Shop  Kennisbank  Technische projecten  Waterzuivering  Goede waterzuivering


Hoe zorg je voor een goede waterzuivering?

Waterzuivering in de glastuinbouwWaterzuivering
is een veelbesproken onderwerp in de glastuinbouw, zeker vanwege de Zuiveringsplicht, welke sinds 1 januari 2018 van kracht is. Deze Zuiveringsplicht houdt in dat het te lozen water voor minimaal 95% gezuiverd is van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Hierbij gaat het om drainwater bij substraatteelt, drainage bij vollegrondteelt en filterspoelwater. Daarom is het belangrijk dat je de juiste maatregelen treft met betrekking tot waterzuivering. Hierbij kun je gebruik maken van het volgende stappenplan.

Stappenplan voor waterzuivering in de glastuinbouw

1. Breng samen met een specialist de waterstromen op uw bedrijf in kaart en bepaal samen hoe de hoeveelheid restwaterstromen verlaagd kunnen worden. Bedenk hierbij ook op welke momenten lozingen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld tijdens de teeltwisseling).
2. Laat je adviseren over de manier waarop restwaterstromen op één punt binnen het bedrijf samen kunnen komen.
3. Overleg met een specialist welke zuiveringstechniek het meest geschikt is voor jouw bedrijf en laat de kosten hiervan berekenen. Let hierbij op dat je een zuiveringsinstallatie aanschaft die is opgenomen in de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), alleen deze zuiveringsinstallaties voldoen namelijk aan de regelgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
Joshua
Vragen over waterzuivering in de glastuinbouw
Heb je vragen over waterzuivering in de glastuinbouw, of wil je een afspraak maken voor een advies op maat? Neem dan contact op met waterspecialist Joshua via onderstaand contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.