Home ​​​​>​​​​ Knowledge Center​​​​

Hoe gebruik je een Dosatron?

Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden via de watergift aan een teelt meegegeven. Het is van belang om deze middelen in de juiste hoeveelheid en concentraat toe te dienen. Door gebruik te maken van een Dosatron doseerpomp kan de juiste hoeveelheid toegediend worden aan het watergeefsysteem. Maar hoe gebruik je zo’n doseerpomp?
Dosatron
René Mondt 
Specialist Waterkwaliteit  | 14 oktober 2023 | 4 min. lezen

Hoe werkt een Dosatron?

De Dosatron is een proportionele doseerpomp die wordt aangesloten op een waterleidingnet. De werking van de pomp is als volgt:
 1. De waterstroom zorgt ervoor dat de piston van de pomp, oftewel de zuiger, in beweging wordt gezet;
 2. De middelen worden aangezogen door de piston en in het pomplichaam geïnjecteerd;
 3. Vervolgens mengt het water zich met de middelen;
 4. Door de waterdruk wordt de oplossing uit de pomp geduwd;
 5. Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden nu meegegeven met het watergeefsysteem.
De verhouding van de middelen en het water kan eenvoudig ingesteld worden, waarna de pomp volledig autonoom werkt. De dosering van de middelen is altijd in verhouding tot de hoeveelheid water, ongeacht de doorstromings- en drukverschillen. 

Toepassingen van de doseerpomp

In de glastuinbouw zijn verschillende toepassingsmogelijkheden mogelijk met een doseerpomp. Ten eerste is – zoals hierboven beschreven – irrigatie mogelijk, waarbij meststoffen, fungiciden en insecticiden worden meegegeven aan het watergeefsysteem. Een andere toepassing is het doseren van reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Hoe stel je een Dosatron in?

Bij de eerste keer in gebruik nemen van een Dosatron is het van belang om een aantal stappen uit te voeren met betrekking tot bijvoorbeeld het instellen van de dosering. Op deze manier werkt de doseerpomp het meest optimaal. Hieronder lees je hoe je de Dosatron op de juiste manier instelt.

Ontluchten van de Dosatron

Bij het aansluiten van de Dosatron dient de pomp ontlucht te worden, voordat de pomp in gebruik genomen wordt. Ontluchten doe je als volgt:
 1. Open de watertoevoer gedeeltelijk; 
 2. Druk vervolgens de ontluchtingsknop in, die zich boven op de pomp bevindt;
 3. Laat de knop los wanneer een constante stroom water langs de ontluchtknop stroomt;
 4. Open de watertoevoer helemaal, de pomp is zelf aanzuigend;
 5. Laat de pomp werken totdat de injectievloeistof in de doseerbuis opgezogen is;
 6. De pomp is in bedrijf wanneer je een klikkend geluid hoort.

Instellen van de dosering

Wanneer je de dosering van de pomp wilt instellen, is het van belang dat er geen druk staat op de pomp. Daarnaast is het ook van belang om geen gereedschap te gebruiken. Instellen van de dosering doe je als volgt: 
 1. Om de druk van de Dosatron doseerpomp af te halen is van belang om de kraan aan de inlaatzijde te sluiten;
 2. Vervolgens draai je de conische moer/blokkeerring los;
 3. Daarna draai je de doseermoer naar links of rechts zodat de afstelnaad in het oog van de afstelring overeenkomt met de gewenste dosering; 
 4. Tenslotte draai je de blokkeerring weer vast.
Het doseerprincipe is 1/100. Dit houdt in dat bij een instelling van 1%, 1 deel concentraat wordt toegevoegd aan 100 delen water. 

Hoe onderhoud je een Dosatron?

Regelmatig onderhoud is van groot belang voor de werking van een Dosatron. Dit verlengt de levensduur van de doseerpomp. Opgedroogd vuil en uitgekristalliseerd concentraat kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de werking van een doseerpomp. In dit artikel geeft onze specialist uitleg over het onderhoud van een Dosatron doseerpomp.

Vervangen en montage van onderdelen

Voor een optimale werking van de doseerpomp dienen de onderdelen (zoals de terugslagklep en afdichtingen in het doseerelement en indien nodig de aanzuigslang) minstens één keer per jaar vervangen te worden. Draag tijdens deze werkzaamheden altijd beschermende kleding, veiligheidsbril en handschoenen. Het is belangrijk om daarbij geen gereedschap te gebruiken, zodat de pomp niet beschadigd kan worden. 

