Shop    Kennisbank    Technische projecten    Beregening als irrigatiesysteem

Beregening als irrigatiesysteem

Beregening als irrigatiesysteem Een van de opties bij het kiezen van een irrigatiesysteem, is beregening. Het is afhankelijk van de teeltsituatie of beregening de meest geschikte methode voor jouw bedrijf is. Als je overweegt om beregening als irrigatiesysteem te laten installeren, dien je rekening te houden met een aantal punten. 

Beregeningsschaduw

Net als bij licht, bestaat er bij beregening een schaduweffect. Zoals licht niet om een voorwerp heen kan gaan, geldt dit ook voor beregeningsdruppels. Meestal zullen druppels die op of tegen een voorwerp terecht komen – zoals verwarmingsbuizen, onderdelen van de kasconstructie, assimilatiebelichting, gewas, gewasdraden en hekwerken – vanaf dat punt ook recht omlaag vallen of stromen.

Ook het irrigatiesysteem met de daarbij horende beregeningsbuis geeft beregeningsschaduw, want de druppels worden vaak schuin omhoog geworpen. Dit geldt zowel voor sproeiers die onder de leiding gemonteerd zijn als sproeiers bovenop. Het gebruik van suspenders kan dit effect sterk verminderen. Ook druppels kunnen onderling botsen en daarmee een beregeningsschaduw creëren.

Druppelgrootte

De geproduceerde druppels verschillen allemaal van grootte. Hoewel hiermee in het ontwerp geen rekening wordt gehouden, zullen kleine druppels (mist/nevel) relatief dicht bij de sproeier blijven. Grote druppels laten zich veel beter wegwerpen en zullen dus verder van de sproeier af terecht komen. Kleine druppels (mist/nevel) zijn veel gevoeliger voor luchtverplaatsing (wind en tocht) dan grote druppels. We adviseren bij beregening dan ook om tijdens de irrigatie de luchtbeweging in de kas te minimaliseren.

Baan van de druppels

De hoogste uniformiteit wordt verkregen wanneer er overlap is tussen de sproeiers. Om veel overlap te krijgen is het belangrijk het water ver weg te gooien of veel sproeiers te plaatsen. Om de worpafstand te bevorderen, wordt het water enigszins omhoog gespoten. Uiteindelijk zullen de druppels recht omlaag gaan vallen. Vuistregel is dat vanaf 3 meter onder de sproeier, de druppels recht omlaag gaan. De uniformiteit is vanaf dan stabiel. Tussen de sproeier en ca. 3 meter daaronder bewegen de druppels zich nog opzij en verandert de uniformiteit afhankelijk van hoogte tot de sproeier. Zeker bij situaties waarbij weinig hoogte is gecombineerd met hoog opgaande planten, kan de uniformiteit veranderen afhankelijk van groeistadium van het gewas. Hou hiermee rekening bij de keuze van de juiste sproeier. Onze specialisten kunnen je hierover adviseren.

Eef en Ben
Vragen over beregening als irrigatiesysteem

Heb je vragen over beregening als irrigatiesysteem, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen
- Waarom moet je een ketelwaterbehandeling doen?
- Hoe reinig je sproeiers?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten