Home > Kennisbank​​​​

Een watergeef-systeem zonder verstoppingen

Lugt Lisianthus, Monster

Van der Lugt Huwa-San
- Lisianthuskweker Wesley van der Lugt – Lugt Lisianthus, Monster -
"Het complete watergeefsysteem is nog brandschoon."
“In de teelt van Lisianthus is een goede waterkwaliteit erg belangrijk. Lisianthus wordt in de volle kasgrond geteeld en is gevoelig voor schimmels, waaronder Fusarium. Ziektekiemen kunnen zich gemakkelijk via het water verspreiden over de hele kwekerij. Daarom wilden we op de nieuwe kwekerij dat het nieuwe, schone watersysteem ook schoon zou blijven.”

We zijn op bezoek bij Lugt Lisianthus in Monster en spreken Wesley van der Lugt. “Wij zochten naar een oplossing om de leidingen op de langere termijn schoon te houden. Dat hebben wij gevonden in het meedoseren van het desinfectiemiddel Huwa-San TR-50 tijdens de teelt. Wij geven grotendeels bovenlangs water via de bovenberegening. De laatste week van de teelt, wanneer de eerste bloemen open gaan, gaat de watergift onderlangs via een druppelslang.” De kwekerij in Monster van 5,8 hectare is sinds eind 2019 in gebruik voor de teelt van Lisianthus. Na verloop van tijd, zonder waterbehandeling, zie je in ieder watergeefsysteem ophoping van biofilm ontstaan. Bacteriën en schimmels voelen zich prettig in de biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Daar vermeerderen ze zich en veroorzaken verstoppingen. Het gevolg is een ongelijke watergift. Wesley: "Dit is zeer ongewenst, het geeft droge plekken en ongelijkmatige groei van het gewas.”

Ervaring Lugt Lisianthus

Om te voorkomen dat biofilm zich ophoopt in de leidingen doseren ze bij Lugt Lisianthus vanaf juni 2020 een waterbehandelingsmiddel mee. Het middel, Huwa-San TR-50, is veilig voor het gewas en gaat mee met alle gietbeurten, onderlangs én bovenlangs. Dit waterbehandelingsmiddel Huwa-San TR-50 is een zilvergestabiliseerde waterstofperoxide, het desinfectiemiddel heeft hierdoor een goede stabiliteit wat leidt tot een krachtige bestrijding van micro-organismen. Huwa-San wordt volautomatisch meegedoseerd met het gietwater via een flowgestuurde doseerpomp rechtstreeks via de persleiding. Bij aanvang van de dosering wordt gestart met een nulmeting, gevolgd door een opstartadvies. Dirk Timmers, productspecialist hygiëne en desinfectie bij Royal Brinkman: “We zorgen voor gerichte opvolging en technische begeleiding door het jaar heen. Samen denken we mee met de gebruiker om zo te komen tot de beste aanpak tegen vervuiling en het voorkomen van verstoppingen van het watersysteem.” 
"Zonder waterbehandeling zie je in elk watergeefsysteem biofilm ontstaan.”
​​​​- Wesley van der Lugt, Lisianthuskweker in Monster​​​​
Huwa-San TR-50
De Huwa-San TR-50 wordt volautomatisch meegedoseerd met het gietwater via een flowgestuurde doseerpomp.
Lisianthus
Lisianthus wordt in de volle kasgrond geteeld en is gevoelig voor schimmels, waaronder Fusarium.

