Home > Kennisbank​​​​

Opslaan en vervoeren van gewasbeschermingsmiddelen

Het is belangrijk gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier te vervoeren en op te slaan. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen. Het vervoeren en de opslag van chemische gewasbeschermingsmiddelen is onderhevig aan de wetgeving (ADR). Je bent verplicht om de benodigde maatregelen te treffen. Aan welke onderdelen van de ADR-wetgeving je moet voldoen, is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die je vervoert en opslaat.
Cans in schuur
Martijn van Vliet
Regulatory Advisor | 27 juli 2022 | 4 min. lezen

Beperkte vrijstelling van ADR

Haal je producten op in één van onze winkels, dan vervoer je in de meeste gevallen gevaarlijke stoffen in stukgoed*. In dit geval kan je gebruik maken van de zogenaamde beperkte vrijstelling van ADR** en de bijbehorende 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit.

* Stukgoed = flessen, cans, grote verpakkingen en IBC’s
** Deze vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en los gestort vervoer).

Veilige werkwijze om gewasbeschermingsmiddelen te vervoeren

Het vervoeren van chemische gewasbeschermingsmiddelen vraagt om een veilige werkwijze. Wij adviseren daarom om rekening te houden met de volgende punten:
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de verplichtingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Hiervoor ben je als vervoerder zelf verantwoordelijk.
 • Open geen verpakkingen tijdens het vervoer om de kans op lekken (en daarmee op gevaarlijke situaties) te voorkomen.
 • Het gebruik van een lekbak in de kofferbak wordt aangeraden. Reinig deze lekbak na ieder vervoer, zodat eventueel gelekte vloeistoffen niet aanwezig blijven in het vervoersmiddel.
 • Vuur, open vlam en roken tijdens het vervoer worden sterk afgeraden, omdat dit tot ontploffingsgevaar kan leiden.
 • Laat gevaarlijke goederen nooit onbeheerd in de auto achter. Sla goederen direct op in de daarvoor bestemde opslag op het bedrijf.
 • Bij het vervoer van brandgevaarlijke stoffen is de aanwezigheid van een brandblusser (2kg) in het voertuig verplicht, zodat je direct maatregelen kan nemen wanneer er brand ontstaat in het voertuig. Houd hierbij altijd in gedachten dat je veiligheid en de veiligheid van omstanders op nummer één staat: neem dus geen onnodig risico en wacht indien nodig (en mogelijk) op de brandweer.
 • Zorg voor een veilige situatie door al het personeel (o.a. administratief en laad- en lospersoneel) dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met enige regelmaat te laten scholen.

Wetgeving opslag van gewasbeschermingsmiddelen

Een voorraad van 25 kg of meer moet worden opgeslagen in een afgesloten ruimte of chemiekast. De opslag tot 400 kg gewasbeschermingsmiddelen valt onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Sla je hoeveelheden van meer dan 400 kg op, dan valt dit onder de Wet Milieubeheer. De richtlijnen voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen in de PGS 15. Dit is een nationale richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen.

