Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank    Gewasbescherming & desinfectie    Hoe ga je om met de herbetredingstijd van gewasbeschermingsmiddelen?

Hoe ga je om met de herbetredingstijd van gewasbeschermingsmiddelen en biociden?

Hoe ga je om met de herbetredingstijd van gewasbeschermingsmiddelen?
Geschreven door Leonie van Rooijen | Laatste update: 20-03-2023

De periode tussen het toepassen een gewasbeschermingsmiddel of biocide en het tijdstip waarop men na de behandeling in de ruimte of het gewas weer kan werken, wordt herbetredingstijd of re-entry genoemd. Medewerkers in de tuinbouwsector kunnen bij een te vroege herbetreding in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan leiden tot gezondheidsproblemen. Om deze risico’s te verkleinen dient de herbetredingstijd in acht te worden genomen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met een aantal belangrijke aandachtspunten.


Collega's informeren

Voordat je een bespuiting uitvoert, dien je collega’s te informeren. Zo zijn zij op de hoogte van de risico’s van het betreden van de kas en kunnen zij rekening houden met de herbetredingstijd bij het plannen van hun werkzaamheden.


Herbetredingstermijn opzoeken

Ga van tevoren na wat de herbetredingstijd is van het gewasbeschermingsmiddel of de biocide waarmee je een bespuiting uit gaat voeren en houd hier rekening mee bij het plannen van de bespuiting. De herbetredingstijd is over het algemeen te vinden op het etiket, het veiligheidsinformatieblad (rubriek 8) en/of op Fytostat.

Let op: Indien de herbetredingstijd niet is aangegeven, dan geldt de algemene regel: de kas mag herbetreden worden nadat het gewas droog is en er minimaal twee uur geventileerd is.


Moment van spuiten

Voer bespuitingen zo veel mogelijk uit op momenten dat er geen medewerkers in de kas aanwezig zijn, zoals vlak voor het weekend, in de avonduren, of indien noodzakelijk aan het einde van de middag.


Waarschuwingsbord

Sluit na toepassing de ruimte af en plaats direct na het uitvoeren van de bespuiting een waarschuwingsbord bij de toegangsdeur naar de kas en geef hierop de naam van het middel, het gevarensymbool, de datum van uitvoeren en het tijdstip van de veilige herbetredingstijd aan. Informeer collega’s ook mondeling (of op een andere manier) over de bespuiting, zodat je zeker weet dat ze niet onbeschermd de kas ingaan.

Verwijder het waarschuwingsbord na de herbetredingstijd.


Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer een collega toch de kas in moet binnen de herbetredingstijd, wijs diegene dan op de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Herbetredingstijd voor jongeren

Voor jongeren gelden andere regels omtrent de herbetredingstijd. Ook verschillen de regels per leeftijdscategorie:
  • 13 t/m 15 jaar: Jongeren in deze leeftijdscategorie mogen geen werkzaamheden verrichten waarbij met persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt moet worden. Ook mogen zij tot 14 dagen na toepassing van een gewasbeschermingsmiddel niet werken in/met het gewas.
  • 16 en 17 jaar: Jongeren in deze leeftijdscategorie mogen werkzaamheden niet onbeschermd (zonder handschoenen, lange broek en lange mouwen) uitvoeren. Daarnaast mogen zij niet zonder deskundig toezicht werken in of met behandelde gewassen die minder dan 14 dagen geleden zijn behandeld. Een uitzondering geldt voor de middelen waarvan het etiket van het betreffende middel aangeeft dat na droging en ventilatie zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in het gewas gewerkt kan worden of als uit het etiket of veiligheidsinformatieblad blijkt dat binnen 14 dagen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen in het gewas mag worden gewerkt.
  • Jeugdige werknemers verrichten geen arbeid met of worden niet blootgesteld aan een gevaarlijke stof die voldoet aan criteria voor een of meer van de volgende gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 300, 301, 310, 311, 317, 330, 331, 334, 340, 341, 350, 350i, 351, 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, 370, 371, 372 of 373.
  • Het toegepaste gewasbeschermingsmiddel moet zijn opgedroogd en uit voorzorg dient een lange broek en shirt met lange mouwen te worden gedragen. Daarnaast moeten handschoenen gedragen worden als dit voorgeschreven is.

Raadpleeg voor aanvullende voorwaarden m.b.t. Arbeidsomstandigheden en gewasbeschermingsmiddelen de site van het Stigas.Vragen over de herbetredingstijd

Heb je vragen over de herbetredingstijd van een gewasbeschermingsmiddel, of wil je een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze gewasbeschermingsspecialisten via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Leonie van RooijenOver Leonie van Rooijen

Leonie van Rooijen, specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman, heeft 30 jaar ervaring in de tuinbouwsector. Voordat zij in 2018 bij Royal Brinkman kwam werken, heeft zij ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven in de tuinbouwsector als specialist gewasbescherming. Je krijgt van Leonie een eerlijk advies, praktisch en met aandacht voor de bijzonderheden van jouw onderneming. “Ik vind openheid en eerlijke communicatie met de klant zeer belangrijk.”


Do not delete this link