Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Kennisbank    Mechanisatie    Robocar: tips voor gebruik, onderhoud en storingen

Robocar: tips voor gebruik, onderhoud en bij storingen

Robocar

Geschreven door Frank Schoenmaker | Laatste update: 28-12-2021


De Robocar is een volautomatische elektrotrekker voor intern transport. Dit zorgt voor een arbeidsbesparing, maar dit vraagt wel om een veilige manier van werken. Om de Robocar te laten rijden, is regelmatig onderhoud en het oplossen van storingen van groot belang.  


In dit artikel gaan we in op:
Tips voor veilig werken met een Robocar
Hoe onderhoud en repareer je een Robocar?
Hoe los je storingen of problemen met een Robocar op?


Tips voor veilig werken met een Robocar

In de automatische stand zoekt de Robocar zelf zijn weg over een inductiedraad die in de vloer is gelegd. Dit zorgt voor een arbeidsbesparing, maar dit vraagt wel om een veilige manier van werken. Denk daarom tijdens het werken met een Robocar aan de volgende aandachtspunten:


Veiligheidsmaatregelen voor gebruik
 • Lees voor het in gebruik nemen van een Robocar altijd eerst de gebruikershandleiding door en volg de instructies en veiligheidsvoorschriften hieruit op. Een Robocar mag alleen worden bediend door personen van minimaal 18 jaar die een degelijke instructie hebben gekregen en kennis hebben genomen van de gebruikershandleiding, deze volledig begrijpen en zich van de gevaren bewust zijn.
 • Al het personeel in het werkgebied van de Robocar dient bekend te zijn met de regels voor de veiligheid en met de veiligheidsvoorzieningen van de Robocar. De werkgever dient te zorgen dat het personeel op de hoogte is van deze veiligheidsvoorzieningen.
 • Gebruik deze Robocar uitsluitend voor het doel waarvoor zij is bedoeld en ontworpen. De Robocar mag alleen binnen gebruikt worden, rijdend op vlakke betonnen vloeren welke stroef genoeg zijn om veilig te kunnen rijden en stoppen. Gebruik de Robocar nooit buiten of op de openbare weg.
 • In geval van gedemonteerde/geopende bescherm- of afdekkappen mag de Robocar niet worden ingeschakeld. Voor het inschakelen van de Robocar dienen alle bescherm- en afdekkappen weer aangebracht en gesloten te zijn.
 • Haal voor gebruik van de Robocar de laadstekker eruit.


Veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik
 • Overschrijd nooit het maximale trekvermogen van de Robocar.
 • Het is niet toegestaan om op de Robocar te staan - zowel tijdens het rijden als bij stilstand.
 • Het is verboden de Robocar in onvoldoende verlichte ruimtes te gebruiken!
 • Het trekken of duwen van objecten, anders dan de transportwagens bestemd voor de geoogste producten met de Robocar, is verboden.
 • Wanneer de sleutel in het slot zit, mag je de Robocar nooit onbeheerd achter laten.
 • Voer Robocar nooit in vlakbij kruisingen, splitsingen en deuren in het inductietraject. De Robocar kan dan niet goed worden aangemeld bij de trajectbesturing, wat tot botsingen en andere calamiteiten kan leiden.
 • Plaats de Robocar uitsluitend in de juiste rijrichting op het inductietraject voor het automatisch rijden.
 • Het is verboden een rijdende Robocar te benaderen, wacht altijd tot de Robocar volledig tot stilstand is gekomen om transportwagens aan of af te koppelen.
 • Zorg dat de Robocar vrij is van obstakels tijdens het rijden.
 • Houd handen, voeten en benen altijd binnen het frame van de Robocar om het gevaar van beknellen of vastraken te voorkomen.
 • Wees extra voorzichtig bij handmatig rijden op hogere snelheid, houd rekening met een langere remweg en matig de snelheid in bochten. Rijd langzaam als de situatie onoverzichtelijk is.
 • Wees extra voorzichtig bij het achteruit rijden, rijd langzaam!
 • Houd voldoende afstand tot vaste-, en/ of bewegende delen van de kasconstructie en de verwerkingsruimte.
 • Bij het werken met de Robocar is het dragen van schoenen met beschermende neuzen (minimaal veiligheidscategorie S1) verplicht.

Veiligheidsmaatregelen na gebruik
Na gebruik dient de Robocar altijd met de sleutelschakelaar en het massaslot te worden uitgeschakeld door deze naar de horizontale stand te draaien.
Veiligheidsmaatregelen bij onderhoud
 • Werkzaamheden met betrekking tot montage, installatie, afstelling, onderhoud en reparatie dienen uitsluitend door vakkundig, gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden.
 • Schakel voor het plegen van onderhoud, inspecties of reparaties de Robocar altijd uit met het massaslot en verwijder de sleutel uit de Robocar.
 • Controleer na onderhoud en reparatie altijd of er geen gereedschap of losse onderdelen in of op de Robocar achtergebleven zijn.
 • Houd de Robocar schoon. Vuilophopingen dien je regelmatig te verwijderen. Reinig de Robocar nooit met een waterslang, hogedrukspuit, stoomapparaat of chemische agressieve middelen.
 

Hoe onderhoud en repareer je een Robocar?

De Robocar is een robuuste elektrotrekker en heeft daardoor weinig regulier onderhoud nodig. Desondanks is het aan te raden om onderstaand onderhoudsschema goed op te volgen om problemen te voorkomen. 

Controleschema
Verschillende onderdelen van de Robocar moeten periodiek gecontroleerd worden. Het verschilt per onderdeel hoe vaak dit moet gebeuren. In onderstaand controleschema vind je de benodigde controles en daarbij vermeld hoe vaak je deze controles dient uit te voeren.


Let op: schakel de Robocar voordat je start met de controle altijd uit met de hoofdschakelaar!Blijkt tijdens (een van) bovenstaande controles dat er een defect is in de Robocar, neem dan direct contact op met een monteur. De Robocar in gebruik nemen ondanks de gevonden gebreken kan zeer gevaarlijk zijn en is dus verboden! 

Hoe los je storingen of problemen met een Robocar op?

Het kan voorkomen dat een Robocar een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. Door de volgende aanwijzingen op te volgen, kunnen oorzaken snel gevonden worden als een functie niet werkt. Daarom hebben we de meest voorkomende storingen en problemen en de daarbij behorende oplossingen op een rij gezet.

De Robocar doet het niet na het aanzetten

 • Mogelijke oorzaak: het massaslot, de sleutelschakelaar en/of de noodstop staat uit.
  Oplossing: zorg dat het massaslot en de sleutelschakelaar aan staan en dat de noodstop ontgrendeld is.

 • Mogelijke oorzaak: de accu's zijn leeg.
  Oplossing: controleer de accu-conditiemeter en laad de accu's op.

 • Mogelijke oorzaak: de noodbumper raakt iets.
  Oplossing: zorg dat de bumper niets raakt.

De Robocar is stilgevallen tijdens inductie rijden
 • Mogelijke oorzaak: er bevindt zich iets in het stopgebied van de obstakeldetectiesensor (in dit geval brandt het led-lampje rood en hoor je een piepsignaal).
  Oplossing: haal het obstakel weg.

 • Mogelijke oorzaak: de noodbumper is bediend (geweest).
  Oplossing: haal het obstakel weg en reset de stopbumper.

 • Mogelijke oorzaak: de trajectbesturing stopt de Robocar vanwege een dichte deur, bezet kruispunt of omdat de losunit nog bezig is.
  Oplossing: wacht tot vrijgave.

 • Mogelijke oorzaak: de accu's zijn leeg.
  Oplossing: controleer de accu-conditiemeter en laad de accu's op.

De Robocar vindt geen inductiesignaal
 • Mogelijke oorzaak: er is geen inductiesignaal op het traject.
  Oplossing: controleer de inductielusvoeding.
 • Mogelijke oorzaak: er zit een draadbreuk in de inductielus.
  Oplossing: raadpleeg de dealer.
 • Mogelijke oorzaak: de inductieantenne is defect.
  Oplossing: controleer de antenne en raadpleeg de dealer.

Andere storingen of problemen
Vertoont de Robocar andere storingen of problemen, raadpleeg dan de dealer.

Vragen over onderhoud aan de Robocar

Heb je vragen over het onderhoud aan de Robocar, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met onze specialisten via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Frank SchoenmakersOver Frank Schoenmakers

Frank Schoenmakers heeft, met ruim 30 jaar op de teller als productspecialist mechanisatie, heel wat ervaring opgedaan binnen de tuinbouwbranche. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in spuittechnieken. Hoe hij daar zelf over denkt? “Het leuke aan mijn functie is dat ik met mijn kennis telers kan helpen om hun teelt te verbeteren. De waardering die je daarvoor terug krijgt, is heel waardevol.”

Do not delete this link