Home > Kennisbank​​​​

Hoe werk je veilig met vloeibare meststoffen?

Vloeibare meststoffen bieden veel mogelijkheden en voordelen, maar kennen ook meer risico's en gevaren ten opzichte van vaste meststoffen. Veilig werken met vloeibare meststoffen is daarom van groot belang. Als men met vaste meststoffen in poeder- of korrelvorm werkt, zijn daar nauwelijks risico's voor het ontstaan van persoonlijk letsel aan verbonden. Bij vloeibare meststoffen ligt dit anders; bij sommige producten kan een druppel product op de huid of in de ogen al ernstige gevolgen hebben. Om veilig te kunnen werken met vloeibare meststoffen, is het daarom belangrijk dat je rekening houdt met een aantal aandachtspunten. Onze specialist zet deze aandachtspunten op een rij.
Meststoffen samenstellen
Jaap Lubbersen
Productspecialist Gewasverzorging | 17 april 2023 | 4 min. lezen

PGS 31

Wanneer je vloeibare meststoffen opslaat, dien je te voldoen aan de richtlijnen van de PGS 31. In onderstaande video licht productspecialist Jaap Lubbersen deze richtlijnen toe. 
Specialist Martin Meuldijk zet in deze video de voor- en nadelen van draaien en clippen voor je op een rij.  

Soorten vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn t.a.v. de gevaaraspecten in drie soorten te verdelen:
 • Neutrale producten: deze producten zijn ongevaarlijk en zullen bij aanraking van de huid of ogen geen direct letsel veroorzaken. Deze producten zijn dus vergelijkbaar met de vaste meststoffen.
 • Zure producten: alle zure producten kunnen als gevaarlijk worden geclassificeerd en zullen bij aanraking met de huid of ogen direct ernstig letsel kunnen veroorzaken.
 • Basische producten: vrijwel alle basische producten kunnen als gevaarlijk worden geclassificeerd en zullen bij aanraking met de huid of ogen direct ernstig letsel kunnen veroorzaken.
 
Gevaren symbool CPL Pictogram
Op de verpakking van neutrale producten is geen CLP-pictogram aangebracht. Bij zure en basische producten is dit wel het geval; dit wordt aangegeven met het gevarensymbool dat staat voor 'bijtend' (zie hieronder). Zorg daarom altijd dat je voor gebruik het etiket van een vloeibare meststof raadpleegt, zodat je weet met welk soort middel je te maken hebt.
Beschik je over een vloeibare meststoffeninstallatie, dan moeten ook de bulkvaten en leidingen van de installatie voorzien zijn van stickers met CLP-pictogrammen. In onderstaande video geeft productspecialist Jaap Lubbersen meer uitleg. 
 

Kennis van de producten

Iedereen die werkt met vloeibare meststoffen, dient op de hoogte te zijn van de eigenschappen van deze producten. Gebrek aan kennis en het niet vermelden van de juiste informatie kan leiden tot foute beslissingen op de meest cruciale momenten. De belangrijkste bron voor deze informatie is het veiligheidsinformatieblad (SDS). Deze bladen bevatten een grote hoeveelheid informatie over de betreffende producten. Hierop staan onder andere vermeld hoe om te gaan met het product en hoe te handelen als er een persoon met het product in aanraking komt.

Conditie van de apparatuur

Een ander aandachtspunt voor veilig werken met vloeibare meststoffen is de conditie van de apparatuur. De kwaliteit van de installatie wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de gebruikte materialen en het bedrijf dat de installatie aanlegt. Vervolgens is en blijft de eigenaar van het bedrijf (dus de teler) verantwoordelijk voor de installatie en zal men er voor moeten zorgen dat deze in een goede conditie is en dat ongevallen met de installatie worden voorkomen. Let hierbij op het volgende:

Algemeen

 • De meststoffenopslag en de installaties dienen in een aparte ruimte te staan die niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • Er dienen te allen tijde stromend water en een oogdouche in de directe omgeving van de installatie aanwezig te zijn.
 • De lekbak dient als noodopvang voor calamiteiten en mag niet als opslagplaats voor materialen gebruikt worden.

Onderhoud

 • Als de koppelpunten voor de losslang van de tankauto onder een hoek gemonteerd zijn, dienen deze koppelpunten voorzien te zijn van een extra ondersteuning.
 • Houd de installatie schoon en droog. Men kan dan eventuele gebreken/lekkages direct waarnemen. De tanks dienen na verloop van tijd ook van binnen schoongemaakt te worden.
 • Zorg voor tijdig onderhoud en regelmatige inspecties door een deskundige. Als er een gebrek geconstateerd wordt, dient dit direct en op een professionele manier gerepareerd te worden. Het rapport van een deskundige monteur geeft daarnaast aan welke acties ondernomen moeten worden om zichtbare en onzichtbare gebreken te verhelpen.
 • Materialen die aan veroudering onderhevig zijn, dienen tijdig vervangen te worden.
 • Leidingen en tanks die met salpeterzuur in aanraking komen, verouderen sneller en dienen dan ook eerder vervangen te worden (waarneembaar door de witte verkleuring).
 • Met name vulleidingen en koppelpunten die buiten gemonteerd zijn en blootgesteld worden aan direct zonlicht zijn vaak sterk verkleurd (worden wit). Deze onderdelen dienen dan zo snel mogelijk vervangen te worden.

Lossen en opslaan

 • Tijdens het lossen mogen er zich geen personen in de directe omgeving van de losplaats/opslagtanks bevinden.
 • Om onbedoelde contaminatie te voorkomen, kan je ervoor kiezen om de lospunten van een vloeibare meststoffeninstallatie te beveiligen met een slotsleutelkraan. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Handelen bij aanraking

Bij het juiste gebruik van de geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen is de kans op aanraking met de vloeibare meststoffen minimaal. Wanneer je toch met vloeibare meststoffen in aanraking bent gekomen, is het belangrijk dat je direct handelt om de gevolgen zo goed mogelijk te beperken:
 • Trek kleding waarop gemorst is, direct uit. Spoel de huid die in aanraking is geweest goed af met water. Neem hier minstens 15 tot 30 minuten voor. Gebruik een waterstraal of liever een douche. Als er geen schoon (leiding) water voorhanden is, neem dan slootwater of een andere waterbron.
 • Bij contact met de mond: grondig de mond spoelen met veel water. Raadpleeg vervolgens een arts.
 • Bij contact met de ogen: met veel water uitspoelen (met een oogdouche of oogspoelfles). Raadpleeg een arts.
 • Raadpleeg bij twijfel te allen tijde een arts bij contact met een geconcentreerde vloeibare meststof en tracht te achterhalen met welke stof of het slachtoffer in aanraking is gekomen.
 • Toon het veiligheidsinformatieblad van de betreffende meststof aan de behandelde arts zodat deze weet hoe hij het beste kan handelen.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Jaap Lubbersen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Jaap Lubbersen
Ook interessant voor jou

Hoe werk je veilig met vloeibare meststoffen?

Vloeibare meststoffen bieden veel mogelijkheden en voordelen, maar kennen ook meer risico's en gevaren ten opzichte van vaste meststoffen. Veilig werken met vloeibare meststoffen is daarom van groot belang. Als men met vaste meststoffen in poeder- of korrelvorm werkt, zijn daar nauwelijks risico's voor het ontstaan van persoonlijk letsel aan verbonden. Bij vloeibare meststoffen ligt dit anders; bij sommige producten kan een druppel product op de huid of in de ogen al ernstige gevolgen hebben. Om veilig te kunnen werken met vloeibare meststoffen, is het daarom belangrijk dat je rekening houdt met een aantal aandachtspunten. Onze specialist zet deze aandachtspunten op een rij.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Jaap Lubbersen
Jaap Lubbersen
Productspecialist Gewasverzorging | 17 april 2023 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Meststoffen samenstellen
Onderwerpen in dit artikel

PGS 31

Wanneer je vloeibare meststoffen opslaat, dien je te voldoen aan de richtlijnen van de PGS 31. In onderstaande video licht productspecialist Jaap Lubbersen deze richtlijnen toe. 
Specialist Martin Meuldijk zet in deze video de voor- en nadelen van draaien en clippen voor je op een rij.  

Soorten vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn t.a.v. de gevaaraspecten in drie soorten te verdelen:
 • Neutrale producten: deze producten zijn ongevaarlijk en zullen bij aanraking van de huid of ogen geen direct letsel veroorzaken. Deze producten zijn dus vergelijkbaar met de vaste meststoffen.
 • Zure producten: alle zure producten kunnen als gevaarlijk worden geclassificeerd en zullen bij aanraking met de huid of ogen direct ernstig letsel kunnen veroorzaken.
 • Basische producten: vrijwel alle basische producten kunnen als gevaarlijk worden geclassificeerd en zullen bij aanraking met de huid of ogen direct ernstig letsel kunnen veroorzaken.
 
Gevaren symbool CPL Pictogram
Op de verpakking van neutrale producten is geen CLP-pictogram aangebracht. Bij zure en basische producten is dit wel het geval; dit wordt aangegeven met het gevarensymbool dat staat voor 'bijtend' (zie hieronder). Zorg daarom altijd dat je voor gebruik het etiket van een vloeibare meststof raadpleegt, zodat je weet met welk soort middel je te maken hebt.
Beschik je over een vloeibare meststoffeninstallatie, dan moeten ook de bulkvaten en leidingen van de installatie voorzien zijn van stickers met CLP-pictogrammen. In onderstaande video geeft productspecialist Jaap Lubbersen meer uitleg. 
 

Kennis van de producten

Iedereen die werkt met vloeibare meststoffen, dient op de hoogte te zijn van de eigenschappen van deze producten. Gebrek aan kennis en het niet vermelden van de juiste informatie kan leiden tot foute beslissingen op de meest cruciale momenten. De belangrijkste bron voor deze informatie is het veiligheidsinformatieblad (SDS). Deze bladen bevatten een grote hoeveelheid informatie over de betreffende producten. Hierop staan onder andere vermeld hoe om te gaan met het product en hoe te handelen als er een persoon met het product in aanraking komt.

Conditie van de apparatuur

Een ander aandachtspunt voor veilig werken met vloeibare meststoffen is de conditie van de apparatuur. De kwaliteit van de installatie wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de gebruikte materialen en het bedrijf dat de installatie aanlegt. Vervolgens is en blijft de eigenaar van het bedrijf (dus de teler) verantwoordelijk voor de installatie en zal men er voor moeten zorgen dat deze in een goede conditie is en dat ongevallen met de installatie worden voorkomen. Let hierbij op het volgende:

Algemeen

 • De meststoffenopslag en de installaties dienen in een aparte ruimte te staan die niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • Er dienen te allen tijde stromend water en een oogdouche in de directe omgeving van de installatie aanwezig te zijn.
 • De lekbak dient als noodopvang voor calamiteiten en mag niet als opslagplaats voor materialen gebruikt worden.

Onderhoud

 • Als de koppelpunten voor de losslang van de tankauto onder een hoek gemonteerd zijn, dienen deze koppelpunten voorzien te zijn van een extra ondersteuning.
 • Houd de installatie schoon en droog. Men kan dan eventuele gebreken/lekkages direct waarnemen. De tanks dienen na verloop van tijd ook van binnen schoongemaakt te worden.
 • Zorg voor tijdig onderhoud en regelmatige inspecties door een deskundige. Als er een gebrek geconstateerd wordt, dient dit direct en op een professionele manier gerepareerd te worden. Het rapport van een deskundige monteur geeft daarnaast aan welke acties ondernomen moeten worden om zichtbare en onzichtbare gebreken te verhelpen.
 • Materialen die aan veroudering onderhevig zijn, dienen tijdig vervangen te worden.
 • Leidingen en tanks die met salpeterzuur in aanraking komen, verouderen sneller en dienen dan ook eerder vervangen te worden (waarneembaar door de witte verkleuring).
 • Met name vulleidingen en koppelpunten die buiten gemonteerd zijn en blootgesteld worden aan direct zonlicht zijn vaak sterk verkleurd (worden wit). Deze onderdelen dienen dan zo snel mogelijk vervangen te worden.

Lossen en opslaan

 • Tijdens het lossen mogen er zich geen personen in de directe omgeving van de losplaats/opslagtanks bevinden.
 • Om onbedoelde contaminatie te voorkomen, kan je ervoor kiezen om de lospunten van een vloeibare meststoffeninstallatie te beveiligen met een slotsleutelkraan. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Handelen bij aanraking

Bij het juiste gebruik van de geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen is de kans op aanraking met de vloeibare meststoffen minimaal. Wanneer je toch met vloeibare meststoffen in aanraking bent gekomen, is het belangrijk dat je direct handelt om de gevolgen zo goed mogelijk te beperken:
 • Trek kleding waarop gemorst is, direct uit. Spoel de huid die in aanraking is geweest goed af met water. Neem hier minstens 15 tot 30 minuten voor. Gebruik een waterstraal of liever een douche. Als er geen schoon (leiding) water voorhanden is, neem dan slootwater of een andere waterbron.
 • Bij contact met de mond: grondig de mond spoelen met veel water. Raadpleeg vervolgens een arts.
 • Bij contact met de ogen: met veel water uitspoelen (met een oogdouche of oogspoelfles). Raadpleeg een arts.
 • Raadpleeg bij twijfel te allen tijde een arts bij contact met een geconcentreerde vloeibare meststof en tracht te achterhalen met welke stof of het slachtoffer in aanraking is gekomen.
 • Toon het veiligheidsinformatieblad van de betreffende meststof aan de behandelde arts zodat deze weet hoe hij het beste kan handelen.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Jaap Lubbersen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Jaap Lubbersen
Ook interessant voor jou
Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen
De afgelopen jaren is het gebruik van vloeibare meststoffen in de tuinbouw sterk toegenomen vanwege de verschillende voordelen. Voor vloeibare meststoffen gelden echter een andere toepassing en werkwijze.
Hoe voorkom je onbedoelde contaminatie van vloeibare meststoffen?
Vloeibare meststoffen zijn onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Sommige producten mogen niet onverdund met elkaar in aanraking komen, omdat er anders neerslag, gas of warmte ontwikkeling kan ontstaan.
Hoe herken je gebreksverschijnselen in planten?
Plantenwortels kunnen voedingselementen alleen opnemen als ze zijn opgelost in het water in de grond of in het substraat. Soms gebeurt dit niet (voldoende), waardoor gebreksverschijnselen ontstaan.