Shop    Kennisbank    Technische projecten    Hoe los je een storing van de Priva Vialux op?

Hoe los je een storing van de Priva Vialux op?

priva vialux

In een Priva Vialux installatie kan een storing optreden. De meeste storingen worden door de procescomputer gesignaleerd en gemeld als alarm, waarna de installatie overschakelt naar de storingsfase en er (in de meeste gevallen) mee stopt. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende storingen van de Priva Vialux en de bijbehorende oplossingen, zodat je een storing zo snel mogelijk kan vaststellen en verhelpen.


Mogelijke storingen van de Priva Vialux

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende storingen van de Priva Vialux en de daarbij behorende oplossingen. Staat er bij een oplossing "Installateur" vermeld, laat dit onderhoud dan uitvoeren door een gecertificeerd monteur. Vertoont de installatie andere storingen of problemen, raadpleeg dan de dealer.

StoringMogelijke oorzaakOplossing
De dosering van zuur stagneert. Als gevolg hiervan wordt de kwartsbuis steeds vuiler. Uiteindelijk leidt dit tot een alarm omdat de gewenste dosis UV-C niet meer bereikt wordt of omdat de productie te laag wordt.
Het voorraadvat is leeg en is niet met een minimum niveauschakelaar uitgerust.Plaats een nieuw voorraadvat. Mogelijk moet het zuursysteem opnieuw ontlucht worden.
Er zit lucht in de aanzuigslang.Installateur: ontlucht het zuursysteem.
De injectieventielen zijn verstopt (dit is te zien aan het lekken van de wisselklep).Installateur: vervang de injectieventielen en de wisselklep.
De dosering van waterstofperoxide (indien van toepassing) stagneert. Dit blijkt uit periodieke controle van het water aan de toevoerzijde van de UV-kamer (deze controle kan uitgevoerd worden met een indicatorstrookje).
Het voorraadvat is leeg en is niet met een minimumniveauschakelaar uitgerust.Plaats een nieuw voorraadvat. Mogelijk moet de aanzuigslang opnieuw ontlucht worden.
Er zit lucht in de aanzuigslang.Installateur: ontlucht de aanzuigslang.
De nozzle in de venturi van het doseerkanaal is verstopt.Installateur: reinig de nozzle.
De aandrijfwaterpomp (indien van toepassing) is defect.Installateur: vervang de aandrijfwaterpomp.
Het stand-by-circuit van de vermogensregeling is afgevallen.Mogelijke oorzaken:
• De ingangsspanning is te hoog of te laag (zie specificaties) geweest, waardoor de ingangsspanning van de vermogensregeling is afgeschakeld.
• De UV-kamer is te warm is geworden.
• De voeding van de powermodulen is niet aanwezig.
De vermogensregeling gaat elektrisch pas aan na het indrukken van de stand-by-schakelaar of via de bedieningssoftware (als benodigde hardware en software is geïmplementeerd).


Storing opgelost

Wanneer er een storing optreedt, schakelt de Priva Vialux over naar de storingsfase. Wanneer de storing is opgelost, keert het proces altijd terug naar de rustfase. Als de productievraag er dan nog steeds is en er aan alle startvoorwaarden wordt voldaan, zal het proces meteen doorgaan naar de opstartfase en de productiefase.


Herstel na storing

Als door een storing het stand-by-circuit van de vermogensregeling is afgevallen, dan moet de stand-by-schakelaar worden ingedrukt om de Priva Vialux weer bedrijfsgereed te krijgen. Dit is ook mogelijk via de bedieningssoftware als de benodigde hardware en software is geïmplementeerd.


Veiligheidsvoorschriften

Bij het installeren, het onderhouden of het oplossen van storingen kan het nodig zijn de behuizing van de elektrische delen te openen. Houd je in dit geval aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
  • Maak de unit bij voorkeur geheel spanningsloos door de stekker uit de contactdoos te halen of zekeringen uit de zekeringgroep te verwijderen.
  • Als het niet mogelijk is om de unit spanningsloos te maken, wees dan uitermate voorzichtig. Gebruik goed geïsoleerd gereedschap en raak draadeinden, aansluitingen en elektrische componenten niet met de blote handen aan. Houd de omgeving droog en zorg dat er iemand in de buurt is die op je kan letten. Werk nooit aan de UV-lamp of in de kast van de vermogensregeling als de vermogensregeling nog niet spanningsloos is. Het alleen softwarematig in onderhoud zetten van de unit is onvoldoende veilig.
  • Draag bij het werken in de schakelkast een geaard polsbandje. De elektronische componenten kunnen anders defect raken door statische elektriciteit.
  • De servicewandcontactdoos in de schakelkast (indien aanwezig) mag tot maximaal 1 A belast worden. Er mag alleen apparatuur met de aanduiding "SELV" of "CLass II" op worden aangesloten. Ook op de RS232-poorten van de procescomputer en de voedingsmodule van de lamp mag alleen apparatuur met de aanduiding "SELV" of "CLass II" op worden aangesloten.Vragen over storing van de Priva Vialux

Heb je vragen over een bepaalde storing van de Priva Vialux, of wil je een professionele monteur inschakelen? Vul dan onderstaand formulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Giel van der HoevenOver Giel van der Hoeven

“Giel van der Hoeven, onderhoudscoördinator, heeft al ruim 25 jaar ervaring in de sectoren tuinbouw en techniek. Sinds 2015 deelt hij zijn kennis met de klanten van Royal Brinkman. “Het oplossen van technische problemen en adviseren over onderhoud en inspecties blijft elke dag weer een uitdaging. Het leuke aan tuinbouwtechniek is dat dit steeds verschilt per klant. Dat houdt het werk interessant en afwisselend.”