Home > Kennisbank​​​​

Hoe lees je het etiket van een gewas-beschermings-middel?

Lees het etiket van een gewasbeschermingsmiddel altijd goed voordat je een chemisch gewasbeschermingsmiddel toepast. Ook moet je, voor een juiste en veilige toepassing, weten of het middel is toegelaten.
Etiket lezen
Leonie van Rooijen
Specialist Gewasbescherming  | 16 september 2020 | 3 min. lezen

Aard van het middel

Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel kan de volledige naam van de werkzame stof vermeld staan, maar het is ook mogelijk dat er een afkorting of korte aanduiding op het etiket staat. Het gehalte waarin de werkzame stof aanwezig is in het gewasbeschermingsmiddel, wordt uitgedrukt als percentage of in aantal gram per liter.

Naast de naam van de werkzame stof, kan ook de naam van de fabrikant op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan. Om verwarring te voorkomen, begint de naam van een werkzame stof altijd met een kleine letter (bijvoorbeeld abamectine) en de merknaam met een hoofdletter (bijvoorbeeld Vectine plus).

Wettelijk gebruik

Alleen gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door het Ctgb mogen in Nederland gebruikt worden. Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan een aantal gegevens over de toelating: de toegestane toepassing(en):

Veilig gebruik

Om je te waarschuwen voor de gevaren en risico's van het gebruik van het middel, staan er gevarensymbolenop het etiket van een gewasbeschermingsmiddel. Ook worden de veiligheidsaanbevelingen genoemd, waarin onder andere staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen de toepasser moet dragen bij een bespuiting met het product, wat de herbetredingstijdna een bespuiting is en hoe lege verpakkingen schoongemaakt moeten worden.

Gebruiksaanwijzing op het etiket van een gewasbe-schermingsmiddel

In de gebruiksaanwijzing staat hoe een gewasbeschermingsmiddel het meest doeltreffend ingezet kan worden. Hierin zijn de toepassingen opgenomen: in welk gewas en tegen welke ziekte of plaag wordt het middel gebruikt. Ook wordt de dosering van het middel genoemd.

Toelating middel

In onze webshop kun je per product zien of het beschermingsmiddel nog is toegelaten. Ook staan de uiterste verkoopdatum en de opgebruik termijn vermeld. Kun je het product niet vinden in de webshop, dan kun je op de site Ctgb en Fytostat zoeken of het gewasbeschermingsmiddel nog is toegelaten.

Wat betekent de ‘uiterste verkoopdatum’ ?  

Datum waarop verpakkingen met het betreffende W- nummer nog mogen worden verkocht. Na deze datum moet er een hoger  W- nummer (zonder uitverkoopdatum) op de verpakking staan. Als geen datum is vermeld kan de verpakking gedurende de toelating van het middel worden verkocht.

Wat betekent de ‘opgebruik datum' ?

Datum waarop een verpakking met het desbetreffende W- nummer door de verbruiker gedurende de toelating van het middel mag worden gebruikt. Na deze datum mag je het product, mits nog toegelaten, nog gebruiken volgens de voorschriften op het gewijzigde, nieuwe etiket. Deze kun je downloaden op onze webshop. Bewaar deze bij de verpakking, zodat je jezelf op de hoogte kan stellen van en gebruiken conform de nieuwe gebruiksvoorschriften.

Wat betekent de ‘expiratiedatum’ ?

De toelating van een middel geldt voor een bepaalde periode. Deze periode loopt vanzelf af op de in het besluit genoemde einddatum. De toelating is na die datum niet meer geldig. Het gewasbeschermingsmiddel mag in beginsel na die datum niet meer worden afgeleverd, in voorraad gehouden of gebruikt, tenzij het Ctgb anders heeft bepaald. Maar in de praktijk zal de toelatingshouder, indien het product nog toelaatbaar is en aan de nieuwste wetenschappelijke eisen voldoet, een verlenging van de toelating aanvragen. Het kan voorkomen dat de expiratiedatum al verstreken is maar dat de beoordeling nog niet is afgerond. Een tijdelijke verlenging van de toelating of opschorten van de expiratiedatum is dan een optie.

Wanneer het etiket ontbreekt

Een fabrikant of leverancier is verplicht om een gewasbeschermingsmiddel te voorzien van een etiket. Krijg je een middel geleverd waarvan het etiket ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier. Neem het product ook niet zomaar in gebruik, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties!
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ook interessant voor jou

Hoe lees je het etiket van een gewasbeschermingsmiddel?

Lees het etiket van een gewasbeschermingsmiddel altijd goed voordat je een chemisch gewasbeschermingsmiddel toepast. Ook moet je, voor een juiste en veilige toepassing, weten of het middel is toegelaten.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Leonie van Rooijen
Leonie van Rooijen
Specialist Gewasbescherming  | 16 september 2020 | 3 min. lezen
Deel dit artikel
Etiket lezen

Onderwerpen in dit artikel

Aard van het middel

Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel kan de volledige naam van de werkzame stof vermeld staan, maar het is ook mogelijk dat er een afkorting of korte aanduiding op het etiket staat. Het gehalte waarin de werkzame stof aanwezig is in het gewasbeschermingsmiddel, wordt uitgedrukt als percentage of in aantal gram per liter.

Naast de naam van de werkzame stof, kan ook de naam van de fabrikant op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan. Om verwarring te voorkomen, begint de naam van een werkzame stof altijd met een kleine letter (bijvoorbeeld abamectine) en de merknaam met een hoofdletter (bijvoorbeeld Vectine plus).

Wettelijk gebruik

Alleen gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door het Ctgb mogen in Nederland gebruikt worden. Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan een aantal gegevens over de toelating: de toegestane toepassing(en):

Veilig gebruik

Om je te waarschuwen voor de gevaren en risico's van het gebruik van het middel, staan er gevarensymbolenop het etiket van een gewasbeschermingsmiddel. Ook worden de veiligheidsaanbevelingen genoemd, waarin onder andere staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen de toepasser moet dragen bij een bespuiting met het product, wat de herbetredingstijdna een bespuiting is en hoe lege verpakkingen schoongemaakt moeten worden.

Gebruiksaanwijzing op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel

In de gebruiksaanwijzing staat hoe een gewasbeschermingsmiddel het meest doeltreffend ingezet kan worden. Hierin zijn de toepassingen opgenomen: in welk gewas en tegen welke ziekte of plaag wordt het middel gebruikt. Ook wordt de dosering van het middel genoemd.

Toelating middel

In onze webshop kun je per product zien of het beschermingsmiddel nog is toegelaten. Ook staan de uiterste verkoopdatum en de opgebruik termijn vermeld. Kun je het product niet vinden in de webshop, dan kun je op de site Ctgb en Fytostat zoeken of het gewasbeschermingsmiddel nog is toegelaten.

Wat betekent de ‘uiterste verkoopdatum’ ?  

Datum waarop verpakkingen met het betreffende W- nummer nog mogen worden verkocht. Na deze datum moet er een hoger  W- nummer (zonder uitverkoopdatum) op de verpakking staan. Als geen datum is vermeld kan de verpakking gedurende de toelating van het middel worden verkocht.

Wat betekent de ‘opgebruik datum' ?

Datum waarop een verpakking met het desbetreffende W- nummer door de verbruiker gedurende de toelating van het middel mag worden gebruikt. Na deze datum mag je het product, mits nog toegelaten, nog gebruiken volgens de voorschriften op het gewijzigde, nieuwe etiket. Deze kun je downloaden op onze webshop. Bewaar deze bij de verpakking, zodat je jezelf op de hoogte kan stellen van en gebruiken conform de nieuwe gebruiksvoorschriften.

Wat betekent de ‘expiratiedatum’ ?

De toelating van een middel geldt voor een bepaalde periode. Deze periode loopt vanzelf af op de in het besluit genoemde einddatum. De toelating is na die datum niet meer geldig. Het gewasbeschermingsmiddel mag in beginsel na die datum niet meer worden afgeleverd, in voorraad gehouden of gebruikt, tenzij het Ctgb anders heeft bepaald. Maar in de praktijk zal de toelatingshouder, indien het product nog toelaatbaar is en aan de nieuwste wetenschappelijke eisen voldoet, een verlenging van de toelating aanvragen. Het kan voorkomen dat de expiratiedatum al verstreken is maar dat de beoordeling nog niet is afgerond. Een tijdelijke verlenging van de toelating of opschorten van de expiratiedatum is dan een optie.

Wanneer het etiket ontbreekt

Een fabrikant of leverancier is verplicht om een gewasbeschermingsmiddel te voorzien van een etiket. Krijg je een middel geleverd waarvan het etiket ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier. Neem het product ook niet zomaar in gebruik, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties!
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Leonie van Rooijen
Ook interessant voor jou
Welke CLP/gevarensymbolen zijn er?
CLP-pictogrammen zijn tekens op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zo weet je welke risico’s de producten met zich meebrengen.
Wat betekenen de H- en P- zinnen op een etiket?
Op producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gewasbeschermingsmiddelen, staan H- en P-zinnen. Ze geven de mogelijke gevaren (H-zinnen) en de benodigde voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) van een product aan.
Wat is een toelatingsnummer?
Een toegelaten gewasbeschermingsmiddel herken je dus aan het toelatingsnummer. Dit vind je terug op de verpakking van het middel.