Bovenberegening
Het gewas krijgt grotendeels bovenlangs water via de bovenberegening, alleen de laatste week onderlangs.
Water analyse
Dirk Timmers (links), Wesley van der Lugt (middel) and Jef van Gorp, RoamTechnology (rechts) bespreken de resulataten van de wateranalyses.
Wateranalyses
Dirk Timmers: “ Bij Lugt Lisianthus doen we 3-maandelijkse wateranalyses. We nemen watermonsters in de kas, uit de bovenberegening, de onderbevloeiing, bij de unit en in het bassin. Deze worden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium, op basis waarvan advies wordt gegeven. Dat advies gaat over de dosering, of over pleksgewijs aanpakken. Bijvoorbeeld in het geval van hoge kiemgetallen in het bassin kunnen we gericht en effectief actie ondernemen. Zo krijgen we een totaalbeeld van de waterkwaliteit op de hele kwekerij.” Huwa-San is meer dan alleen een product en een installatie. Het is een totaalconcept dat  Royal Brinkman samen met leverancier Roam Technology verzorgt. Jef van Gorp, verantwoordelijk voor technical sales bij Roam Technology: “Met een digitale SPI-meter kunnen we op iedere plek in het watersysteem zeer nauwkeurig het gehalte Huwa-San-TR-50 meten. Het is fijn om snel te zien, dat de concentratie die je instelt op de doseerpomp, ook meetbaar is in de leidingen. Zo is de kweker zelf ook overtuigd dat het middel overal komt.
"Huwa-San is meer dan alleen een product en een installatie.”
​​​​- Dirk TImmers, productspecialist hygiëne en desinfectie​​​​
Tussentijdse metingen
Met teststrips kan de kweker ook zelf eenvoudig tussentijdse metingen doen. Hiermee kan hij het gehalte waterstofperoxide snel meten. Met deze teststrips zie je binnen een paar seconden de concentratie van het aanwezig Huwa-San TR-50 in het watermonster. Het middel past in een verantwoorde en duurzame teelt; het heeft de juiste toelating en voldoet aan de strengste productienormen. En niet onbelangrijk, na reactie valt het uiteen in water en zuurstof, zonder achterlating van residu.
Roam Technology
Jef van Gorp van Roam Technology neemt een watermonster bij de unit.
Lugt Lisianthus
Dirk Timmers, Royal Brinkman (links), Wesley van der Lugt (middel) en Jef van Gorp, Roam Technology (rechts).

Test Strips
Met de teststrips binnen een paar seconden de concentratie van het aanwezig Huwa-San TR-50 in het watermonster.
Verbetering
De verbetering van het werken met Huwa-San TR-50 is groot bij Van der Lugt Lisianthus; het watergeefsysteem is nog brandschoon. Huwa-San TR-50 pakt biofilm goed aan in het watergeefsysteem. Micro-organismen krijgen minder kans om zich te verspreiden op de kwekerij. De kweker hoeft niet meer 2 keer per jaar één voor één de sproeiers los te schroeven en de zeefjes schoon te maken. Dat geeft een flinke arbeidsbesparing. 

HortiHygienz

De totaaloplossing voor vraagstukken rond hygiëne in de tuinbouw

Wij geloven erin dat telers wereldwijd met een optimale bedrijfshygiëne een zo hoog mogelijk rendement kunnen halen uit hun gewas. HortiHygienz is wereldwijd inzetbaar als totaaloplossing voor bedrijfshygiëne. Wat de vraag of uitdaging op het gebied van bedrijfshygiëne ook is, HortiHygienz heeft dé oplossing voor jou!
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Dirk Timmers neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Een watergeefsysteem zonder verstoppingen

Lugt Lisianthus, Monster

Van der Lugt Huwa-San
- Lisianthuskweker Wesley van der Lugt – Lugt Lisianthus, Monster -
"Het complete watergeefsysteem is nog brandschoon."
“In de teelt van Lisianthus is een goede waterkwaliteit erg belangrijk. Lisianthus wordt in de volle kasgrond geteeld en is gevoelig voor schimmels, waaronder Fusarium. Ziektekiemen kunnen zich gemakkelijk via het water verspreiden over de hele kwekerij. Daarom wilden we op de nieuwe kwekerij dat het nieuwe, schone watersysteem ook schoon zou blijven.”

