Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Easi-mix 3 liter

Do not delete this link

Easi-mix 3 liter

Artikelnummer 180701126
can = 3 liter
doos = 4 can
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren.

Registratie

Toelatings nr. W-nummer Uit verk. datum: Opgebruik datum
hulpsto 0

Productomschrijving

Het water waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten is vaak van onvoldoende of slechte kwaliteit. Bij gebruik van troebel water, water met een te hoge zuurgraad (pH 7 en hoger), of water wat te hard is kan de werking van bepaalde groepen gewasbeschermingsmiddelen negatief beïnvloed worden. Doordat in de praktijk mengingen worden gemaakt van soms 3 tot 5 verschillende middelen wordt de zuurgraad nog eens verhoogd met 0,5 - 1,5. De pH van het water met gewasbeschermingsmiddelen erin wordt dus nog basischer (pH boven 7). Door aan het water ‘Easi-Mix’ toe te voegen voordat het bestrijdingmiddel wordt toegevoegd, kunnen negatieve invloeden van dit ‘slechte’ water worden voorkomen.

De gewasbeschermingsmiddelen behouden hun oorspronkelijke effectiviteit!

Twee zaken spelen hier een hoofdrol:

 • Schadelijke ionen (hardheid)
 • Zuurgraad (pH) van het water

De optimale pH voor opname van (gewasbeschermings)middelen door het blad van de plant ligt tussen 4,5 en 5,5.

Wat zit er in ‘Easi-Mix’?

 • Verschillende zuren
 • Soort chelaten (stoffen die ionen aan zich binden).

Wat doet ‘Easi-Mix’?

 • Aanzuren van het water
 • Ontharden van het water

Gebruik van ‘Easi-Mix’ in de praktijk

 • Voer voorgaande procedure uit tijdens tanken van water in de spuit
 • Voeg benodigde hoeveelheid ‘Easi-Mix’ toe aan het spuitwater
 • Voeg gewasbeschermingsmiddel toe aan het water
 • Gemiddeld is 100 ml ‘Easi-Mix’ nodig per 100 liter water om de optimale pH te verkrijgen en het water voldoende te ontharden.

Waterconditioneringsmiddelen als ‘Easi-Mix’ vinden hun toepassing bij gewasbeschermingsmiddelen die gemakkelijk afbreken in een basisch milieu en die reageren met schadelijke ionen in het water.
Hard water is o.a. schadelijk voor de volgende producten/productgroepen:

 • Glyfosaat (bijv. Roundup)
 • 2,4-D amine

Basisch water met hoge pH is schadelijk voor de volgende chemische groepen:

 • Carbamaten (bv. Methomex, Curater, Pirimor)
 • Carbazaten (bv. Floramite)
 • Triazinen (bijv. . Trigard)
 • Nitrilen (div. herbiciden)
 • Sommige pyrethroïden
 • Bacteriepreparaten (bijv. Xen-Tari, Lepinox, Dipel)

 

Belangrijke wetenswaardigheden:

 • Bij toepassing van bodemherbiciden of insecticiden die worden ingewerkt is het niet zinvol om Easi-mix te gebruiken
 • Bij toepassingen waar ‘Easi-Mix’ niet genoemd wordt, hebben gebruikte middelen minder problemen met een hogere zuurgraad van water waarmee gespoten wordt
 • Easi-Mix kan technisch gezien in principe met alle producten gebruikt worden.
 • Een overdosering met ‘Easi-Mix’ kan geen schade veroorzaken
 • Bij gebruik van hard water (veel calcium, carbonaat en/of magnesium) is het altijd zinvol Easi-mix toe te passen omdat dit middel het water zachter maakt
 • Altijd gebruiken bij glyfosaat! (zeer belangrijk)
 • Gebruik de tester indien de pH niet bekend is

Constante kwaliteit
Inmiddels zijn in de praktijk zeer goede ervaringen opgedaan met dit product. De effectiviteit van verschillende insecticiden en herbiciden is merkbaar beter. Waarschijnlijk zal in de praktijk de toepassing van ‘Easi-Mix’ uiteindelijk leiden tot een vermindering van de dosering van het toegepaste gewasbeschermingsmiddel. In sloten, bronnen en de waterkraan komt doorgaans water beschikbaar wat in zuurgraad varieert tussen pH 4 en 11 met een variabele hardheid. Voor beide problemen is Easi-mix een oplossing


Om de hardheid van uw water, en de benodigde hoeveelheid towvoeging Easimix te bepalen kunt u een testflacon bestellen, waarmee op eenvoudige wijze te bepalen is of het water onthard en/of aangezuurd dient te worden.

Gebruiksaanwijzing:

 • Vul een 1 liter can met water
 • Pomp net zo lang de oplossing uit het testflesje in de can (roeren) tot het water geel verkleurd
 • Onthoudt het aantal keer pompen
 • Vermenigvuldig dit getal met 0,25 ? dit is het aantal liters ‘Easi-Mix’ per 1000 l water

Wat gebeurt er

 • Water kleurt blauw: pH hoger dan 5,0
 • Water kleurt groen: pH lager dan 4,9
 • Water kleurt geel: pH lager dan 4,3

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link