Home ​​​​>​​​​ Knowledge Center​​​​

Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn een alternatief voor vaste meststoffen. Vloeibare meststoffen worden in de tuinbouw gebruikt vanwege de verschillende voordelen. Zo kunnen deze meststoffen gemakkelijk worden gemengd en toegediend, en zijn ze over het algemeen makkelijker op te nemen voor het gewas dan vaste meststoffen. Dit doordat vloeibare meststoffen een groter contactoppervlak hebben en ze niet eerst op hoeven te lossen. Voor vloeibare bemesting gelden echter een andere toepassing en werkwijze dan voor vaste meststoffen. Onze specialisten geven hier meer uitleg over.
Vloeibare meststoffen installatie
Han van der kooij
Productspecialist meststoffen | 17 april 2023 | 3 min. lezen
Onderwerpen in dit artikel

Soorten vloeibare meststoffen

Een standaardpakket van vloeibare bemesting bestaat over het algemeen uit zeven of acht verschillende meststoffen. In samenspraak met één van onze productspecialisten bepaal je welk pakket meststoffen teelttechnisch het meest geschikt is voor jouw situatie. Hierbij zijn het soort gewas en de voedingsbodem waarop het gewas wordt geteeld belangrijke factoren. Het pakket Fertigro vloeibare meststoffen bestaat uit de volgende oplossingen:

Fertigro CN  = Calciumnitraat
Fertigro AN  = Ammoniumnitraat
Fertigro KZZ  = Kalizwavelzuur
Fertigro KFL  =  Kalifosforloog
Fertigro KL-50 = Kaliloog 50%
Fertigro KBL = Kaliumcarbonaat
Fertigro MSN = Magnesiumsulfaat
Fertigro SZ-38 = Salpeterzuur 38%
Fertigro FZ-59 = Fosforzuur 59%
Fertigro CC = Calciumchloride
Fertigro Sil = Kaliummetasilicaat

Voedingsoplossing berekenen

De methode voor het berekenen van de benodigde hoeveelheden vloeibare meststoffen is anders dan de berekeningsmethode die gehanteerd wordt bij het gebruik van vaste meststoffen. Bij vloeibare meststoffen is de concentratie van de verschillende elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing (in mmol per liter) het uitgangspunt.

Wanneer wordt uitgegaan van 1.000 liter bakken waarin een 100 maal geconcentreerde oplossing wordt aangemaakt, betekent dit dat de concentraties van de elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing met 100 x 1.000 = 100.000 vermenigvuldigd moeten worden om de benodigde hoeveelheden van elk element in de A- en in de B-bak te berekenen. Zo wordt bijvoorbeeld 13,5 mmol nitraatstikstof (NO3-) in de voedingsoplossing 13,5 x 100 x 1000 = 1.350.000 mmol = 1350 mol nitraatstikstof in de A- en B-bak.

Zo kan je voor elk element, aan de hand van de gewenste concentratie in de uiteindelijke voedingsoplossing, uitrekenen hoeveel je van een bepaalde vloeibare meststof nodig hebt. Een voorbeeld van een uitgewerkt schema vind je hieronder.
Vloeibare meststoffen installatie

Standaard voedingsschema's en bijsturen

Op grond van onderzoek is vastgesteld welke ionenverhoudingen in het wortelmilieu noodzakelijk zijn om een optimale voeding voor de plant te verkrijgen. Deze optimale ionenverhoudingen zijn vertaald naar standaard voedingsoplossingen. Deze standaard voedingsoplossingen zijn zodanig samengesteld dat hiermee de gemiddelde streefwaarden bereikt worden.

Gedurende de teelt wijzigen de verhoudingen tussen voedingselementen in het wortelmilieu constant. Over het algemeen veranderen de verhoudingen in de voedingsoplossing bij gesloten teeltsystemen sneller, dan bij teeltsystemen met vrije drainage. Vaak is dit niet voorspelbaar, omdat dit samenhangt met meerdere factoren zoals het klimaat, de plantbelasting en het plantstadium. Daarom is het vereist regelmatig de samenstelling van de voedingsoplossing in het wortelmilieu te controleren. Zo wordt duidelijk of het nodig is om de voedingsoplossing bij te sturen.

Vloeibare meststoffen mengen

Vloeibare meststoffen zijn onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Het niet op de juiste manier mengen van deze producten, kan leiden tot onbedoelde contaminatie. Houd hier altijd rekening mee bij het mengen van vloeibare meststoffen.

Vloeibare meststoffen opslaan

Vloeibare meststoffen dienen te worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen om zo het risico op gevaarlijke situaties en gezondheidsklachten zo goed mogelijk te beperken.

Veilig werken met vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn zeer geconcentreerde producten. Hierdoor kan aanraking met de huid of de ogen ernstige gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat je op de hoogte bent van de aandachtspunten die gelden voor het gebruik van vloeibare meststoffen in de glastuinbouw.  
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Han van der Kooij neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ook interessant voor jou

Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn een alternatief voor vaste meststoffen. Vloeibare meststoffen worden in de tuinbouw gebruikt vanwege de verschillende voordelen. Zo kunnen deze meststoffen gemakkelijk worden gemengd en toegediend, en zijn ze over het algemeen makkelijker op te nemen voor het gewas dan vaste meststoffen. Dit doordat vloeibare meststoffen een groter contactoppervlak hebben en ze niet eerst op hoeven te lossen. Voor vloeibare bemesting gelden echter een andere toepassing en werkwijze dan voor vaste meststoffen. Onze specialisten geven hier meer uitleg over.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Han van der Kooij
Han van der kooij
Productspecialist meststoffen | 17 april 2023 | 3 min. lezen
Deel dit artikel
Vloeibare meststoffen installatie
Onderwerpen in dit artikel

Soorten vloeibare meststoffen

Een standaardpakket van vloeibare bemesting bestaat over het algemeen uit zeven of acht verschillende meststoffen. In samenspraak met één van onze productspecialisten bepaal je welk pakket meststoffen teelttechnisch het meest geschikt is voor jouw situatie. Hierbij zijn het soort gewas en de voedingsbodem waarop het gewas wordt geteeld belangrijke factoren. Het pakket Fertigro vloeibare meststoffen bestaat uit de volgende oplossingen:

Fertigro CN  = Calciumnitraat
Fertigro AN  = Ammoniumnitraat
Fertigro KZZ  = Kalizwavelzuur
Fertigro KFL  =  Kalifosforloog
Fertigro KL-50 = Kaliloog 50%
Fertigro KBL = Kaliumcarbonaat
Fertigro MSN = Magnesiumsulfaat
Fertigro SZ-38 = Salpeterzuur 38%
Fertigro FZ-59 = Fosforzuur 59%
Fertigro CC = Calciumchloride
Fertigro Sil = Kaliummetasilicaat

Voedingsoplossing berekenen

De methode voor het berekenen van de benodigde hoeveelheden vloeibare meststoffen is anders dan de berekeningsmethode die gehanteerd wordt bij het gebruik van vaste meststoffen. Bij vloeibare meststoffen is de concentratie van de verschillende elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing (in mmol per liter) het uitgangspunt.

Wanneer wordt uitgegaan van 1.000 liter bakken waarin een 100 maal geconcentreerde oplossing wordt aangemaakt, betekent dit dat de concentraties van de elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing met 100 x 1.000 = 100.000 vermenigvuldigd moeten worden om de benodigde hoeveelheden van elk element in de A- en in de B-bak te berekenen. Zo wordt bijvoorbeeld 13,5 mmol nitraatstikstof (NO3-) in de voedingsoplossing 13,5 x 100 x 1000 = 1.350.000 mmol = 1350 mol nitraatstikstof in de A- en B-bak.

Zo kan je voor elk element, aan de hand van de gewenste concentratie in de uiteindelijke voedingsoplossing, uitrekenen hoeveel je van een bepaalde vloeibare meststof nodig hebt. Een voorbeeld van een uitgewerkt schema vind je hieronder.
Vloeibare meststoffen installatie

Standaard voedingsschema's en bijsturen

Op grond van onderzoek is vastgesteld welke ionenverhoudingen in het wortelmilieu noodzakelijk zijn om een optimale voeding voor de plant te verkrijgen. Deze optimale ionenverhoudingen zijn vertaald naar standaard voedingsoplossingen. Deze standaard voedingsoplossingen zijn zodanig samengesteld dat hiermee de gemiddelde streefwaarden bereikt worden.

Gedurende de teelt wijzigen de verhoudingen tussen voedingselementen in het wortelmilieu constant. Over het algemeen veranderen de verhoudingen in de voedingsoplossing bij gesloten teeltsystemen sneller, dan bij teeltsystemen met vrije drainage. Vaak is dit niet voorspelbaar, omdat dit samenhangt met meerdere factoren zoals het klimaat, de plantbelasting en het plantstadium. Daarom is het vereist regelmatig de samenstelling van de voedingsoplossing in het wortelmilieu te controleren. Zo wordt duidelijk of het nodig is om de voedingsoplossing bij te sturen.

Vloeibare meststoffen mengen

Vloeibare meststoffen zijn onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Het niet op de juiste manier mengen van deze producten, kan leiden tot onbedoelde contaminatie. Houd hier altijd rekening mee bij het mengen van vloeibare meststoffen.

Vloeibare meststoffen opslaan

Vloeibare meststoffen dienen te worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen om zo het risico op gevaarlijke situaties en gezondheidsklachten zo goed mogelijk te beperken.

Veilig werken met vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn zeer geconcentreerde producten. Hierdoor kan aanraking met de huid of de ogen ernstige gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat je op de hoogte bent van de aandachtspunten die gelden voor het gebruik van vloeibare meststoffen in de glastuinbouw.  
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Han van der Kooij neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Han van der Kooij
Ook interessant voor jou
Hoe voorkom je onbedoelde contaminatie van vloeibare meststoffen?
Vloeibare meststoffen zijn onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Sommige producten mogen niet onverdund met elkaar in aanraking komen, omdat er anders neerslag, gas of warmte ontwikkeling kan ontstaan.
Wat voor voordelen biedt het TMS systeem?
Voor elke teler is het gemak bij het gebruiken van meststoffen van belang. Vloeibare meststoffen bieden een aantal voordelen t.o.v. vaste meststoffen, waaronder een systeem waarmee het niveau in de bulkvaten wordt gemeten. 

Hoe werk je veilig met vloeibare meststoffen?
Vloeibare meststoffen bieden veel mogelijkheden en voordelen, maar kennen ook meer risico's en gevaren ten opzichte van vaste meststoffen. Bij sommige producten kan een druppel product op de huid al ernstige gevolgen hebben.