We zijn op bezoek bij Lugt Lisianthus in Monster en spreken Wesley van der Lugt. “Wij zochten naar een oplossing om de leidingen op de langere termijn schoon te houden. Dat hebben wij gevonden in het meedoseren van het desinfectiemiddel Huwa-San TR-50 tijdens de teelt. Wij geven grotendeels bovenlangs water via de bovenberegening. De laatste week van de teelt, wanneer de eerste bloemen open gaan, gaat de watergift onderlangs via een druppelslang.” De kwekerij in Monster van 5,8 hectare is sinds eind 2019 in gebruik voor de teelt van Lisianthus. Na verloop van tijd, zonder waterbehandeling, zie je in ieder watergeefsysteem ophoping van biofilm ontstaan. Bacteriën en schimmels voelen zich prettig in de biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Daar vermeerderen ze zich en veroorzaken verstoppingen. Het gevolg is een ongelijke watergift. Wesley: "Dit is zeer ongewenst, het geeft droge plekken en ongelijkmatige groei van het gewas.”

Ervaring Lugt Lisianthus

Om te voorkomen dat biofilm zich ophoopt in de leidingen doseren ze bij Lugt Lisianthus vanaf juni 2020 een waterbehandelingsmiddel mee. Het middel, Huwa-San TR-50, is veilig voor het gewas en gaat mee met alle gietbeurten, onderlangs én bovenlangs. Dit waterbehandelingsmiddel Huwa-San TR-50 is een zilvergestabiliseerde waterstofperoxide, het desinfectiemiddel heeft hierdoor een goede stabiliteit wat leidt tot een krachtige bestrijding van micro-organismen. Huwa-San wordt volautomatisch meegedoseerd met het gietwater via een flowgestuurde doseerpomp rechtstreeks via de persleiding. Bij aanvang van de dosering wordt gestart met een nulmeting, gevolgd door een opstartadvies. Dirk Timmers, productspecialist hygiëne en desinfectie bij Royal Brinkman: “We zorgen voor gerichte opvolging en technische begeleiding door het jaar heen. Samen denken we mee met de gebruiker om zo te komen tot de beste aanpak tegen vervuiling en het voorkomen van verstoppingen van het watersysteem.” 
"Zonder waterbehandeling zie je in elk watergeefsysteem biofilm ontstaan.”
​​​​- Wesley van der Lugt, Lisianthuskweker in Monster​​​​
Huwa-San TR-50
De Huwa-San TR-50 wordt volautomatisch meegedoseerd met het gietwater via een flowgestuurde doseerpomp.
Lisianthus
Lisianthus wordt in de volle kasgrond geteeld en is gevoelig voor schimmels, waaronder Fusarium.

Bovenberegening
Het gewas krijgt grotendeels bovenlangs water via de bovenberegening, alleen de laatste week onderlangs.


