermindering van het risico op productieverlies als gevolg. Moleaer zorgt ervoor dat het water schoon en zuurstofrijk is. Huwa-San heeft bestrijdende werking tegen verspreiding van ziektekiemen.

Fusarium bestrijden 

Bestrijden van Fusarium is vanwege het wegvallen van veel chemische middelen moeilijk. Er zijn nog enkele middelen die bestrijding van Fusarium op het etiket hebben. Voor een overzicht van alle toegelaten middelen voor jouw teelt, kun je gebruik maken van de Adviesgenerator.

Het is essentieel dat je de juiste aanpak hanteert om een Fusarium-infectie te voorkomen. Met een team van specialisten helpen we je bij het creëren van optimale hygiëne, weerbaar gewas, zuurstofrijk en schoon water en een geïntegreerde gewasbescherming. Meer weten over onze aanpak?
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ook interessant voor jou

Hoe kun je Fusarium bestrijden? 

Fusarium is een geslacht van bodemschimmels die veel voorkomen in zowel de groente- als sierteelt. De meest bekende soort is Fusarium oxysporum, die ook wel bekend staat als Fusarium-verwelkingsziekte. Vrijwel ieder gewas kent een specifieke soort Fusarium oxysporum, maar deze schimmel vormt voornamelijk een probleem in komkommer, paprika, tomaat, potplanten en snijbloemen.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Kees Kouwenhoven
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 21 februari 2024 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Schadebeeld fusarium in paprika

Fusarium herkennen 

De schimmel Fusarium oxysporum dringt net zoals de meeste Fusarium-soorten via kleine wondjes de planten binnen het vaatstelsel in, waarna deze zich naar boven uitbreidt binnen de plant. De schimmel tast vervolgens de vaten aan en zorgt zo voor verwelking, gele bladeren en bruine vaatbundels. Dit zijn vaak de eerste zichtbare symptomen van een Fusarium aantasting. Het schimmelpluis dat vervolgens ontstaat op de plant, kan zorgen voor herinfectie van andere planten via de lucht of het water. In een vergevorderd stadium kan het witte schimmelpluis roze worden, doordat er massaal sporen worden geproduceerd. Ook kan er voet-, stengel- en vruchtrot optreden.

Naast de zichtbare aantasting op de bovengrondse delen van de plant, worden ondergronds ook de wortels aangetast, waardoor deze gaan rotten. Zie je in de kas een plant die is aangetast door een Fusarium-soort zoals Fusarium oxysporum, verwijder deze dan en doe hem direct in een afgesloten plastic zak. Op die manier beperk je de kans dat het schimmelpluis in aanraking komt met planten in andere delen van de kas.

Fusarium als toenemend probleem?

De besmetting met Fusarium veroorzaakt de laatste jaren aanzienlijke economische schade in de paprikateelt doordat planten afsterven en zieke planten minder productie geven. Ook leidt de aantasting tot kwaliteitsverlies, zoals rotte vruchten en misvormingen.

Wat precies de oorzaak is van de toenemende problematiek rondom Fusarium in de paprikateelt is nog steeds niet geheel duidelijk. In eerste instantie werd er gedacht dat de energiecrisis een van de factoren was die de toenemende problematiek veroorzaakte. Echter, in het grootste deel van de gevallen is sprake van fusarium dat via de wortels binnentreedt en niet via de wonden op de stengel. Andere gedachtes zijn dat de plantbelasting in bepaalde periodes van het jaar te hoog zijn waardoor de plant extra vatbaar is.

Kortom: één duidelijke veroorzaker is er niet aan te wijzen. Iets wat wel gesteld kan worden is dat met de juiste focus je de problematiek van Fusarium onder controle kan houden.

Fusarium voorkomen 

Het is heel belangrijk om na een Fusarium aantasting tijdens de teeltwisseling grondig te desinfecteren. De schimmel kan namelijk lang overleven in de bodem en in gewasresten, maar bijvoorbeeld ook op de kasopstanden. Let ook op dat materialen zoals scharen goed worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Zorg voor een weerbare plant om deze zwakteschimmel geen kans te geven. Ook een goede bodemstructuur is belangrijk om de schimmel geen kans te geven.

Het handhaven van optimale zuurstofniveaus in irrigatiewater en in de wortelzone cruciaal om een gezonde plantontwikkeling te bevorderen, stress te verminderen en ziekterisico's te minimaliseren. Met vermindering van het risico op productieverlies als gevolg. Moleaer zorgt ervoor dat het water schoon en zuurstofrijk is. Huwa-San heeft bestrijdende werking tegen verspreiding van ziektekiemen.

Fusarium bestrijden 

Bestrijden van Fusarium is vanwege het wegvallen van veel chemische middelen moeilijk. Er zijn nog enkele middelen die bestrijding van Fusarium op het etiket hebben. Voor een overzicht van alle toegelaten middelen voor jouw teelt, kun je gebruik maken van de Adviesgenerator.

Het is essentieel dat je de juiste aanpak hanteert om een Fusarium-infectie te voorkomen. Met een team van specialisten helpen we je bij het creëren van optimale hygiëne, weerbaar gewas, zuurstofrijk en schoon water en een geïntegreerde gewasbescherming. Meer weten over onze aanpak?
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Kees Kouwenhoven
Ook interessant voor jou
MENNO Florades, effectief tegen bacteriën, schimmels, virussen en viroïden
Desinfectie is in steeds meer teelten een belangrijk onderwerp. Door het afnemen van curatieve middelen tijdens de teelt, moet van elke gelegenheid gebruik gemaakt worden om plantpathogenen te weren.


Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus?
Bacteriën en virussen zijn de belangrijkste ziekteverwekkers in de tuinbouw en kunnen grote schade aanrichten in gewassen. Er wordt vaak gedacht dat bacteriën en virussen hetzelfde zijn, maar dat is niet het geval.


Wat is het verschil tussen systemische, contactwerkende, translaminaire, bodemwerkende en bedekkingsmiddelen?
Gewasbeschermingsmiddelen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: systemische, contactwerkende (ook wel niet-systemische middelen genoemd), translaminaire , bodemwerkende en bedekkingsmiddelen.