Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank    Gewasverzorging    Welke gevarensymbolen / CLP-pictogrammen zijn er?

Welke gevarensymbolen / CLP-pictogrammen zijn er?
Gevarensymbolen en CLP pictogrammen


Geschreven door Jaap Lubbersen | Laatste update: 13-06-2018
Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens die zijn aangebracht op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zorgen ervoor dat vervoerders en gebruikers weten welke risico’s de producten met zich meebrengen. Dit is van groot belang voor een veilig transport en gebruik van de producten. Het is daarom essentieel dat je op de hoogte bent van de betekenis van de verschillende pictogrammen voor gevaarlijke stoffen. Wij zetten de gevarensymbolen en bijbehorende betekenis daarom voor je op een rijtje.   Overzicht gevarensymbolen / CLP-pictogrammen

Gevarensymbool bijtend
Bijtend
Een stof met dit pictogram is bijtend en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. De stof is ook bijtend voor metalen.
pictogram brandbare stoffen
Ontvlambaar
Dit pictogram waarschuwt voor brandbare gassen, aerosolen, vloeistoffen en vaste stoffen.
max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Giftig
Chemische stoffen met dit etiket zijn acuut giftig bij contact met de huid. Inademen of inslikken kan dodelijk zijn.
max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Explosief
Dit pictogram waarschuwt voor explosieve, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen.
max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Gassen onder druk
Een product met dit etiket bevat gassen onder druk:
 • Gas onder druk dat kan ontploffen bij verhitting
 • Gekoeld gas dat brandwonden of letsel kan veroorzaken door extreme kou
 • Opgeloste gassen
max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Irriterend, sensibiliserend en schadelijk
De betekenis van dit etiket kan per product verschillen:
 • Veroorzaakt acute vergiftiging
 • Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie
 • Irriterend voor de luchtwegen
 • Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid
 • Gevaarlijk voor de ozonlaag

max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Oxiderend
Dit etiket staat voor oxiderende gassen, vaste stoffen en vloeistoffen die brand en ontploffing kunnen veroorzaken of intensiveren.
pictogram schadelijk voor het milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Producten met dit etiket zijn schadelijk voor het milieu en veroorzaken watervergiftiging.
max-width: 1170px; width: 100%; height: auto;
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Een stof met dit pictogram heeft één of meerdere ernstige gevolgen voor de gezondheid:
 • Is kankerverwekkend
 • Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind
 • Veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal
 • Is een inhalatie-allergeen en kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken
 • Is giftig voor bepaalde organen
 • Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn bij inademen of inslikken

Tip: print het overzicht uit en hang dit op bij de chemiekast (let hierbij wel op dat je regelmatig checkt of het overzicht nog up-to-date is). 


Oude en nieuwe CLP-pictogrammen

De EU-GHS introduceerde op 1 juni 2015 nieuwe pictogrammen, welke internationaal gebruikt worden voor producten die gevaarlijke stoffen bevatten (bijvoorbeeld meststoffen of chemische gewasbeschermingsmiddelen). Hiermee zijn een aantal oude pictogrammen komen te vervallen, of hebben zij een andere betekenis gekregen. Bekijk hier een overzicht van de oude en nieuwe CLP-pictogrammen. 

Let op: producten die na 1 juni geproduceerd worden, moeten zijn voorzien van de nieuwe CLP-pictogrammen. Producten die vóór 1 juni 2015 geproduceerd zijn met de oude CLP-pictogrammen op het etiket, mochten nog wel tot 1 juni 2017 verkocht worden. Producten met de oude CLP-pictogrammen mogen ook nog gewoon gebruikt worden; opnieuw etiketteren is niet nodig. Vragen over gevarensymbolen?

Heb je vragen over de gevarensymbolen/CLP-pictogrammen/veiligheidspictogrammen, of wil je meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Jaap Lubbersen Over Jaap Lubbersen

Jaap Lubbersen is intern productspecialist Gewasverzorging bij Royal Brinkman en heeft al ruim 13 jaar ervaring in de glastuinbouw. “Als intern productspecialist houd ik me dagelijks bezig met allerlei vraagstukken van telers. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om in samenwerking met een teler op zoek te gaan naar het juiste antwoord op zijn vraagstuk, of het nou gaat over een gezond en vitale teelt, wetgeving of veiligheid.”


Do not delete this link