Home >  Advies en diensten ​​​​>​​​​ Elektra inspecite NEN 3140​​​​

SCIOS Scope - NEN 3140

De norm NEN 3140 is een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat: “er een vermoeden van overeenstemming bestaat” waardoor meestal zal worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan. Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140. Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.

Wat houdt de norm NEN 3140 in?

De norm gaat uit dat bij elke elektrotechnische installatie een Installatie Verantwoordelijke (IV) is. Deze bepaalt de inhoud, de methode en de frequentie van de in de arbo-wet voorgeschreven periodieke inspecties. Echter in de praktijk is dit vaak niet zo. In die situaties (90% van de installaties) is het verstandig een inspectie uit te voeren op basis van de SCIOS-regeling Scope 8.
Elektriciteit

Scope 8 en NEN 3140

De methode scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140 en geeft een aantal vaste inspecties en controles, waardoor de veiligheidsinspecties eenduidiger worden en voldoen aan de minimale eisen die de arbeidsomstandighedenwet voorschrijft.

NEN1010

Nieuwe installaties en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN 1010 worden geïnspecteerd.

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. 
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Giel van der Hoeven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Home >  Advies en diensten ​​​​>​​​​ Elektra inspecite NEN 3140​​​​

SCIOS Scope - NEN 3140

De norm NEN 3140 is een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat: “er een vermoeden van overeenstemming bestaat” waardoor meestal zal worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan. Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140. Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.

Wat houdt de norm NEN 3140 in?

De norm gaat uit dat bij elke elektrotechnische installatie een Installatie Verantwoordelijke (IV) is. Deze bepaalt de inhoud, de methode en de frequentie van de in de arbo-wet voorgeschreven periodieke inspecties. Echter in de praktijk is dit vaak niet zo. In die situaties (90% van de installaties) is het verstandig een inspectie uit te voeren op basis van de SCIOS-regeling Scope 8.
Elektriciteit

Scope 8 en NEN 3140

De methode scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140 en geeft een aantal vaste inspecties en controles, waardoor de veiligheidsinspecties eenduidiger worden en voldoen aan de minimale eisen die de arbeidsomstandighedenwet voorschrijft.

NEN1010

Nieuwe installaties en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN 1010 worden geïnspecteerd.

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. 
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Giel van der Hoeven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Giel van der Hoeven

Gerelateerde artikelen

Snoer aangesloten gereedschap NEN-EN 50110 en NEN 3140
Snoer aangesloten gereedschap dient ieder jaar gekeurd te worden volgens de NEN-EN 50110 en NEN 3140 normen.
Thermografie
Bij een thermografische keuring worden met behulp van een infrarood camera temperatuurverschillen in kaart gebracht.

Procescomputer systemen & updates (Priva)
Een Priva procescomputer dient jaarlijks gekeurd en geüpdatet te worden. Als officieel dealer van Priva klimaatcomputers kan Brinkman deze keuring verzorgen.