Tips voor het inzetten van natuurlijke vijanden

Tips gebruik natuurlijke vijanden Biologische gewasbescherming richt zich op het bestrijden van plagen in een gewas met behulp van natuurlijke vijanden. Het gebruik van biologische gewasbescherming heeft een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen:
  • Natuurlijke vijanden leveren geen milieubelasting of –schade op, doordat er geen sprake is van residu van pesticiden.
  • Het te bestrijden organisme kan niet resistent worden tegen de ingezette natuurlijke vijanden.
  • De bestrijders voeden en vermenigvuldigen zich, waardoor de populatie zichzelf in stand houdt.

Tips voor het gebruik van natuurlijke vijanden

Bij biologische gewasbescherming heb je te maken met een levend product. Het gebruik ervan gaat daardoor anders in zijn werk dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom geven wij een aantal tips:
  • Maak altijd gebruik van materiaal van een erkende producent of distributeur die garant staat voor de kwaliteit, maar controleer voor het uitzetten ook altijd zelf de kwaliteit van het materiaal. Bij Royal Brinkman zijn hiervoor handige kwaliteitscontroleprotocollen beschikbaar. Wanneer je afwijkingen constateert, meld de klacht dan altijd binnen 24 uur zodat er adequaat gereageerd kan worden.
  • Lees altijd de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op. Ook onze productspecialisten kunnen je vanuit hun ervaring over de beste toepassingswijze adviseren om zo het hoogste rendement te behalen.
  • Probeer het biologisch materiaal zo snel mogelijk in te zetten (binnen 18 uur) voor het hoogste rendement. Opslag gaat altijd ten koste van de kwaliteit.
  • Indien opslag noodzakelijk is, let dan op de juiste bewaartemperatuur en uiterste gebruiksdatum (indien aanwezig). Deze staat op de verpakking vermeld.
  • Bespaar kosten voor biologische bestrijders door ze tijdig in te zetten. Hoe eerder je biologische bestrijders inzet na het constateren van een plaag, hoe minder materiaal je nodig hebt.
  • Verbeter de werking van natuurlijke vijanden door in het gewas omstandigheden te creëren waarin zij goed gedijen. Onze productspecialisten kunnen je hierover adviseren.
  • Houd er rekening mee dat er bij het oogsten, snoeien, dieven en bladplukken (onbedoeld) ook natuurlijke vijanden worden verwijderd. Onze productspecialisten kunnen je adviseren over het uitzetten van nieuwe bestrijders na uitvoering van deze activiteiten.
Luc, Kees en Jan
Meer informatie over natuurlijke vijanden
Heb je vragen over het gebruik van natuurlijke vijanden, of wil je een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze gewasbeschermingsspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen

- Welke plagen zijn er?
- Effectieve bestuiving met hommels
- Welke ziektes zijn er?
- Tips voor het signaleren van plagen