Aandachtspunten voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen

Houd bij het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen rekening met het volgende:
 • De opslagruimte – of dit nu een ruimte of een gewasbeschermingsmiddelenkast (chemiekast) is – moet stevig zijn en moet afsluitbaar zijn tegen onbevoegden. Bij een opslag >400 kg is hoofdstuk 3 van de PGS 15 van toepassing. Hierbij wordt een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) geëist van 60 minuten. Dit betekent dat een uitpandige opslag 10 meter van het pand of erfafscheiding verwijderd moet zijn. Binnen deze 10 meter of bij inpandige opslag moet de opslagvoorziening een brandwerendheid bezitten van 60 minuten.
 • Op de deur moet een waarschuwingsbord hangen. 
 • Aan de buitenkant van de opslagruimte moet een duidelijke, goed zichtbare, goed leesbare en door de Arbeidsinspectie goedgekeurde instructie opgehangen worden waarop vermeld staat welke veiligheidsmaatregelen er getroffen moeten worden. 
 • Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom moet de opslagruimte of gewasbeschermingskast voorzien worden van een vloeistofdichte vloer of een lekbak. Tevens moet de vloer of bak onbrandbaar en hittebestendig zijn. De vloer of lekbak moet minstens 10% van alle opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen kunnen opvangen, plus de inhoud van het grootste vat dat hier is opgeslagen.
 • Indien de bestrijdingsmiddelen licht-ontvlambaar zijn, moet de ruimte voorzien zijn van voldoende, explosievrije verlichting (NEN 1010) en brandwerende kozijnen. 
 • Er moet een brandblusser van tenminste 6 kilogram of liter per 200m² aanwezig zijn in de opslagruimte.
 • Er dient absorptiemateriaal, een plastic zak, een veger en blik en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn om eventueel gelekte of vrijgekomen middelen zo snel mogelijk op te ruimen.
 • In de buurt van de ruimte moet een wasplaats zijn met oogdouche. 
 • De ruimte moet droog en koel zijn en de aanwezige middelen mogen niet in contact komen met zonlicht. 
 • De gewasbeschermingsmiddelen moeten ordelijk worden opgeslagen zodat verpakkingen niet kunnen beschadigen en middelen niet kunnen vermengen.
 • Vloeibare middelen dienen onder niet vloeibare middelen geplaatst te worden in de kast.
 • In de kast mogen geen andere zaken worden geplaatst zoals rugspuiten, meststoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De ruimte moet geventileerd worden.
 • In de opslagplaats zijn roken en open vuur verboden.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Martijn van Vliet neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Opslaan en vervoeren van gewasbeschermingsmiddelen

Het is belangrijk gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier te vervoeren en op te slaan. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen. Het vervoeren en de opslag van chemische gewasbeschermingsmiddelen is onderhevig aan de wetgeving (ADR). Je bent verplicht om de benodigde maatregelen te treffen. Aan welke onderdelen van de ADR-wetgeving je moet voldoen, is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die je vervoert en opslaat.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Martijn van Vliet
Martijn van Vliet
Regulatory Advisor | 27 juli 2022 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Cans in schuur

Beperkte vrijstelling van ADR

Haal je producten op in één van onze winkels, dan vervoer je in de meeste gevallen gevaarlijke stoffen in stukgoed*. In dit geval kan je gebruik maken van de zogenaamde beperkte vrijstelling van ADR** en de bijbehorende 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit.

* Stukgoed = flessen, cans, grote verpakkingen en IBC’s
** Deze vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en los gestort vervoer).

Veilige werkwijze om gewasbeschermingsmiddelen te vervoeren

Het vervoeren van chemische gewasbeschermingsmiddelen vraagt om een veilige werkwijze. Wij adviseren daarom om rekening te houden met de volgende punten:
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de verplichtingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Hiervoor ben je als vervoerder zelf verantwoordelijk.
 • Open geen verpakkingen tijdens het vervoer om de kans op lekken (en daarmee op gevaarlijke situaties) te voorkomen.
 • Het gebruik van een lekbak in de kofferbak wordt aangeraden. Reinig deze lekbak na ieder vervoer, zodat eventueel gelekte vloeistoffen niet aanwezig blijven in het vervoersmiddel.
 • Vuur, open vlam en roken tijdens het vervoer worden sterk afgeraden, omdat dit tot ontploffingsgevaar kan leiden.
 • Laat gevaarlijke goederen nooit onbeheerd in de auto achter. Sla goederen direct op in de daarvoor bestemde opslag op het bedrijf.
 • Bij het vervoer van brandgevaarlijke stoffen is de aanwezigheid van een brandblusser (2kg) in het voertuig verplicht, zodat je direct maatregelen kan nemen wanneer er brand ontstaat in het voertuig. Houd hierbij altijd in gedachten dat je veiligheid en de veiligheid van omstanders op nummer één staat: neem dus geen onnodig risico en wacht indien nodig (en mogelijk) op de brandweer.
 • Zorg voor een veilige situatie door al het personeel (o.a. administratief en laad- en lospersoneel) dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met enige regelmaat te laten scholen.

Wetgeving opslag van gewasbeschermingsmiddelen

Een voorraad van 25 kg of meer moet worden opgeslagen in een afgesloten ruimte of chemiekast. De opslag tot 400 kg gewasbeschermingsmiddelen valt onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Sla je hoeveelheden van meer dan 400 kg op, dan valt dit onder de Wet Milieubeheer. De richtlijnen voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen in de PGS 15. Dit is een nationale richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen.

Aandachtspunten voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen

Houd bij het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen rekening met het volgende:
 • De opslagruimte – of dit nu een ruimte of een gewasbeschermingsmiddelenkast (chemiekast) is – moet stevig zijn en moet afsluitbaar zijn tegen onbevoegden. Bij een opslag >400 kg is hoofdstuk 3 van de PGS 15 van toepassing. Hierbij wordt een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) geëist van 60 minuten. Dit betekent dat een uitpandige opslag 10 meter van het pand of erfafscheiding verwijderd moet zijn. Binnen deze 10 meter of bij inpandige opslag moet de opslagvoorziening een brandwerendheid bezitten van 60 minuten.
 • Op de deur moet een waarschuwingsbord hangen. 
 • Aan de buitenkant van de opslagruimte moet een duidelijke, goed zichtbare, goed leesbare en door de Arbeidsinspectie goedgekeurde instructie opgehangen worden waarop vermeld staat welke veiligheidsmaatregelen er getroffen moeten worden. 
 • Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom moet de opslagruimte of gewasbeschermingskast voorzien worden van een vloeistofdichte vloer of een lekbak. Tevens moet de vloer of bak onbrandbaar en hittebestendig zijn. De vloer of lekbak moet minstens 10% van alle opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen kunnen opvangen, plus de inhoud van het grootste vat dat hier is opgeslagen.
 • Indien de bestrijdingsmiddelen licht-ontvlambaar zijn, moet de ruimte voorzien zijn van voldoende, explosievrije verlichting (NEN 1010) en brandwerende kozijnen. 
 • Er moet een brandblusser van tenminste 6 kilogram of liter per 200m² aanwezig zijn in de opslagruimte.
 • Er dient absorptiemateriaal, een plastic zak, een veger en blik en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn om eventueel gelekte of vrijgekomen middelen zo snel mogelijk op te ruimen.
 • In de buurt van de ruimte moet een wasplaats zijn met oogdouche. 
 • De ruimte moet droog en koel zijn en de aanwezige middelen mogen niet in contact komen met zonlicht. 
 • De gewasbeschermingsmiddelen moeten ordelijk worden opgeslagen zodat verpakkingen niet kunnen beschadigen en middelen niet kunnen vermengen.
 • Vloeibare middelen dienen onder niet vloeibare middelen geplaatst te worden in de kast.
 • In de kast mogen geen andere zaken worden geplaatst zoals rugspuiten, meststoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De ruimte moet geventileerd worden.
 • In de opslagplaats zijn roken en open vuur verboden.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Martijn van Vliet neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Martijn van Vliet
Ook interessant voor jou
Definities voor verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen, biociden, basisstoffen, plantversterkers... In de gewasbescherming worden er allerlei verschillende soorten termen gebruikt. Dit roept nogal eens vragen op. 
Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen, moet je goed weten waar je mee bezig bent en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's.
Whitepaper: Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen de gezondheid van jou, je medewerkers en bezoekers van je bedrijf schaden. Met de juiste kennis en (voorzorgs)maatregelen kun je dit voorkomen. Download dit gratis whitepaper.