Shop  Royal Brinkman Magazine  September 2017  Plantweerbaarheid

Sterke planten zijn minder snel vatbaar voor ziekten en plagen

Plantweerbaarheid staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Doordat de mogelijkheden om tijdens een teelt ziektes chemisch te bestrijden steeds  geringer worden, zetten we steeds vaker in op methoden om planten sterker te maken. Immers sterke planten zullen minder snel vatbaar zijn voor ziekten en plagen. 

Eenvoudig en efficiënt silicium doseren? Kies voor SilicaPower
SilicaPowerPlantweerbaarheid is op verschillende manieren positief te beïnvloeden, onder andere door bij te sturen in de bemesting. In veel teelten zijn positieve effecten op de plantweerbaarheid gevonden door het doseren van silicium. Silicium, indien opgenomen door de plant, versterkt de celwanden en opperhuid. Hierdoor wordt de weerstand van de plant verbeterd en dringen schimmels, zoals echte meeldauw minder gemakkelijk de plant binnen.

Naast het genoemde effect op versterkte celwanden zijn er van silicium meerdere positieve effecten bekend:
  • Silicium verhoogt de fotosynthese door enerzijds de chlorofyl(bladgroen) productie te stimuleren en anderzijds de aanmaak van het CO2 bindende enzym Rubisco .
  • Silicium heeft een positieve invloed op de aanmaak van wortelharen, wat zal leiden tot een verbeterde water- en voedingsopname
  • Silicium beinvloedt in positieve zin de opname van kalium. Hierdoor wordt de osmotische spanning in de plantencellen verhoogd en zal het gewas minder gevoelig worden voor droogtestress.
Sinds kort heeft Royal Brinkman het product SilicaPower in haar productenpakket. In tegenstelling tot andere siliciummeststoffen is het zeer gemakkelijk toepasbaar. Het kan worden toegevoegd aan de A-bak en hoeft niet met het voedingsschema te worden verrekend. SilicaPower bevat de kleinst mogelijke deeltjes opneembaar silicium, waardoor er slechts lage doseringen nodig zijn voor een optimaal resultaat.

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor silicium zijn in uw teelt, neem dan contact op met een van onze productspecialisten.   
                 


Activeren plantafweersysteem met Synvital 
Het is bekend dat gezonde planten minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Een techniek om planten weerbaar te maken is het versterken van de systemische weerstand. Met de biostimulanten ProEarth, ProPlant H en ProSubstrat kan men deze weerstand verbeteren.
Deze producten bestaan uit plantaardige extracten, zeewieren, etherische oliën en uit combinaties van stimulerende microben. Zo zorgt ProEarth voor een betere bodemvitaliteit en verbetert ProPlant H de interne weerstand en het metabolisme. ProSubstrat bevat stimulerende schimmels en bacteriën die de plant minder vatbaar maken voor ziekten. De biostimulanten die Royal Brinkman op de markt zet, komen regelmatig als beste uit proeven bij onder andere de WUR en Delphy. Zo bleek uit diverse onderzoeken dat het gebruik van deze producten de planten minder gevoelig maakt tegen ziekten.

Dit uitte zich als volgt:
- Beter wortelpakket door aanwezigheid van natuurlijke wortelhormonen en vitaminen.
- Minder uitval en gelijke opkomst door snellere opname en omzetting van voedingsstoffen.
- Hogere opbrengst door meer groeikracht. Dit gaf meer wortel- en bladmassa, zwaardere knoppen en grotere bloemen.

Tijdens de proeven werd een verhoogd niveau van afweereiwitten gevonden. Zo was het in Phaleanopsis mogelijk om de chemie volledig achterwege te laten. In potplanten kon men de beworteling aanzienlijk verbeteren. In de opkweek van diverse soorten werd de uitval tot 14% verminderd en het aanslagpercentage vergroot. In een verder stadium vertaalde zich dit in meer bladgroen. In proeven bij de WUR was het mogelijk planten schoon te houden van meeldauw. Dit betrof tomaat, gerbera en roos. In lelie werden zwaardere takken, grotere knoppen en een steviger gewas gemeten. In chrysant lopen momenteel proeven.

De producten worden via de regenleiding en de druppelaar mee gedoseerd. Daarnaast worden ze ook gespoten. Daarom zijn ze erg gebruiksvriendelijk.


Meer informatie:

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie ontvangen van onze gewasbeschermingsspecialist? Vul dan onderstaand formulier in en ontvang op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Gerelateerde artikelen:
Techniek Bioverdeler heeft zich bewezen!
Meststoffen doseren via Utrasol Easybag
Column Coert Rasenberg: gewasberscherming