Hoe controleer je de kwaliteit van biologie?

De kwaliteit van biologie is van belang voor een effectieve bestrijding van ziektes en plagen, of in het geval van hommels voor een effectieve bestuiving. Deze kwaliteit wordt voor verzending al gecheckt door een team van kwaliteitscontroleurs, maar je kan er bij ontvangst van de biologie voor kiezen om de kwaliteit zelf nogmaals te controleren. Dan rijst de vraag: "Hoe controleer je de kwaliteit van biologie?"

Hoe controleer je de kwaliteit van biologie?

Voor het controleren van de kwaliteit van biologie, kan je gebruik maken van kwaliteitscontrole protocollen. Deze protocollen benoemen de te controleren punten en bevatten instructies voor de juiste werkwijze. Omdat de kwaliteit van verschillende soorten natuurlijke vijanden en hommels afhankelijk is van andere aspecten, bestaat er voor ieder organisme een kwaliteitscontrole protocol. Bekijk hier de verschillende protocollen. 


Encarsia formosa

 Protocol roofmijt Protocol Encarsia formosa Protocol Phytoseiulus persimilis


 Protocol Eretmocerus eremicus Protocol Macrolophus pygmaeus Protocol sluipwesp
   
Nematoden
galmug Aphidoletes aphidimyza
bestuiving met hommels
 Protocol parasitaire aaltjes (nematoden)
 Protocol galmug (Aphidoletes aphidimyza)
 Protocol hommels

Afwijkingen

Wanneer je afwijkingen constateert, meld dit dan altijd binnen 24 uur zodat er adequaat gereageerd kan worden. Je kan klachten doorgeven aan de afdeling Biologie, dit kan per e-mail of telefonisch via 0174 - 446 293.
Kevin
Vragen over kwaliteitscontrole

Heb je vragen over het controleren van de kwaliteit van de biologie? Neem dan contact op met kwaliteitscontroleur Kevin van Kester, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.