Shop    Kennisbank    Technische projecten    Hoe los je een storing van een Udi 6Matic of 863R automatisch filter op?

Hoe los je een storing van een Udi 6Matic of 863R automatisch filter op?

Storing van een Udi 6Matic of 863R automatisch filter Het Udi 6Matic en het Udi 863R filter zijn automatische, zelfreinigende zeeffilters. Het kan voorkomen dat een Udi 6Matic of een Udi 863R filter een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing oplost, zodat er zo min mogelijk problemen optreden. In dit artikel zet onze specialist de meest voorkomende storingen van het Udi 6Matic en het Udi 863R filter en de daarbij behorende oplossingen op een rij.

Let op: maak het filterdeksel niet open en draai het niet aan terwijl het filter in gebruik is of onder druk staat!

Mogelijke storingen en oplossingen

StoringControleerMogelijke oorzaakOplossing
Systeem werkt niet
VoedingHoofdschakelaar OFFControleer of de hoofdschakelaar op ON (AAN) staat Controleer of voeding (elektriciteit) beschikbaar is. Controleer zekeringen/op overbelasting
StoringslampHoofdschakelaar ONZoek de mogelijke oorzaak - verhelp storing
Er stroomt geen waterAfsluiterNiet openOpen de afsluiter
De stroomsnelheid is laag of de uitlaatdruk is laag
Waterdruk (inlaat) of leidingdruk
De druk is laag (<2,4 bar)Druk op de knop voor een handmatige spoeling (nadat alle noodzakelijke kleppen geopend zijn). Verhoog de druk tot normale druk:
Waterbedrijf
Pompen
Kleppen op afstand
Hoofdleiding geblokkeerd

NormaalGa naar de volgende regel
Te hoge drukvalDrukval op filter, verschillende waarden op drukmeterDrukverschil is >0,5 barVoer een handmatige spoeling uit
Drukverschil blijft hoog na handmatige spoeling

Controleer de stroomsnelheid - indien niet excessief hoger dan de ontwerpstroomsnelheid, nogmaals handmatig spoelen.

Als het drukverschil hoog is, controleer op:
● Loszittende of lekkende stuurbuizen en losse draden
● Ongewoon hoge vuilafzetting, groter dan voorzien - bel onderhoudspersoneel en verlaag ondertussen de stroomsnelheid
● Ongewone verstopping van het filter - sluit de afsluiters, demonteer het filter en reinig de zeven

Spuikraan sluit nietVuil op klepzittingVuilSluit de waterinlaat - haal druk van het filter en reinig
Spuikraan gaat niet openLampje elektromagnetische klep brandt niet
Probleem met de bedrading. Vervang de solenoid indien deze defect is
Te frequente spoelcycliRuw waterVuillast is zeer hoog of het vuil is zeer krachtig en plakkerigLaat het filter continu spoelen

Andere storing van een Udi 6Matic of 863R filter

Vertoont het Udi 6Matic of 863R filter een andere storing, raadpleeg dan de dealer.

Onderhoud

Om storingen te voorkomen, is het belangrijk dat je het Udi 6Matic of 863R filter goed onderhoudt en regelmatig reinigt. Instructies hiervoor vind je in de handleiding van het filter.

Anton
Vragen over storing van een Udi 6Matic of 863R filter
Heb je vragen over een bepaalde storing van een Udi 6Matic of 863R filter, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Anton Wattez. Dit kan per e-mail, of via 0174 - 446 142.


Gerelateerde artikelen
- Schema voor controle van machines
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten