Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Kennisbank Technische projecten

Een advies nodig? Via de Kennisbank heb je alle antwoorden bij de hand. Of je nu op zoek bent naar onderhoudstips voor verschillende installaties, of informatie over de mogelijkheden voor waterzuivering: online staan onze specialisten 24/7 voor je klaar.

Kennisbank Technische projecten

Watertechniek

▲ Welke soorten druppelaars zijn er?
Er zijn grofweg drie soorten druppelaars: capillairen, labyrintdruppelaars en drukgecompenseerde en zelfsluitende druppelaars. De keuze voor een druppelaar hangt af van je teelt, de bedlengte, het aantal druppelaars per meter en de gewenste waterafgifte. 
» Lees meer

▲ Hoe reinig je verstopte druppelaars?
Druppelaars zijn erg gevoelig voor vervuiling. Vervuiling in de druppelaars veroorzaakt waterafgifteverschillen, wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van het gewas. Daarom is het belangrijk dat je verstopte druppelaars zo snel mogelijk reinigt.
» Lees meer

Hoe kies je de juiste druppelslang?
Wanneer je nieuwe druppelslangen wil aanschaffen, dan is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal punten, te weten de kleur, de diameter, de ponsafstand, het type druppelaar, het drukbereik en de aanwezige pompinstallatie.
» Lees meer

▲ Hoe reinig je het druppelsysteem?
In het druppelsysteem kan tijdens de teelt een biofilm ontstaan. Dit is funest voor het gewas. Daarom is het van belang dat het druppelsysteem regelmatig wordt gereinigd. De teeltwisseling is hier een goed moment voor. 
» Lees meer


▲ Hoe reinig je sproeiers?
Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruikte meststoffen kan er neerslag van zouten (vooral calciumverbindingen) op en in de sproeiers van het beregeningssysteem ontstaan. Grotere vervuiling belemmert de werking van de sproeiers.
» Lees meer

▲ Hoe reinig je de regenleiding?
Een goede waterkwaliteit is voor een teler van enorm belang. Daarom is het belangrijk om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te monitoren en te controleren. Eén van de onderdelen hiervan is het reinigen van de regenleiding. 
» Lees meer


▲ Hoe beperk je de reistijd van water?
Wanneer je een verandering aanbrengt in het irrigatiewater, of wanneer je een middel mee gaat druppelen, dan is er een bepaalde tijd nodig voordat deze verandering (lees: het verse water) de plant bereikt. Dit wordt de reistijd of travel time van (druppel)water genoemd.
» Lees meer

▲ Wat is het voordeel van een ketelwaterbehandeling?
Steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen eisen aan de waterkwaliteit in WKK-systemen en verwarmingssystemen. Een teler is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van corrosie en verstoppingen van zijn systeem. 
» Lees meer

Tips voor onderhoud aan het verwarmingssysteem
De oorzaak van de meeste mankementen aan verwarmingssystemen is de kwaliteit van het gebruikte water, maar ook onvoldoende reiniging en lekkende afdichtingen kunnen zorgen voor problemen. Goed onderhoud kan stilstand voorkomen.
» Lees meer

 Hoe reinig je het deelstroomfilter van het verwarmingssysteem?
In het water van het verwarmingssysteem ontstaat langzaamaan vervuiling. Een van de problemen hierbij is de vorming van magnetiet, wat bij zuurstofintrede loslaat en in het water terechtkomt. Daarom is het belangrijk om het deelstroomfilter van het verwarmingssysteem regelmatig te reinigen. 
» Lees meer

▲ Hoe los ik een storing van elektrische kranen (Blue Rain) op?
Het kan voorkomen dat een elektrische kraan een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. Onze specialist zet de meest voorkomende storingen en problemen en de daarbij behorende oplossingen op een rij.
» Lees meer

▲ Hoe los ik een storing van een Bermad kunststof afsluiter op?
Het kan voorkomen dat een Bermad kunststof afsluiter een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. Onze specialist zet de meest voorkomende storingen en problemen en de daarbij behorende oplossingen op een rij.
» Lees meer