Vervangen van afdichtingen in het doseerelement

Wanneer je een afdichting gaat vervangen, zorg dan altijd dat er géén druk op de Dosatron staat. Vervangen van afdichtingen kan als volgt:
 • Knijp met je vinger en duim in de afdichtring, en duw deze naar één kant, of;
 • Verhoog de vervorming van de ring nog meer, totdat deze uitsteekt en uit zijn zitting getrokken kan worden.
Maak vervolgens de ring schoon, of vervang indien nodig, en plaats de ring met de hand terug. Let erop dat de afdichtring niet gedraaid is, omdat hij anders niet goed afdicht.

Vervangen van de terugslagkleppakking

De pakkingen van een terugslagklep dienen minstens één keer per jaar vervangen te worden. Vervangen van de pakking doe je als volgt:
 1. Draai de watertoevoer uit en laat de druk zakken naar nul;
 2. Maak de aanzuigslang los en verwijder de terugslagklep;
 3. Trek het doseerelement naar beneden;
 4. Vervang de pakkingen, de terugslagklep en de slangwartel.
Plaats vervolgens de onderdelen in omgekeerde volgorde met de hand terug.

Reinigen van onderdelen

Bij het gebruik van oplosbare poeders is het aan te raden het gehele doseerelement periodiek uit elkaar te halen en dit te reinigen. Spoel de onderdelen grondig schoon met water en zet de delen weer in elkaar. Wanneer de zuigbuis moeilijk te monteren is, smeer - indien nodig - de afdichting dan in met een siliconen smeermiddel. 

Hoe los je een storing van een Dosatron op?

Het kan voorkomen dat een Dosatron een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing oplost, zodat er zo min mogelijk watergeefbeurten vervallen. Hieronder zie je de meest voorkomende storingen van een doseerpomp en de daarbij behorende oplossingen.
Dosatron onderhoud
Dosatron onderhoud
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en René Mondt neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Hoe gebruik je een Dosatron?

Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden via de watergift aan een teelt meegegeven. Het is van belang om deze middelen in de juiste hoeveelheid en concentraat toe te dienen. Door gebruik te maken van een Dosatron doseerpomp kan de juiste hoeveelheid toegediend worden aan het watergeefsysteem. Maar hoe gebruik je zo’n doseerpomp?
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Rene Mondt
René Mondt 
Specialist Waterkwaliteit  | 14 oktober 2023 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Dosatron
Onderwerpen in dit artikel

Hoe werkt een Dosatron?

De Dosatron is een proportionele doseerpomp die wordt aangesloten op een waterleidingnet. De werking van de pomp is als volgt:
 1. De waterstroom zorgt ervoor dat de piston van de pomp, oftewel de zuiger, in beweging wordt gezet;
 2. De middelen worden aangezogen door de piston en in het pomplichaam geïnjecteerd;
 3. Vervolgens mengt het water zich met de middelen;
 4. Door de waterdruk wordt de oplossing uit de pomp geduwd;
 5. Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden nu meegegeven met het watergeefsysteem.
De verhouding van de middelen en het water kan eenvoudig ingesteld worden, waarna de pomp volledig autonoom werkt. De dosering van de middelen is altijd in verhouding tot de hoeveelheid water, ongeacht de doorstromings- en drukverschillen.

Toepassingen van de doseerpomp

In de glastuinbouw zijn verschillende toepassingsmogelijkheden mogelijk met een doseerpomp. Ten eerste is – zoals hierboven beschreven – irrigatie mogelijk, waarbij meststoffen, fungiciden en insecticiden worden meegegeven aan het watergeefsysteem. Een andere toepassing is het doseren van reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Hoe stel je een Dosatron in?

Bij de eerste keer in gebruik nemen van een Dosatron is het van belang om een aantal stappen uit te voeren met betrekking tot bijvoorbeeld het instellen van de dosering. Op deze manier werkt de doseerpomp het meest optimaal. Hieronder lees je hoe je de Dosatron op de juiste manier instelt.

Ontluchten van de Dosatron

Bij het aansluiten van de Dosatron dient de pomp ontlucht te worden, voordat de pomp in gebruik genomen wordt. Ontluchten doe je als volgt:
 1. Open de watertoevoer gedeeltelijk; 
 2. Druk vervolgens de ontluchtingsknop in, die zich boven op de pomp bevindt;
 3. Laat de knop los wanneer een constante stroom water langs de ontluchtknop stroomt;
 4. Open de watertoevoer helemaal, de pomp is zelf aanzuigend;
 5. Laat de pomp werken totdat de injectievloeistof in de doseerbuis opgezogen is;
 6. De pomp is in bedrijf wanneer je een klikkend geluid hoort.