Water analyse
Dirk Timmers (links), Wesley van der Lugt (middel) and Jef van Gorp, RoamTechnology (rechts) bespreken de resulataten van de wateranalyses.
Wateranalyses
Dirk Timmers: “ Bij Lugt Lisianthus doen we 3-maandelijkse wateranalyses. We nemen watermonsters in de kas, uit de bovenberegening, de onderbevloeiing, bij de unit en in het bassin. Deze worden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium, op basis waarvan advies wordt gegeven. Dat advies gaat over de dosering, of over pleksgewijs aanpakken. Bijvoorbeeld in het geval van hoge kiemgetallen in het bassin kunnen we gericht en effectief actie ondernemen. Zo krijgen we een totaalbeeld van de waterkwaliteit op de hele kwekerij.” Huwa-San is meer dan alleen een product en een installatie. Het is een totaalconcept dat  Royal Brinkman samen met leverancier Roam Technology verzorgt. Jef van Gorp, verantwoordelijk voor technical sales bij Roam Technology: “Met een digitale SPI-meter kunnen we op iedere plek in het watersysteem zeer nauwkeurig het gehalte Huwa-San-TR-50 meten. Het is fijn om snel te zien, dat de concentratie die je instelt op de doseerpomp, ook meetbaar is in de leidingen. Zo is de kweker zelf ook overtuigd dat het middel overal komt.
"Huwa-San is meer dan alleen een product en een installatie.”
​​​​- Dirk TImmers, productspecialist hygiëne en desinfectie​​​​
Tussentijdse metingen
Met teststrips kan de kweker ook zelf eenvoudig tussentijdse metingen doen. Hiermee kan hij het gehalte waterstofperoxide snel meten. Met deze teststrips zie je binnen een paar seconden de concentratie van het aanwezig Huwa-San TR-50 in het watermonster. Het middel past in een verantwoorde en duurzame teelt; het heeft de juiste toelating en voldoet aan de strengste productienormen. En niet onbelangrijk, na reactie valt het uiteen in water en zuurstof, zonder achterlating van residu.
Roam Technology
Jef van Gorp van Roam Technology neemt een watermonster bij de unit.
Lugt Lisianthus
Dirk Timmers, Royal Brinkman (links), Wesley van der Lugt (middel) en Jef van Gorp, Roam Technology (rechts).

Test Strips
Met de teststrips binnen een paar seconden de concentratie van het aanwezig Huwa-San TR-50 in het watermonster.
Verbetering
De verbetering van het werken met Huwa-San TR-50 is groot bij Van der Lugt Lisianthus; het watergeefsysteem is nog brandschoon. Huwa-San TR-50 pakt biofilm goed aan in het watergeefsysteem. Micro-organismen krijgen minder kans om zich te verspreiden op de kwekerij. De kweker hoeft niet meer 2 keer per jaar één voor één de sproeiers los te schroeven en de zeefjes schoon te maken. Dat geeft een flinke arbeidsbesparing. 

HortiHygienz

De totaaloplossing voor vraagstukken rond hygiëne in de tuinbouw

Wij geloven erin dat telers wereldwijd met een optimale bedrijfshygiëne een zo hoog mogelijk rendement kunnen halen uit hun gewas. HortiHygienz is wereldwijd inzetbaar als totaaloplossing voor bedrijfshygiëne. Wat de vraag of uitdaging op het gebied van bedrijfshygiëne ook is, HortiHygienz heeft dé oplossing voor jou!
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Dirk Timmers neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Dirk Timmers

Ook interessant voor jou
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk over schuimdesinfectie met Menno Florades
Gerbera is een kwetsbaar gewas en schimmels als Verticillium en Fusarium wil je koste wat kost voorkomen. Goede hygiëne helpt kwekers om deze schimmels buiten de deur te houden. De teeltwisseling is het uitgelezen moment om schimmelsporen te doden. Een hele uitdaging aangezien er vaak nog gewas in de kas staat en de leidingen nog worden gebruikt. Gerberakweker Johan Reijm deelt zijn ervaring.

Madibakweker Kees de Jongh over de Alumaster 2.0
Onze spuitrobot was na 18 jaar aan vervanging toe. Op ons wensenlijstje voor een nieuwe spuitrobot stonden twee woorden: volautomatisch én duurzaam. De spuitrobot wordt in onze teelt ingezet om te remmen, spuiten én biologie te verstrooien. De Alumaster 2.0 van Royal Brinkman is een geweldige machine die op onze kwekerij al voor meer dan 50% draait voor het verstrooien van biologie.
Schenkeveld over de Service Engine
“Ons vorige systeem voor service- en onderhoudstaken was niet meer toereikend. We konden hierin enkel taken aanmaken en afvinken”, geeft Richard Schenkeveld, tomatenteler uit Schipluiden aan. “Maar door de toename van het aantal machines en door uitbreiding in het personeel, snakten we naar meer inzicht en overzicht. We werden getipt over de Service Engine en van daaruit is het balletje gaan rollen”.