Whitepaper - 'Silo en bassin onderhoud'
In silo’s en bassins worden tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen liters water opgeslagen. Daarom is het van groot belang dat silo’s en bassins goed worden onderhouden, want lekkage, verzakking of zelfs instorting kan enorme gevolgen hebben! 
» Lees meer

Waterzuivering & Zuiveringsplicht

▲ Hoe zorg ik voor een goede waterzuivering?
Waterzuivering is een veelbesproken onderwerp in de glastuinbouw. De Zuiveringsplicht stelt telers verplicht om het te lozen water voor minimaal 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarom is waterzuivering een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Maar hoe pak je dat aan?
» Lees meer

▲ Welke mogelijkheden voor waterzuivering zijn er?
De Zuiveringsplicht stelt telers verplicht om het te lozen water voor minimaal 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Er zijn verschillende manieren van waterzuivering waarmee telers aan deze regelgeving kunnen voldoen. 
» Lees meer

▲ Welke waterzuiveringstechnieken zijn er beschikbaar?
Wanneer je werkt met recirculatie, is het van groot belang dat het water goed gezuiverd wordt, zodat bacteriën, virussen, schimmels en andere micro-organismen worden uitgeschakeld. Hiervoor kunnen verschillende waterzuiveringstechnieken ingezet worden.
» Lees meer

▲ Mobiele waterzuivering of vaste zuiveringsinstallatie?
Voor het zuiveren van restwaterstromen kun je gebruik maken van mobiele waterzuivering of van een vaste zuiveringsinstallatie. Met name de hoeveelheid te zuiveren water en de kosten zijn belangrijke punten bij het maken van een keuze. 
» Lees meer

▲ Hoe werkt mobiele waterzuivering?
Mobiele waterzuivering is een van de drie opties voor het zuiveren van water om aan de Zuiveringsplicht te voldoen. Met name voor bedrijven die wekelijks maximaal 20 m³/ha lozen, is mobiele waterzuivering een goede optie.
» Lees meer

▲ Welke filtertechnieken zijn er beschikbaar?
Het gebruikte water in de kas moet zuiver zijn. Aanwezig klei, zand, algen en andere vervuiling kan ervoor zorgen dat machines, apparaten en installaties verstopt raken. Verschillende filtertechnieken kunnen het water filteren en zuiveren van allerlei soorten vervuiling. 
» Lees meer

Hoe onderhoud je de filters van het watergeefsysteem?
Regelmatig onderhoud aan de filters van het watergeefsysteem is belangrijk voor het behoud. De teeltwisseling is hier een goed moment voor.
» Lees meer

Hoe los je een storing van de Priva Vialux op?
In een Priva Vialux installatie kan een storing optreden. In dit artikel vind je een overzicht van de meest voorkomende storingen van de Priva Vialux en de bijbehorende oplossingen, zodat je een storing zo snel mogelijk kan vaststellen en verhelpen.
» Lees meer

Hoe vervang je de filterrol van een EVO bandfilter?
Een EVO bandfilter wordt gebruikt voor het filteren van klein tot groot vuil met behulp van filterdoek. Na een bepaalde periode zal dit doek verzadigd raken. Zodra het filterdoek verzadigd is, zal je de filterrol moeten vervangen. Lees hier hoe je dit doet. 
» Lees meer

Onderhoud aan een UdiMatic filter
Een UdiMatic filter is een automatisch zelfreinigend filter dat wordt toegepast in de middelgrote proces-, koel-, recirculatie- en irrigatiesystemen. Om een goede werking te garanderen, is het belangrijk dat je een UdiMatic filter goed onderhoudt.
» Lees meer

Hoe los je een storing van een Udi 6Matic of 863R automatisch filter op?
Het Udi 6Matic en het Udi 863R filter zijn automatische, zelfreinigende zeeffilters. Het kan voorkomen dat een Udi 6Matic of een Udi 863R filter een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. 
» Lees meer

Hoe los je een storing van een UdiMatic filter op?
Het kan voorkomen dat een UdiMatic filter een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing oplost, zodat er zo min mogelijk problemen optreden.
» Lees meer


▲ Water & emissie: alles op een rij
Water & emissie is voor veel telers een lastig vraagstuk. Daarom zet onze specialist alle aandachtspunten omtrent wateremissie op een rij. 
» Lees meer

▲ Tips voor het beperken van emissie
In 2027 dient de Nederlandse glastuinbouw vrijwel volledig emissieloos te telen. Dit vraagt om inzicht in de waterstromen en bewust omgaan met water. Er zijn al verschillende mogelijkheden om het watersysteem te verbeteren en emissie te verminderen.
» Lees meer

▲ Hoe zorg ik voor minder emissie met controle en onderhoud?
Onder andere lekkages kunnen ervoor zorgen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst terecht komen in het oppervlaktewater. Goed onderhoud helpt bij het verminderen van emissie op jouw bedrijf.
» Lees meer

▲ Tips om bewust te sturen op waterverbruik
In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan algemene milieuregels die gelden voor de tuinbouw. Vooral de lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vormen een probleem. In het activiteitenbesluit zijn regels opgenomen omtrent de emissienormen om te sturen op waterverbruik.
» Lees meer

Whitepaper - 'Water & emissie in de glastuinbouw'
Vanaf 1 januari 2018 geldt de Zuiveringsplicht. Dit houdt in dat telers gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% uit het afvalwater moeten verwijderen. Maar hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan de Zuiveringsplicht en in de toekomst ook kan voldoen aan de nul-emissie? 
» Lees meer

Silo's & bassins

▲ Hoe bouw je een silo?
Silo's bevatten grote hoeveelheden water die onder andere worden gebruikt voor het bewateren van het gewas. Om openbarsten, scheefstand, roestvorming en lekkage te voorkomen, is het belangrijk dat je de watertank op de juiste manier aanlegt. 
» Lees meer

▲ 10 tips voor behoud van een silo
Het openbarsten of overlopen van watersilo’s is een groot schaderisico voor jouw bedrijf. Oorzaken van het openbarsten van een watersilo zijn onder andere scheefstand, roestvorming of lekkage van de watersilo. Zorg daarom voor goed onderhoud van een silo. 
» Lees meer

 Hoe onderhoud ik een silo en bassin?
Aan silo's en bassins kan in de loop der tijd flinke schade ontstaan. Het is daarom noodzakelijk dat je jouw silo of bassin regelmatig controleert op vervuiling en schade en dat je periodiek onderhoud laat uitvoeren door een specialist. Zo voorkom je openbarsten. 
» Lees meer

▲ Tips voor silo's en bassins tijdens vorst
Tijdens vorstperiodes kan er ijsvorming ontstaan in een silo of bassin. Deze ijslaag kan zorgen voor schade wanneer je niet op de juiste manier handelt. Daarom is het van belang dat u rekening houdt met een aantal aandachtspunten.
» Lees meer

▲ Hoe voorkom en bestrijd je algen in het bassin?
In stilstaand water kan er een hevige groei van algen ontstaan. Dit heeft meerdere negatieve gevolgen. Daarom is het belangrijk om algen zo goed mogelijk te voorkomen en indien nodig te bestrijden. 
» Lees meer


▲ Wat zijn de gevolgen van schade aan mijn bassin door knaagdieren?
In koude periodes gaan knaagdieren op zoek naar een warme en droge schuilplaats. Naast de kas, is ook het bassin een favoriete plek. Hier kunnen ze enorme schade veroorzaken, met in het ergste geval inzakking tot gevolg.
» Lees meer

Hoe helpt Rainlevelr om wateroverlast in Westland en Oostland te voorkomen?
In de toekomst zullen we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering. In dichtbebouwde glastuinbouwgebieden kan dit leiden tot wateroverlast. Als teler in Westland en Oostland kan je helpen om wateroverlast te voorkomen wanneer je je aansluit bij Rainlevelr.
» Lees meer

PVC & PE

▲ Hoe vervang je PVC buizen en hulpstukken?
PVC buizen en hulpstukken worden - mede dankzij de hoge chemische bestendigheid en sterkheid van het materiaal - gebruikt voor allerlei soorten installaties in de tuinbouw. Ondanks dat PVC een sterk materiaal is, kan het voorkomen dat een buis of hulpstuk vervangen moet worden.
» Lees meer

▲ Welke soorten PVC hulpstukken zijn er?
Er bestaan verschillende soorten PVC hulpstukken die gebruikt worden voor allerlei toepassingen zoals hemelwaterafvoer. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende soorten PVC hulpstukken en de bijbehorende namen.
» Lees meer

▲ Welke soorten PE hulpstukken zijn er?
Er bestaan verschillende soorten PE hulpstukken die in gebruikt worden voor allerlei toepassingen, waaronder hemelwaterafvoer. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende soorten PE hulpstukken en de bijbehorende namen.
» Lees meer

Slangen en koppelingen

▲ Hoe kies je de juiste slang?
In een kas worden allerlei soorten slangen gebruikt voor verschillende toepassingen. De keuze voor een bepaalde slang is afhankelijk van verschillende zaken: de benodigde druk (bar), de stof die je via de slang wil vervoeren en de benodigde stevigheid van de slang.
» Lees meer

▲ Hoe kies je de juiste druppelslang?
Een druppelslang geeft een constant aantal liters water per minuut aan de plant en zorgt zo voor een gelijke waterafgifte binnen het gewas. Ieder gewas heeft echter een andere waterbehoefte. Hier dien je rekening mee te houden bij het kiezen van de juiste druppelslang.
» Lees meer

▲ Wat is het gebruiksadvies voor druppelslangen?
Irrigatie door middel van een druppelsysteem stelt je als teler in staat een maximale opbrengst en kwaliteit te realiseren met een minimaal gebruik van water en meststoffen. Het is hierbij wel belangrijk dat je op de juiste manier omgaat met de druppelslang.
» Lees meer

Elektrotechniek

▲ Hoe kies je de juiste heteluchtkachel?
Voor het verwarmen van een kas kan gebruik gemaakt worden van heteluchtkachels. Dit gebeurt met name wanneer een complete warmte-installatie met een ketel financieel niet haalbaar is. Heteluchtkachels bieden dan een goed en betaalbaar alternatief. 
» Lees meer

▲ Welke assimilatielampen heb je nodig?
Assimilatielampen zijn lampen die worden ingezet om (een tekort aan) natuurlijk zonlicht aan te vullen met kunstlicht, waardoor de plantengroei wordt gestimuleerd. Er zijn verschillende soorten assimilatielampen verkrijgbaar. 
» Lees meer

▲ Hoe kies je een muziekinstallatie?
Een muziekinstallatie in de kas maakt de werkomgeving voor werknemers een stuk prettiger. Daarom is een muziekinstallatie dus een slimme investering. Maar wat is er allemaal nodig voor zo’n installatie? En welke mogelijkheden bestaan er? 
» Lees meer

▲ Tips voor onderhoud aan muziekinstallaties
Een geluidsinstallatie op een glastuinbouwbedrijf wordt over het algemeen intensief gebruikt, vaak zelfs meer dan 8 uur per dag. Omdat zo'n geluidsinstallatie vaak in stoffige ruimtes staat, is goed en regelmatig onderhoud belangrijk.
» Lees meer

▲ Hoe werkt wisselspanning en gelijkspanning?
Elektrische machines en installaties werken op wisselspanning of gelijkspanning. Het verschil tussen wisselspanning en gelijkspanning is dat de spanning bij wisselspanning steeds van richting verandert en dat de spanning bij gelijkspanning altijd in dezelfde richting loopt.
» Lees meer

Meetapparatuur & sensoren

▲ Hoe gebruik je een planttemperatuurmeter?
Wanneer je alleen de luchttemperatuur meet, heb je geen inzicht in het temperatuurverschil tussen de planttemperatuur en de luchttemperatuur. Het is daarom aan te raden om de planttemperatuur te meten met behulp van een planttemperatuurmeter (PT-meter). 
» Lees meer

 Hoe meet je het zuurstofgehalte in de wortels van een plant?
Voor de ademhaling van plantencellen is het belangrijk dat er voldoende zuurstof aanwezig is. Deze waarde kan je monitoren door het zuurstofgehalte in de wortels van een plant te meten. Telers kunnen dit zelf doen met behulp van sensoren.
» Lees meer

 Welke sensoren kan je gebruiken om data te verzamelen in de tuinbouw?
Welke sensoren kan je gebruiken om data te verzamelen in de tuinbouw?
In de tuinbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren. Sensoren leveren namelijk waardevolle data die je kan inzetten om je teelt te optimaliseren en zo hogere opbrengsten te behalen. Er zijn verschillende sensoren beschikbaar, elk in te zetten voor het meten van een andere factor.
» Lees meer

▲ Hoe gebruik je een optochemische zuurstofsensor?
Meten is weten. Daarom wordt er in de tuinbouw steeds meer gebruik gemaakt van sensoren voor het verkrijgen van data, wat vervolgens gebruikt kan worden om de teelt te optimaliseren. Eén van de sensoren die telers kunnen gebruiken, is de optochemische zuurstofsensor.
» Lees meer

▲ Hoe gebruik je het ZENSIE dashboard?
ZENSIE is een dashboard dat alle gegevens van de draadloze sensoren van 30MHz op jouw bedrijf toont. Hiermee kan je onder andere verschillende waardes in grafieken vergelijken. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen en geven we uitleg en tips over het gebruik van het dashboard. 
» Lees meer

Hoe kies je de juiste watermeter?
Een watermeter is een meter die registreert hoeveel liter er op een bepaald punt door het leidingsysteem gaat. Er zijn twee soorten watermeters: mechanische en elektronische.
» Lees meer

Solar installaties

▲ Hoe kan je besparen met zonnepanelen?
Het energieverbruik op land- en tuinbouwbedrijven is aanzienlijk. De agrosector is daarom constant op zoek naar manieren en middelen om dit energieverbruik terug te dringen. De installatie van zonnepanelen sluit hierop aan. Daarnaast levert dit een bijdrage aan het duurzaam en milieuvriendelijk telen.
» Lees meer

▲ Asbest eraf, zonnepanelen erop: hoe werkt dat?
De komende jaren zullen bedrijfseigenaren deze asbestdaken moeten laten vervangen, want vanaf 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is dakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. Maar asbest eraf, zonnepanelen erop: hoe werkt dat eigenlijk?
» Lees meer

▲ Hoe reinig je zonnepanelen?
Vervuiling van zonnepanelen kan leiden tot een lager rendement. Daarom is het belangrijk dat je zonnepanelen reinigt. Hierbij dien je rekening te houden met een aantal zaken om schade aan de zonnepanelen te voorkomen.
» Lees meer

Onderhoud

▲ Waarom is onderhoud & inspectie belangrijk?
In de glastuinbouw worden steeds meer periodieke inspecties en keuringen verplicht gesteld door verzekeringsmaatschappijen.  Maar naast dat periodiek onderhoud verplicht is, heeft het ook voordelen voor jou zelf. 
» Lees meer

▲ 10 tips voor machineonderhoud
Een goed onderhouden machine is veiliger in gebruik. Daarnaast voorkom je door machines goed te onderhouden en regelmatig te controleren hoge, onverwachte reparatiekosten. Onze specialist geeft 10 tips voor machineonderhoud. 
» Lees meer

▲ Hoe stel je een controle schema voor machines op?
Het regelmatig controleren van uw machines is van groot belang voor een zo goed mogelijk draaiend bedrijf en voor het waarborgen van de werkveiligheid. Door eventuele gebreken tijdig vast te stellen, kun je snel schakelen, waardoor je (langdurige) stilstand kan voorkomen.
» Lees meer

▲ Waar gebruik je oliën, smeermiddelen en vetten voor?
Om systemen, apparaten en gereedschappen soepel te laten werken, is het noodzakelijk om deze te voorzien van vet, smeermiddel en/of olie. Dit voorkomt dat de draaiende onderdelen stuk gaan of vastlopen.
» Lees meer


▲ Hoe stel je zomer- of wintertijd in op een Integro klimaatcomputer?
Zodra de zomertijd of wintertijd ingaat, moet de tijd van een Integro klimaatcomputer opnieuw ingesteld worden. De tijd verandert namelijk niet automatisch mee en als je de zomer- of wintertijd niet aanpast, dan loopt de klimaatcomputer niet gelijk met de zon-op en zon-onder tijden.
» Lees meer

▲ Omrekentabellen voor de tuinbouw
In de tuinbouw worden allerlei verschillende eenheden gebruikt voor afstanden, oppervlakte, inhoudsmaten, gewichten, vermogen, temperatuur, koppel en drukken. Om verwarring te voorkomen, vind je hier een overzicht van omrekentabellen voor de meest gebruikte eenheden.
» Lees meer


▲ Hoe vind je het juiste onderdeel?
Met de Onderdelenzoeker vind je in slechts drie stappen het juiste onderdeel voor een machine of installatie. Selecteer de juiste groep, het merk en het type onderdeel en vind vervolgens eenvoudig het benodigde onderdeel via het referentienummer op de bijbehorende onderdelentekening
» Lees meer


Het Nieuwe Telen

▲ Wat is Het Nieuwe Telen?
Het Nieuwe Telen is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en een verandering in het gedrag van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie.
» Lees meer

▲ Hoe creëer je luchtbeweging in de kas?
In een moderne kas is door de goede isolatie nauwelijks meer sprake van een natuurlijke luchtbeweging. Het gevolg hiervan is dat er een verschil in groei van het gewas ontstaat. Mede door de opkomst van Het Nieuwe Telen wordt er steeds meer aandacht besteedt aan het creëren van luchtbeweging in de kas.
» Lees meer

▲ Hoe kan je een kas ontvochtigen?
Een te vochtig klimaat leidt tot verschillende teeltproblemen. Daarom is het belangrijk om het vochtgehalte onder controle houden door te ontvochtigen. De kas ontvochtigen kan door de vochtaanvoer te verkleinen of de vochtafvoer te vergroten. 
» Lees meer

▲ Hoe creëer je klimaatgelijkheid in de kas?
Een belangrijke factor in het verkrijgen van een gelijkmatig gewas en oogstresultaat is het creëren van klimaatgelijkheid. Dit houdt in dat er wordt gestreefd naar een situatie waarbij de temperatuur en de luchtvochtigheid op verschillende plekken in de kas zo min mogelijk verschillen vertonen.
» Lees meer

Overig

▲ Hoe kan ik stormschade beperken?
Een storm kan enorme schade aanrichten op glastuinbouwbedrijven. Daarom is het zaak om maatregelen te nemen wanneer er een storm op komst is. Op deze manier kan je de kans op stormschade aan een kas verkleinen. 
» Lees meer

▲ Hoe kan ik vorstschade beperken?
Vorst kan voor overlast zorgen, zoals bijvoorbeeld onnodige stilstand van installaties. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Daarom is het noodzaak om deze schade zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. 
» Lees meer

Hoe kies je de juiste beveiligingscamera?
Met een beveiligingscamera houd je toezicht op het bedrijfspand en –terrein. Daarbij is het belangrijk dat je de juiste camera gebruikt, want niet iedere camera is geschikt voor iedere situatie.
» Lees meer

Luc, Jan-Willem en Jan
Vragen over technische projecten

Heb je vragen over technische projecten, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Do not delete this link