Instellen van de dosering

Wanneer je de dosering van de pomp wilt instellen, is het van belang dat er geen druk staat op de pomp. Daarnaast is het ook van belang om geen gereedschap te gebruiken. Instellen van de dosering doe je als volgt: 
 1. Om de druk van de Dosatron doseerpomp af te halen is van belang om de kraan aan de inlaatzijde te sluiten;
 2. Vervolgens draai je de conische moer/blokkeerring los;
 3. Daarna draai je de doseermoer naar links of rechts zodat de afstelnaad in het oog van de afstelring overeenkomt met de gewenste dosering; 
 4. Tenslotte draai je de blokkeerring weer vast.
Het doseerprincipe is 1/100. Dit houdt in dat bij een instelling van 1%, 1 deel concentraat wordt toegevoegd aan 100 delen water.

Hoe onderhoud je een Dosatron?

Regelmatig onderhoud is van groot belang voor de werking van een Dosatron. Dit verlengt de levensduur van de doseerpomp. Opgedroogd vuil en uitgekristalliseerd concentraat kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de werking van een doseerpomp. In dit artikel geeft onze specialist uitleg over het onderhoud van een Dosatron doseerpomp.

Vervangen en montage van onderdelen

Voor een optimale werking van de doseerpomp dienen de onderdelen (zoals de terugslagklep en afdichtingen in het doseerelement en indien nodig de aanzuigslang) minstens één keer per jaar vervangen te worden. Draag tijdens deze werkzaamheden altijd beschermende kleding, veiligheidsbril en handschoenen. Het is belangrijk om daarbij geen gereedschap te gebruiken, zodat de pomp niet beschadigd kan worden.

Vervangen van afdichtingen in het doseerelement

Wanneer je een afdichting gaat vervangen, zorg dan altijd dat er géén druk op de Dosatron staat. Vervangen van afdichtingen kan als volgt:
 • Knijp met je vinger en duim in de afdichtring, en duw deze naar één kant, of;
 • Verhoog de vervorming van de ring nog meer, totdat deze uitsteekt en uit zijn zitting getrokken kan worden.
Maak vervolgens de ring schoon, of vervang indien nodig, en plaats de ring met de hand terug. Let erop dat de afdichtring niet gedraaid is, omdat hij anders niet goed afdicht.

Vervangen van de terugslagkleppakking

De pakkingen van een terugslagklep dienen minstens één keer per jaar vervangen te worden. Vervangen van de pakking doe je als volgt:
 1. Draai de watertoevoer uit en laat de druk zakken naar nul;
 2. Maak de aanzuigslang los en verwijder de terugslagklep;
 3. Trek het doseerelement naar beneden;
 4. Vervang de pakkingen, de terugslagklep en de slangwartel.
Plaats vervolgens de onderdelen in omgekeerde volgorde met de hand terug.

Reinigen van onderdelen

Bij het gebruik van oplosbare poeders is het aan te raden het gehele doseerelement periodiek uit elkaar te halen en dit te reinigen. Spoel de onderdelen grondig schoon met water en zet de delen weer in elkaar. Wanneer de zuigbuis moeilijk te monteren is, smeer - indien nodig - de afdichting dan in met een siliconen smeermiddel.

Hoe los je een storing van een Dosatron op?

Het kan voorkomen dat een Dosatron een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing oplost, zodat er zo min mogelijk watergeefbeurten vervallen. Hieronder zie je de meest voorkomende storingen van een doseerpomp en de daarbij behorende oplossingen.
Dosatron onderhoud
Dosatron onderhoud
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en René Mondt neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
René Mondt
Ook interessant voor jou
Hoe kies je de juiste Dosatron?
Met het doseersysteem Dosatron geef je de juiste hoeveelheid meststoffen, fungiciden en insecticiden mee aan het watergeefsysteem. Er zijn meerdere typen verkrijgbaar die verschillen van kleur, hoeveelheid water dat er doorheen kan stromen en middelen die erin gebruikt kunnen worden.
Hoe voorkom je neerslag in mestbakken?
Wanneer meststoffen neerslaan, zijn ze niet meer opneembaar voor de plant. Ook zorgt de neerslag direct voor verstoppingen van filters. Daarom is het belangrijk om neerslag in de mestbak zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
Wanneer je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, is het van belang dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Onbeschermd werken met gewasbeschermingsmiddelen kan namelijk leiden tot gezondheidsrisico's.