Home > Kennisbank​​​​

Tips voor veilig werken met gewas-beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen, moet je goed weten waar je mee bezig bent en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk ernstige schade toebrengen aan de gezondheid. Daarom zetten wij een aantal do's en dont's voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een rij.
Veilig werken gewasbescherming
Leonie van Rooijen
Specialist gewasbescherming | 6 november 2019 | 4 min. lezen

Do's veilig werken met gewas-beschermings-middelen

 • Sla gewasbeschermingsmiddelen altijd op in een gewasbeschermingsmiddelenkast die is voorzien van een lekbak en ventilatie. Ook lege verpakkingen dienen opgeslagen te worden in deze kast.
 • Zorg er altijd voor dat de veiligheidskast voorzien is van waarschuwingsstickers
 • Ruim de gewasbeschermingsmiddelenkast twee keer per jaar op en let er hierbij op dat alle middelen nog toegelaten zijn en het juiste W-nummer hebben.
 • Lees voor gebruik van het gewasbeschermingsmiddel altijd het etiket zodat je op de hoogte bent van de juiste manier van toepassen, de gezondheidsrisico's en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bereken hoeveel spuitvloeistof je nodig hebt, zodat je zo min mogelijk spuitvloeistof overhoudt aan het einde van de bespuiting.
 • Controleer de spuitapparatuur van tevoren op de afstelling en de onderhoudsstaat. Let hierbij op verstopte spuitdoppen, spuitdoppen met een afwijkend spuitbeeld en lekkages van leidingen en verbindingsstukken. Raadpleeg bij problemen altijd een monteur. Laat spuitapparatuur sowieso iedere twee jaar keuren. De SKL-keuring is een verplichte keuring voor spuitapparatuur.
 • Heb je een lege verpakking? Maak deze dan schoon zoals aangegeven op het etiket en ruim de lege verpakking op volgens de voorschriften.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de locatie van oogdouches/verbanddozen/etc.
 • Reinig de spuitapparatuur en de persoonlijke beschermingsmiddelen na afloop van de bespuiting.
 • Let op: je mag alleen werken met gewasbeschermingsmiddelen als je in het bezit bent van een spuitlicentie!

Dont's veilig werken met gewas-beschermings-middelen

 • Laat de verpakking van een gewasbeschermingsmiddel nooit openstaan. De gevaarlijke stoffen kunnen zich dan namelijk verspreiden door de ruimte.
 • Bewaar gewasbeschermingsmiddelen nooit buiten de gewasbeschermingsmiddelenkast, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot de middelen.
 • Bewaar nooit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals laarzen, maskers en handschoenen in de veiligheidskast. 
 • Meng nooit zomaar twee of meer gewasbeschermingsmiddelen met elkaar. Dit mag alleen wanneer in de gebruiksaanwijzing staat dat dit is toegestaan.
 • Giet gewasbeschermingsmiddelen nooit over in een andere verpakking of in een verpakking zonder etiket. Dit kan namelijk leiden tot verkeerd gebruik van het middel en dus tot extra risico's.
 • Voer geen bespuiting uit als er medewerkers in de kas zijn (bij zeer plaatselijke bespuitingen, Bijvoorbeeld in één rij, kan er soms wel in een ander deel van de kas doorgewerkt worden. Hierbij moet je wel een minimale afstand van 25 meter houden) en zorg ervoor dat medewerkers na afloop van een bespuiting op de hoogte zijn van de herbetredingstijd.
 • Gebruik geen vervallen of verboden gewasbeschermingsmiddelen.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen, moet je goed weten waar je mee bezig bent en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk ernstige schade toebrengen aan de gezondheid. Daarom zetten wij een aantal do's en dont's voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een rij.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Leonie van Rooijen
Leonie van Rooijen
Specialist gewasbescherming | 6 november 2019 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Veilig werken gewasbescherming

Do's veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

 • Sla gewasbeschermingsmiddelen altijd op in een gewasbeschermingsmiddelenkast die is voorzien van een lekbak en ventilatie. Ook lege verpakkingen dienen opgeslagen te worden in deze kast.
 • Zorg er altijd voor dat de veiligheidskast voorzien is van waarschuwingsstickers
 • Ruim de gewasbeschermingsmiddelenkast twee keer per jaar op en let er hierbij op dat alle middelen nog toegelaten zijn en het juiste W-nummer hebben.
 • Lees voor gebruik van het gewasbeschermingsmiddel altijd het etiket zodat je op de hoogte bent van de juiste manier van toepassen, de gezondheidsrisico's en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bereken hoeveel spuitvloeistof je nodig hebt, zodat je zo min mogelijk spuitvloeistof overhoudt aan het einde van de bespuiting.
 • Controleer de spuitapparatuur van tevoren op de afstelling en de onderhoudsstaat. Let hierbij op verstopte spuitdoppen, spuitdoppen met een afwijkend spuitbeeld en lekkages van leidingen en verbindingsstukken. Raadpleeg bij problemen altijd een monteur. Laat spuitapparatuur sowieso iedere twee jaar keuren. De SKL-keuring is een verplichte keuring voor spuitapparatuur.
 • Heb je een lege verpakking? Maak deze dan schoon zoals aangegeven op het etiket en ruim de lege verpakking op volgens de voorschriften.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de locatie van oogdouches/verbanddozen/etc.
 • Reinig de spuitapparatuur en de persoonlijke beschermingsmiddelen na afloop van de bespuiting.
 • Let op: je mag alleen werken met gewasbeschermingsmiddelen als je in het bezit bent van een spuitlicentie!

Dont's veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

 • Laat de verpakking van een gewasbeschermingsmiddel nooit openstaan. De gevaarlijke stoffen kunnen zich dan namelijk verspreiden door de ruimte.
 • Bewaar gewasbeschermingsmiddelen nooit buiten de gewasbeschermingsmiddelenkast, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot de middelen.
 • Bewaar nooit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals laarzen, maskers en handschoenen in de veiligheidskast. 
 • Meng nooit zomaar twee of meer gewasbeschermingsmiddelen met elkaar. Dit mag alleen wanneer in de gebruiksaanwijzing staat dat dit is toegestaan.
 • Giet gewasbeschermingsmiddelen nooit over in een andere verpakking of in een verpakking zonder etiket. Dit kan namelijk leiden tot verkeerd gebruik van het middel en dus tot extra risico's.
 • Voer geen bespuiting uit als er medewerkers in de kas zijn (bij zeer plaatselijke bespuitingen, Bijvoorbeeld in één rij, kan er soms wel in een ander deel van de kas doorgewerkt worden. Hierbij moet je wel een minimale afstand van 25 meter houden) en zorg ervoor dat medewerkers na afloop van een bespuiting op de hoogte zijn van de herbetredingstijd.
 • Gebruik geen vervallen of verboden gewasbeschermingsmiddelen.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Leonie van Rooijen
Ook interessant voor jou
Waar vind je gebruiksinformatie over gewasbeschermingsmiddelen?
Wanneer je goed op de hoogte bent van de werking en de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen, beperk je de kans op bedrijfsongevallen. Informatie hierover is terug te vinden via verschillende bronnen.
Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
Wanneer je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, is het van belang dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Onbeschermd werken met gewasbeschermingsmiddelen kan namelijk leiden tot gezondheidsrisico's.
Hoe kies je een spuitmasker?
Wanneer je werkzaamheden uitvoert waarbij je in aanraking komt met nevel of fijnstof, is het gebruik van het juiste masker en de juiste filters van groot belang.