Home > Kennisbank​​​​

Wat is geïntegreerde gewasbescherming?

Consumenten krijgen steeds meer belangstelling voor biologisch geteelde producten en onderwerpen als duurzaamheid, milieu en voedselveiligheid spelen een steeds grotere rol in hun aankoopbeslissing. De inzet van biologische gewasbescherming - waaronder natuurlijke vijanden en natuurlijke bestrijdingsmiddelen - speelt hierop in: dit is niet of nauwelijks gevaarlijk bij toepassing. Maar soms is deze aanpak alleen niet voldoende. Veel telers kiezen daarom voor geïntegreerde gewasbescherming, waarbij een combinatie gemaakt wordt van biologie en chemische gewasbescherming.
Geïntegreerde gewasbescherming
Kevin van Kester
Productspecialist Quality Controller | 11 juli 2023 | 2 min. lezen

Het doel van geïntegreerde gewasbescherming

Het doel van geïntegreerde gewasbescherming, is het tegengaan van resistenties tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen, zodat het beperkte chemische middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft. Daarnaast is geïntegreerde gewasbescherming minder belastend voor het milieu dan een volledig chemische gewasbeschermingsstrategie.

Stappenplan geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming bestaat uit drie stappen:
  • Preventie: om ziekten, plagen en onkruiden in het gewas zo veel mogelijk te voorkomen, moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden. Denk hierbij aan rassenkeuze, vruchtwisseling, bedrijfshygiëne en goed uitgangsmateriaal, bemesting, irrigatie, vanggewassen, tussenteelt en het stimuleren van natuurlijke vijanden.
  • Waarnemen: door gegevens te verzamelen en metingen uit te voeren, kan bepaald worden of de biologische gewasbescherming effectief genoeg is, of dat er ingegrepen dient te worden met chemische gewasbescherming. Hiervoor kan je gebruik maken van vangplaten en bodemmonsters.
  • Ingrijpen: wanneer uit de waarnemingen blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, dan dienen er chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet te worden.  

Starten met geïntegreerde gewasbescherming

Wanneer je wilt starten met geïntegreerde gewasbescherming, is het zaak dat je eerst samen met een specialist de totaalsituatie van ziekten en plagen in het gewas in kaart brengt. Vervolgens ontwikkelt de specialist samen met jou een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Hierbij wordt dus niet alleen gebruik gemaakt van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook van producten op het gebied van desinfectie, groeiregulatie en moderne toepassingsapparatuur. Het draait om een totaalconcept, waarbij ieder onderdeel op de juiste manier aangepakt dient te worden om een succes te kunnen maken van de gewasbeschermingsstrategie.

Advies op maat

Geïntegreerde gewasbescherming vraagt veel kennis van de teler. Het is belangrijk dat hij ziektes en plagen in een vroeg stadium kan signaleren, zodat de eerste stap van het stappenplan (preventie) een grote rol kan spelen. Wanneer je gebruik wil maken van geïntegreerde gewasbescherming, is het daarom belangrijk dat je je goed laat adviseren.
Sensation & De Waal
Kwekerij Sensation & De Waal, Tuil ervaren: 

“Met de roofwants Orius en Power Food Plus pakken we volwassen trips in chrysant eindelijk goed aan”

Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kevin van Kester neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Wat is geïntegreerde gewasbescherming?

Consumenten krijgen steeds meer belangstelling voor biologisch geteelde producten en onderwerpen als duurzaamheid, milieu en voedselveiligheid spelen een steeds grotere rol in hun aankoopbeslissing. De inzet van biologische gewasbescherming - waaronder natuurlijke vijanden en natuurlijke bestrijdingsmiddelen - speelt hierop in: dit is niet of nauwelijks gevaarlijk bij toepassing. Maar soms is deze aanpak alleen niet voldoende. Veel telers kiezen daarom voor geïntegreerde gewasbescherming, waarbij een combinatie gemaakt wordt van biologie en chemische gewasbescherming.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Kevin van Kester
Kevin van Kester
Productspecialist Quality Controller | 11 juli 2023 | 2 min. lezen
Deel dit artikel

Geïntegreerde gewasbescherming

Het doel van geïntegreerde gewasbescherming

Het doel van geïntegreerde gewasbescherming, is het tegengaan van resistenties tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen, zodat het beperkte chemische middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft. Daarnaast is geïntegreerde gewasbescherming minder belastend voor het milieu dan een volledig chemische gewasbeschermingsstrategie.

Stappenplan geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming bestaat uit drie stappen:
  • Preventie: om ziekten, plagen en onkruiden in het gewas zo veel mogelijk te voorkomen, moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden. Denk hierbij aan rassenkeuze, vruchtwisseling, bedrijfshygiëne en goed uitgangsmateriaal, bemesting, irrigatie, vanggewassen, tussenteelt en het stimuleren van natuurlijke vijanden.
  • Waarnemen: door gegevens te verzamelen en metingen uit te voeren, kan bepaald worden of de biologische gewasbescherming effectief genoeg is, of dat er ingegrepen dient te worden met chemische gewasbescherming. Hiervoor kan je gebruik maken van vangplaten en bodemmonsters.
  • Ingrijpen: wanneer uit de waarnemingen blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, dan dienen er chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet te worden.  

Starten met geïntegreerde gewasbescherming

Wanneer je wilt starten met geïntegreerde gewasbescherming, is het zaak dat je eerst samen met een specialist de totaalsituatie van ziekten en plagen in het gewas in kaart brengt. Vervolgens ontwikkelt de specialist samen met jou een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Hierbij wordt dus niet alleen gebruik gemaakt van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook van producten op het gebied van desinfectie, groeiregulatie en moderne toepassingsapparatuur. Het draait om een totaalconcept, waarbij ieder onderdeel op de juiste manier aangepakt dient te worden om een succes te kunnen maken van de gewasbeschermingsstrategie.

Advies op maat

Geïntegreerde gewasbescherming vraagt veel kennis van de teler. Het is belangrijk dat hij ziektes en plagen in een vroeg stadium kan signaleren, zodat de eerste stap van het stappenplan (preventie) een grote rol kan spelen. Wanneer je gebruik wil maken van geïntegreerde gewasbescherming, is het daarom belangrijk dat je je goed laat adviseren.
Sensation & De Waal
Kwekerij Sensation & De Waal, Tuil ervaren: 

“Met de roofwants Orius en Power Food Plus pakken we volwassen trips in chrysant eindelijk goed aan”

Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kevin van Kester neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Kevin van Kester
Ook interessant voor jou
Whitepaper 'Natuurlijke vijanden'
In dit whitepaper ontdek je hoe je natuurlijke vijanden het beste kunt inzetten en waar je op moet letten als je chemisch corrigeert of gebruikmaakt van geïntegreerde gewasbescherming. 
Tips voor het inzetten van natuurlijke vijanden
Bij biologische gewasbescherming heb je te maken met een levend product. Het gebruik ervan gaat daardoor anders in zijn werk dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom geeft onze specialist een aantal tips.
Bijvoeren van natuurlijke vijanden
Steeds meer telers zien het belang in van het bijvoeren van natuurlijke vijanden. Het is duurzaam en draagt bij aan de biologische strategie.