Hoe helpt Rainlevelr om wateroverlast in Westland en Oostland te voorkomen?

In de toekomst zullen we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering. In dichtbebouwde glastuinbouwgebieden kan dit flinke problemen veroorzaken, want hier kan het regenwater minder makkelijk afgevoerd worden dan in gebieden met weinig bebouwing. Als teler in Westland en Oostland kan je echter helpen om wateroverlast te voorkomen wanneer je je aansluit bij Rainlevelr.

Wat is Rainlevelr?

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht en verschillende Westlandse telers. Door deel te nemen aan dit project, dragen de telers bij aan het voorkomen van wateroverlast door vóór een zware bui ruimte te maken in hun bassin of silo. Hierdoor kan er meer regenwater in het bassin of de silo opgevangen worden, waardoor we in het Westland droge voeten houden. Inwoners en bedrijven in het glastuinbouwgebied hebben hier dus profijt van.

Hoe werkt het?

Rainlevelr werkt als volgt: op een bassin of silo wordt een extra aflaatleiding met klep geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Delfland informeert de deelnemende telers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer er meer ruimte nodig is. Telers kunnen er dan voor kiezen of ze een deel van het bassin- of silowater afvoeren, maar dit is niet verplicht. Doen ze dit, dan kan er tijdens de bui meer regenwater opgevangen worden en is er dus minder risico op wateroverlast en waterschade. Het afvoeren van het bassin- of silowater zal de komende jaren steeds vaker nodig zijn, omdat we steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag en dus met een hoger risico op wateroverlast.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over Rainlevelr.


Voorwaarden om mee te kunnen doen

Om mee te kunnen doen aan Rainlevelr, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Aansluiten kan bij voorkeur op het moment dat je een nieuw bassin of een nieuwe silo bouwt, of wanneer je het folie van een bestaand bassin of een bestaande silo gaat vervangen. 
  • Kun je nu het niveau van het bassin of de silo al laten zakken door middel van een leiding met regelklep richting de sloot, dan kun je ook meedoen zonder nieuw (folie in je) bassin/silo.
  • Er mag geen condenswater in het bassin geloosd worden. Het water wordt namelijk afgelaten op de sloot en mag dus geen resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten (wat bij condenswater wel het geval is). 
  • De klimaatcomputer moet aangesloten kunnen worden op LetsGrow.com, zodat Hoogheemraadschap van Delfland het waterniveau en de klepstand van het bassin of de silo kan aflezen. 
Joshua
Vragen over Rainlevelr
Heb je vragen over Rainlevelr, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met waterspecialist Joshua, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 


Gerelateerde artikelen
- 10 tips voor behoud van een watersilo
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten