Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank    Technische projecten    Waterzuivering    Tips om bewust te sturen op waterverbruik

Tips om bewust te sturen op waterverbruik

afvalwater
Geschreven door Joshua Reijnen | Laatste update: 18-03-2019

Water speelt een belangrijke rol in de glastuinbouw. Bewust sturen op watergebruik en waterkwaliteit heeft immers direct invloed op de productie van een gewas. Het beschermen van de waterkwaliteit in alle wateren in Europa wordt beschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water. De verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater is ook een voorwaarde om een voldoende breed middelenpakket te behouden voor de glastuinbouw. Hieruit volgt dat in 2027 er nagenoeg geen emissies meer plaats mogen vinden vanuit de glastuinbouw. Emissieloos telen komt hierdoor snel dichterbij en vraagt om inzicht in de waterstromen en bewust sturen op waterverbruik. 


Emissie van water

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten in de glastuinbouw. Deze regels zijn bedoeld om een negatief effect op water, bodem, lucht en leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. Vooral de lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vormen een probleem. In het activiteitenbesluit zijn regels opgenomen omtrent de zuiveringsplicht en emissienormen voor meststoffen.


Zuiveringsplicht GBM

De Zuiveringsplicht houdt in dat je als teler gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het afvalwater moet verwijderen vanaf januari 2018. Het betreft drainwater bij substraatteelt en drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. Indien een aantal bedrijven zich collectief hebben aangemeld, moet er in 2016 een businessplan worden ingeleverd. Indien hieruit blijkt dat er meer tijd nodig is om alles te regelen, kan er mogelijk uitstel van de verplichting tot zuivering worden verkregen tot maximaal 1 januari 2021.

Let op: voor bedrijven die aan kunnen tonen dat zij emissieloos telen en geen drainwater lozen, komt de zuiveringsplicht te vervallen. Je kunt hiervoor een QuickScan uit laten voeren. 


Emissienormen meststoffen

Lozing van afvalwater leidt tot een emissie van vooral stikstof (N) en fosfor (P). De emissie moet worden beperkt tot een (nagenoeg) nul-emissie in 2027. Dit verloopt stapsgewijs. Lees hier meer over de emissienormen in de substraat teelten en zorgplicht voor de grondgebonden teelten.


Bedrijfsscan waterstromen

Welke oplossing is het meest interessant voor mij? Om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven, is inzicht in de waterstromen op een bedrijf essentieel. Dit inzicht verkrijg je door de Bedrijfsscan waterstromen uit te laten voeren.

Gerelateerede producten

Procedure zuiveringsinstallaties

Alleen zuiveringsinstallaties die zijn opgenomen in de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) voldoen aan de regelgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Voordat een installatie op deze lijst wordt geplaatst, moet deze een meetprotocol ondergaan. Met dit meetprotocol wordt op een eenduidige manier het zuiveringsrendement van de installatie vastgesteld. Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van andere ondernemers over duurzaam omgaan met water? Ga dan naar www.glastuinbouwwaterproof.nl. Gebruik ook de KasWaterWeter om in beeld te krijgen wat je zou kunnen doen om de waterkwaliteit op je bedrijf te verbeteren.Meer informatie over bewust sturen op waterverbruik

Heb je vragen over emissie van water, of wil je een advies op maat? Vul dan het onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Joshua Over Joshua Reijnen

Joshua Reijnen is productspecialist op het gebied van watertechniek. In 2015 startte hij tijdens zijn studie Watermanagement als stagiair bij Royal Brinkman. Inmiddels is hij sinds 2017 dagelijks bezig met het ondersteunen van telers, door hen te adviseren over allerlei soorten watertechnische vraagstukken. “Een tevreden klant en echt iets kunnen bijdragen; dat is wat ik het allerleukste vind aan mijn werk.”

Do not delete this link