Home ​​​​>​​​​ Kennisbank​​​​

Kwaliteits-management voor natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden zijn levende organismen en zijn daardoor zeer kwetsbare producten in de biologische gewasbescherming. Verschillende factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op de kwaliteit van de producten. Daarom is het van belang dat deze kwaliteit continu gemonitord wordt. Het kwaliteitsteam van de afdeling Gewasbescherming & desinfectie houdt zich dagelijks bezig met kwaliteitsmanagement van de versproducten. Dit kwaliteitsmanagement is onderverdeeld in twee onderdelen: kwaliteitsbewaking en diepte-onderzoek.
Kwaliteitscontrole natuurlijke vijanden
Kevin van Kester
Productspecialist Quality Controller | 1 september 2018 | 4 min. lezen

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen, onderwerpt ons kwaliteitsteam onze producten dagelijks steekproefsgewijs aan een controle op drie punten:
  • Transport: de temperatuur tijdens en de duur van het transport kunnen de kwaliteit van het product beïnvloeden. Door tijdens het transport metingen te doen en de gegevens hiervan achteraf uit te lezen, kunnen we bepalen hoe het transport verlopen is en op welke punten het transport verbeterd kan worden.
  • Verpakking: het kwaliteitsteam controleert de verpakking op schade, positie en label bij binnenkomende en uitgaande producten. Ook worden bepaalde uitgaande pakketten vanuit Royal Brinkman verpakt met ice packs om de koelketen gesloten te houden.
  • Conditie van het product: bij het bepalen van de conditie van het product kijken we naar de versheid, het ontwikkelingsstadium van het product en de aantallen.

Diepte-onderzoek

Naast de kwaliteitsbewaking, voert het kwaliteitsteam ook diepte-onderzoek uit om te kunnen garanderen dat de producten voldoen aan de vereisten zoals opgesteld door het IOBC. Hierbij wordt bijvoorbeeld gemeten wat het uitkomstpercentage en de geslachtsverhouding van een product is, maar ook hoe veel bestrijders er in een verpakking zitten. Naast laboratoriumonderzoek voert Royal Brinkman ook kwaliteitscontrole uit in het gewas. Al deze gegevens worden gebruikt bij het opbouwen van een data archief, waarmee gestuurd kan worden op leverancierskeuze.

Strategische leverancierskeuze

Royal Brinkman biedt natuurlijke vijanden van verschillende leveranciers aan. Er is gekozen voor een strategische leverancierskeuze, zodat altijd het beste product aangeboden kan worden. Het eerder genoemde diepte-onderzoek en het bijbehorende data archief laten zien welke leveranciers wel en welke leveranciers niet voldoen aan de gestelde eisen. In het laatste geval kan Royal Brinkman overschakelen op het alternatief van een andere leverancier die wél aan de eisen voldoet, om zo de kwaliteit van de natuurlijke vijanden te kunnen garanderen.
In de video is te zien hoe de kwaliteitscontrole van nuttige insecten ter werk gaat. 
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kevin van Kester neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Kwaliteitsmanagement voor natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden zijn levende organismen en zijn daardoor zeer kwetsbare producten in de biologische gewasbescherming. Verschillende factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op de kwaliteit van de producten. Daarom is het van belang dat deze kwaliteit continu gemonitord wordt. Het kwaliteitsteam van de afdeling Gewasbescherming & desinfectie houdt zich dagelijks bezig met kwaliteitsmanagement van de versproducten. Dit kwaliteitsmanagement is onderverdeeld in twee onderdelen: kwaliteitsbewaking en diepte-onderzoek.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Kevin van Kester
Kevin van Kester
Productspecialist Quality Controller | 1 september 2018 | 4 min. lezen
Deel dit artikel

Kwaliteitscontrole natuurlijke vijanden

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen, onderwerpt ons kwaliteitsteam onze producten dagelijks steekproefsgewijs aan een controle op drie punten:
  • Transport: de temperatuur tijdens en de duur van het transport kunnen de kwaliteit van het product beïnvloeden. Door tijdens het transport metingen te doen en de gegevens hiervan achteraf uit te lezen, kunnen we bepalen hoe het transport verlopen is en op welke punten het transport verbeterd kan worden.
  • Verpakking: het kwaliteitsteam controleert de verpakking op schade, positie en label bij binnenkomende en uitgaande producten. Ook worden bepaalde uitgaande pakketten vanuit Royal Brinkman verpakt met ice packs om de koelketen gesloten te houden.
  • Conditie van het product: bij het bepalen van de conditie van het product kijken we naar de versheid, het ontwikkelingsstadium van het product en de aantallen.

Diepte-onderzoek

Naast de kwaliteitsbewaking, voert het kwaliteitsteam ook diepte-onderzoek uit om te kunnen garanderen dat de producten voldoen aan de vereisten zoals opgesteld door het IOBC. Hierbij wordt bijvoorbeeld gemeten wat het uitkomstpercentage en de geslachtsverhouding van een product is, maar ook hoe veel bestrijders er in een verpakking zitten. Naast laboratoriumonderzoek voert Royal Brinkman ook kwaliteitscontrole uit in het gewas. Al deze gegevens worden gebruikt bij het opbouwen van een data archief, waarmee gestuurd kan worden op leverancierskeuze.

Strategische leverancierskeuze

Royal Brinkman biedt natuurlijke vijanden van verschillende leveranciers aan. Er is gekozen voor een strategische leverancierskeuze, zodat altijd het beste product aangeboden kan worden. Het eerder genoemde diepte-onderzoek en het bijbehorende data archief laten zien welke leveranciers wel en welke leveranciers niet voldoen aan de gestelde eisen. In het laatste geval kan Royal Brinkman overschakelen op het alternatief van een andere leverancier die wél aan de eisen voldoet, om zo de kwaliteit van de natuurlijke vijanden te kunnen garanderen.
In de video is te zien hoe de kwaliteitscontrole van nuttige insecten ter werk gaat. 
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kevin van Kester neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Kevin van Kester
Ook interessant voor jou
Whitepaper: Natuurlijke vijanden
Door vergroening binnen de glastuinbouw vindt er een verschuiving plaats van de inzet van chemie naar biologie. Natuurlijke vijanden zijn een goed, effectief en milieuvriendelijk alternatief ter bestrijding van plagen in het gewas.
Kwaliteitscontrole protocollen van biologie
De kwaliteit van natuurlijke vijanden wordt voor verzending gecheckt door een team van kwaliteitscontroleurs, maar je kan het materiaal bij ontvangst nogmaals controleren met deze kwaliteitscontroleprotocollen.
Tips voor het inzetten van natuurlijke vijanden
Biologische gewasbescherming richt zich op het bestrijden van plagen in een gewas met behulp van natuurlijke vijanden. Deze manier van bestrijden kan heel effectief zijn, mits de natuurlijke vijanden op de juiste manier worden uitgezet.