Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Kennisbank Gewasverzorging

Een advies nodig? Via de Kennisbank heb je alle antwoorden bij de hand. Of je nu op zoek bent naar tips voor het optimaliseren van je voedingsschema, of uitleg over het juiste gebruik van schermmiddelen: online staan onze specialisten 24/7 voor je klaar.Meststoffen algemeen

Hoe maak je mestbakken klaar?
Het klaarmaken van mestbakken vereist veel aandacht. Bij het verkeerd klaarmaken van een mestbak kunnen namelijk problemen ontstaan. In dit artikel vind je een stappenplan voor het aanmaken van de A- of de B-bak.
» Lees meer

 Hoe kan je de hoeveelheid natrium beperken?
De belangrijkste reden om in substraatteelten drainwater te lozen, is vaak een overschot aan natrium in het water. Vaak worden meststoffen gezien als de grootste bron van natrium inbreng, terwijl er naast meststoffen nog vele andere natriumbronnen aanwezig zijn. 
» Lees meer

▲ Hoe bereken je de opslagcapaciteit van meststoffen?
Bij nieuwbouw en/of vergroting van het teeltoppervlakte is het belangrijk om vooraf ook de opslagcapaciteit van de meststoffen op je bedrijf te toetsen. Zo weet je of deze groot genoeg is voor de oppervlakte van je bedrijf. 
» Lees meer

▲ Wat zijn de voordelen van organische meststoffen?
Organische meststoffen zijn volledig opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Hierdoor zijn de duurzaam en milieuvriendelijk. Ook verbeteren ze de gezondheid en conditie van de bodem.
» Lees meer

▲ Wat zijn geblende meststoffen?
Bij geblende meststoffen worden verschillende vaste meststoffen door een meststoffenproducent met elkaar gemengd op basis van de wensen van een teler – waarbij de meststoffen hun oorspronkelijke eigenschappen behouden. Op deze manier ontstaat een op maat gemaakte mix.
» Lees meer

▲ Hoe voorkom je neerslag in mestbakken?
Wanneer meststoffen neerslaan, zijn ze niet meer opneembaar voor de plant. Daarnaast zorgt de neerslag direct voor verstoppingen van filters, met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk om neerslag in de mestbak zoveel mogelijk te voorkomen.
» Lees meer

▲ Hoe kan je je teelt bijsturen met pH en EC?
De pH en de EC beïnvloeden de opname van meststoffen door het gewas. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je de pH en EC van de voedingsoplossing kan bijsturen. Onze specialist geeft 3 tips.
» Lees meer

▲ 3 tips voor het bijsturen van de pH

De pH in een gewas is van groot belang voor een juiste toepassing van meststoffen. Een te hoge of te lage pH zorgt namelijk voor een verminderde opname van bepaalde voedingsstoffen, met mogelijke gebreksverschijnselen tot gevolg.
» Lees meer

▲ Tips voor watermanagement in de zomer
In de zomerperiode van het jaar krijgt iedere teler er wel een keer mee te maken: de hoeveelheid beschikbaar regenwater is ontoereikend om in de waterbehoefte van het gewas te voorzien. Daarom is goed management in de (warme) zomermaanden erg belangrijk.
» Lees meer

 Hoe voorkom je wortelproblemen?
Gezonde wortels zijn de basis voor een gezonde plant. Daarom is het belangrijk om de wortels van een plant gezond te houden. Zo verklein je de kans dat deze aangetast worden door schimmels en er wortelrot kan ontstaan. Er zijn verschillende factoren van invloed op de aanwezigheid van schimmels.
» Lees meer

 Hoe meet je het zuurstofgehalte in de wortels van een plant?
Voor de ademhaling van plantencellen is het belangrijk dat de wortels voldoende zuurstof bevatten. Deze waarde kan je monitoren door het zuurstofgehalte in de wortels van een plant te meten. Telers kunnen dit zelf doen met behulp van sensoren.
» Lees meer

 Hoe voorkom je dat enkelvoudige meststoffen hard worden?
Soms zijn de enkelvoudige meststoffen moeilijker oplosbaar, doordat meststoffen hard geworden zijn of zijn gaan klonteren. Een verklaring voor het klonteren en hard worden van de meststoffen is dat kunstmeststoffen hygroscopisch zijn, wat betekent dat zij vocht aantrekken in allerlei omstandigheden. Maar hoe voorkom je dit?
» Lees meer

 Hoe controleer je de pH van water?

Iedere teelt is afhankelijk van water. Geschikt water hangt af van de pH-waarde. De pH waarde geeft de zuurgraad aan van een oplossing. Maar hoe controleer je de pH in het water?
» Lees meer

Vloeibare meststoffen

▲ Hoe pas je vloeibare meststoffen toe?
De afgelopen jaren is het gebruik van vloeibare meststoffen in de tuinbouw sterk toegenomen vanwege de verschillende voordelen. Voor vloeibare meststoffen gelden echter een andere toepassing en werkwijze dan voor vaste meststoffen.
» Lees meer

▲ Hoe voorkom je onbedoelde contaminatie van vloeibare meststoffen?
Vloeibare meststoffen zijn hooggeconcentreerd en onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Sommige van deze producten mogen niet onverdund met elkaar in aanraking komen, omdat er anders neerslag, gas of warmte ontwikkeling kan ontstaan. 
» Lees meer

▲ Hoe sla je vloeibare meststoffen op?
De opslag van vloeibare meststoffen is een belangrijk aandachtspunt, want het op een onveilige manier omgaan met deze stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten, persoonlijk letsel of zelfs explosiegevaar. 
» Lees meer

▲ Tips voor veilig werken met vloeibare meststoffen
Vloeibare meststoffen bieden veel mogelijkheden en voordelen, maar kennen ook meer risico's en gevaren ten opzichte van vaste meststoffen. Bij sommige producten kan een druppel product op de huid of in de ogen al ernstige gevolgen hebben.
» Lees meer

▲ Welke gevarensymbolen / CLP-pictogrammen zijn er en wat betekenen ze?
Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zo weten vervoerders en gebruikers welke risico’s de producten met zich meebrengen.
» Lees meer

▲ Hoe kies je de juiste lekbak?
Een opslagplaats met vloeibare meststoffen moet zijn voorzien van een lekbak. Hierin vang je gelekte of gemorste vloeibare meststoffen op, zodat deze niet weg kunnen en hierdoor geen schade kunnen aanrichten aan vloer of gewas.
» Lees meer

▲ Wat zijn de gevolgen van de PGS 31 richtlijnen?
Losinstallaties van vloeibare meststoffen vallen onder de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 31). In de praktijk betekent dit dat de lospunten bij telers met een vloeibare meststoffeninstallatie aan een aantal eisen moeten voldoen.
» Lees meer

Voedingsschema

▲ Hoe bereken je een voedingsschema?
Voor een optimaal teeltresultaat is het van belang dat u gebruik maakt van een voedingsschema dat is afgestemd op de behoeften van uw gewas. Voor iedere gewassoort is een basis voedingsschema beschikbaar. Vanuit deze basis kun je een aangepast voedingsschema berekenen dat aansluit op jouw specifieke wensen.
» Lees meer

▲ Waarom is een plantsapanalyse nodig?
Een plantsapanalyse biedt inzicht in de daadwerkelijke opname van voedingsstoffen door de plant. Het wordt daarom aangeraden om - afhankelijk van het gewas - om de 2 tot 4 weken een plantsapanalyse te laten uitvoeren.
» Lees meer

▲ Hoe vergroot je de plantweerbaarheid?
Producten ten behoeve van de plantweerbaarheid zorgen ervoor dat het natuurlijke afweermechanisme van de plant versterkt wordt, zodat de plant sneller en krachtiger reageert op stress situaties en ziekten. Dit biedt de mogelijkheid om het gebruik van chemie te beperken.
» Lees meer

▲ Hoe verlaag je de inbreng van natrium?
De belangrijkste reden om in substraatteelten drainwater te lozen, is veelal een te hoog natriumcijfer. Onze specialist geeft twee tips om de inbreng van natrium te verlagen. 
» Lees meer

 Hoe kan je hortensia blauwen?
Het blauwen van hortensia gebeurt door in een bepaalde periode van de teelt aluminiumsulfaat toe te voegen aan uw hortensia’s. Door de jaren heen is de manier van toevoegen steeds eenvoudiger en veiliger geworden, maar het oplossen van de vaste vorm is lastig en er blijft vaak residu achter.
» Lees meer

Hoe kan je de hoeveelheid CO2 in de kas verhogen?
CO2 is - samen met water - het belangrijkste voedingselement voor een plant. Telers verhogen de hoeveelheid CO2 in de kas om het gewas van voldoende te kunnen voorzien. Dit kunnen ze doen door gebruik te maken van de uitlaatgassen van de WKK, of door pure CO2 toe te dienen via een voorraadtank. 
» Lees meer

Spoorelementen

Hoe werkt een ijzerchelaat?
Bemesting van ijzer wordt altijd in chelaatvorm gedoseerd. Reden hiervoor is dat ijzer erg makkelijk neerslaat als het in contact komt met andere elementen. Door een ijzerchelaat te doseren, wordt dit voorkomen.
» Lees meer

▲ Hoe reken je spoorelementen om?
Spoorelementen worden via de voedingsoplossing toegediend aan de plant. Voor het ene spoorelement is dit in vaste vorm, voor de ander in vloeibare vorm en voor sommige spoorelementen zijn beide opties mogelijk. In dat geval moet je de spoorelementen omrekenen.
» Lees hier

▲ Hoe voorkom je een tekort aan spoorelementen?
Verschillende factoren – waaronder de zuurgraad – zorgen ervoor dat spoorelementen in veel gevallen niet goed opgenomen kunnen worden door een plant. Hierdoor kan een tekort ontstaan. Onze specialist geeft tips om dit te voorkomen.
» Lees meer

▲ Hoe herken je gebreksverschijnselen in planten?
Plantenwortels kunnen voedingselementen alleen opnemen als ze zijn opgelost in het water in de grond of in het substraat. Soms gebeurt dit niet (voldoende), waardoor gebreksverschijnselen ontstaan.
» Lees meer

Voorbehandelingsmiddelen

▲ Welk voorbehandelingsmiddel heb je nodig?
Een voorbehandelingsmiddel voorkomt dat knoppen, blad en bloemen vroegtijdig verwelken en/of uitvallen. Iedere bloem vraagt echter om een ander voorbehandelingsproduct en ander snijbloemenvoedsel.
» Lees meer

▲ Wat is het voordeel van het laten uitvoeren van een bedrijfsaudit?
Siertelers en -organisaties zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun gewaskwaliteit naar het hoogste niveau te tillen. Om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde bloemen, is het mogelijk een audit te laten uitvoeren. 
» Lees meer

 Hoe pas je Ethylene Buster toe?
Het kan voorkomen dat de knoppen en bloemen snel uitvallen of dat je een slechte houdbaarheid van bloemen en planten ervaart. Dit komt doordat bloemen en planten vaak gevoelig zijn voor ethyleen, waardoor het schapleven wordt verkort. Met behulp van de toepassing van Ethylene Buster voorkom je dit.
» Lees meer

Schermmiddelen

▲ Wat is een krijtmiddel?
Veel gewassen zijn niet bestand tegen de volle zon of hoge temperaturen. Een krijtmiddel biedt dan uitkomst. Hiermee kan een kas in de zomerperiode eenvoudig worden voorzien van een krijtlaag die licht reflecteert en warmte vermindert.
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen poeder- en pastakrijt?
Het grote verschil tussen poederkrijten en pastakrijten zit hem in de samenstelling en vorm: pastakrijten zijn vloeibaar en poederkrijten zijn vast. Dit heeft invloed op de slijtvastheid, de toepassing en de prijs van het product. 
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen een krijtmiddel en een diffuus coating?
Krijtmiddelen verminderen warmte in de kas door het teveel aan zonlicht te reflecteren. Een diffuus coating is er juist op gericht zoveel mogelijk licht door te laten. Verder reflecteert een coating het licht niet, maar verstrooit het licht over een grotere oppervlakte (diffuus licht).
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen Q3 en Q4 White?
Eigenlijk is er maar één verschil tussen Q3 en Q4 White, namelijk de slijtvastheid bij regen en daarmee de levensduur. Dit verschil zorgt voor duidelijke verschillen in de toepassing, inzet en prijs van beide producten.
» Lees meer

▲ Waar gebruik je Q-black voor?
Sommige teelten vereisen een maximale scherming. Zij verdragen direct zonlicht en hitte heel slecht en moeten daarom bijna het gehele jaar in de schaduw staan. In dat geval dien je te zorgen voor maximale scherming en warmtereductie.
» Lees meer

Whitepaper - 'Krijtmiddelen en diffuus coatings - hoe kies ik het juiste product?'
Veel gewassen zijn niet bestand tegen de volle zon, hoge temperaturen, of beide. Een krijtmiddel en/of diffuus coating biedt dan uitkomst. Maar welke verschillende producten zijn er? Welk product is het meest geschikt voor jouw teelt? En hoe gebruik je dit product? 
» Lees meer

Diffuus coatings

▲ Wat is diffuus licht?
Diffuus licht is licht dat gelijkmatig wordt verstrooid en verdeeld, waardoor het licht alle kanten op valt en er geen harde schaduwen te zien zijn. Diffuus licht ontstaat wanneer direct licht op natuurlijke wijze of met hulpmiddelen - zoals een diffuus coating - wordt verstrooid. 
» Lees meer

▲ Hoe zet je diffuus coatings in?
In de tuinbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van diffuus licht met behulp van een diffuus coating. Deze coating verstrooit het licht in het gewas en zorgt er op deze manier voor dat een gewas niet beschadigd wordt door een te hoge lichtintensiteit. 
» Lees meer

▲ Welke verschillende soorten diffuus coatings zijn er?
Ieder gewas heeft een andere behoefte op het gebied van licht en warmte. Daarom zijn er verschillende diffuus coatings ontwikkeld die van elkaar verschillen in termen van lichtverspreiding (Haze) en lichtdoorlatendheid (transmissie). 
» Lees meer

 Hoe voorkom je strepen onder de luchtramen als je een diffuus coating aanbrengt?
Bij het aanbrengen van een diffuus coating is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal aandachtspunten tijdens het aanbrengen. Zo voorkom je dat er strepen onder de luchtramen ontstaan en krijg je uiteindelijk een egaal resultaat.
» Lees meer

▲ Wat is het verschil tussen Q-Heat en D-Gree?
Schermmiddelen zijn onmisbaar voor het gewas. Er zijn veel verschillende soorten, waaronder Q-Heat en D-Gree. Maar welke gebruik je wanneer? In dit artikel geeft onze specialist uitleg over de producten en welke wanneer ingezet kan worden.
» Lees meer

Wat is het verschil tussen diffuus glas en een diffuus coating?
De laatste jaren wordt er in de tuinbouw steeds meer gebruik gemaakt van diffuus licht. Twee manieren om diffuus licht in de kas te creëren, zijn door het gebruik van diffuus glas of een diffuus coating. Maar wat is de beste optie voor jouw situatie?
» Lees meer

Whitepaper - 'Krijtmiddelen en diffuus coatings - hoe kies ik het juiste product?'
Veel gewassen zijn niet bestand tegen de volle zon, hoge temperaturen, of beide. Een krijtmiddel en/of diffuus coating biedt dan uitkomst. Maar welke verschillende producten zijn er? Welk product is het meest geschikt voor jouw teelt? En hoe gebruik je dit product? 
» Lees meer

Kasdek reiniging

▲ Hoe reinig je veilig het kasdek?
Door vervuiling op het glas van het kasdek gaan (vele) procenten licht verloren. Dit proberen telers zo veel mogelijk te voorkomen door regelmatig het kasdek te reinigen. Hierbij is het belangrijk dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen treft. 
» Lees meer

▲ Hoe verwijder je krijt van het kasdek?
Na het voorjaar en de zomermaanden moet in het najaar het kasdek weer brandschoon zijn om je gewas maximaal te laten profiteren van het natuurlijke licht. Daarom is het belangrijk om tijdig het krijtmiddel van het kasdek te verwijderen. Dit gaat het eenvoudigst met behulp van een remover.
» Lees meer

▲ Hoe pas je een glasreiniger toe in de kas?
Licht is van groot belang voor de groei van een gewas. Daarom dien je het glas van de kas regelmatig te reinigen. Hiervoor gebruik je een glasreiniger. Het is belangrijk dat je een glasreiniger op de juiste manier toepast om schade aan het glas te voorkomen. 
» Lees meer

▲ Tips voor optimaal gebruik van zonlicht
Zonlicht is onmisbaar voor een goede groei en ontwikkeling van een gewas. Daarom wil een teler in de meeste gevallen zo veel mogelijk licht in zijn kas verkrijgen. In dit artikel zet onze specialist zijn tips voor optimaal gebruik van zonlicht op een rij.
» Lees meer

Peter, Richard en Jaap
Vragen over gewasverzorging

Heb je vragen over gewasverzorging, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze gewasverzorgingsspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Do not delete this link