Home > Kennisbank​​​​

Energie besparen met zonnepanelen in de glastuinbouw

Door stijgende energiekosten is het aanschaffen van zonnepanelen voor steeds meer tuinbouwbedrijven een interessante investering. Hiermee kun je energiekosten besparen en tegelijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De overheid moedigt bedrijven aan om te investeren in zonnepanelen. Zo zijn er verschillende financiële regelingen die de investering een stuk interessanter en gemakkelijker maakt.
Zonnepalen op schuur met kassen
Ben Peters
Productspecialist Technische Projecten | 24 september 2021 | 4 min. lezen

Hoe kun je besparen met zonnepanelen?

De agrarische sector is een grootgebruiker als het gaat om stroomgebruik. Met een hoog aantal kWh’s (kilowattuur) en stijgende energiebelasting is stroom een grote kostenpost. Gelukkig beschikken veel tuinbouwbedrijven ook over grote daken die ideaal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen vergunningsvrij geplaatst worden en hiermee kan direct bespaard worden op de energiekosten. 

De elektriciteit die je met de zonnepanelen opwekt, is direct in en om het bedrijf beschikbaar. Ook in de vorm van krachtstroom (3-fases). Dat maakt zonne-energie zeer rendabel. Na een initiële investering in een zonnepaneelinstallatie zakken de maandelijkse kosten voor stroom aanzienlijk. Na een aantal jaar is de investering terugverdiend en is het al het opgewekte vermogen pure winst. 

Naast besparing brengt een zonnepaneelinstallatie een stuk onafhankelijkheid. Als eigenaar wordt je een stroomproducent, waardoor je minder afhankelijk bent van energielevering, prijsstijgingen of verhogingen van de energiebelasting.

Waar plaats je de zonnepanelen?

Om te bepalen waar je de zonnepanelen plaatst, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in:
 • Hoeveel energie je momenteel verbruikt
 • Hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om dat energieverbruik terug te verdienen.
Weet je hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, kijk dan kritisch naar de beschikbare oppervlakten die je beschikbaar hebt en houd bij het maken van je keuze rekening met de volgende factoren:
 • Waar heb je voldoende ruimte om de hoeveelheid zonnepanelen kwijt te kunnen? Dat kan het dak zijn, maar ook op de gevel, bassin of veld zijn. 
 • Biedt het dak voldoende plek voor zonnepanelen? Ga dan na of de belastbaarheid van het dak voldoende is. Zo niet, dan moet je uitwijken naar een andere locatie voor je zonnepanelen. Aangezien je het meeste uit je zonnepanelen haalt bij voldoende zon, is het belangrijk om te kijken hoeveel zon er aanwezig is op de beschikbare plekken. 
 • Heb je zowel een dak als een bassin? Kijk dan welke plek de meeste zonuren heeft gedurende de dag. Die plek is dan waarschijnlijk de interessantste optie voor zonnepanelen.

Drijvende zonnepanelen voor in het bassin

Zonnepanelen op een vaste ondergrond zijn bij ieder welbekend, maar voor de bedrijven die onvoldoende ruimte ter beschikking hebben op het dak of op de grond, is er een ander alternatief: drijvende zonnepanelen. Drijvende zonnepanelen zijn gemonteerd op een stalen constructie en bevatten drijvers. Doordat de drijvende zonnepanelen worden verankerd aan de bodem, zullen deze bij wind en golven niet verschuiven.  

Welke subsidies zijn er voor zonnepanelen?

Wil je verduurzamen met behulp van zonnepanelen dan wordt dit vanuit de overheid gestimuleerd met subsidies. In de toekomst moet namelijk 16% van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarom kun je – als je investeert in zonnepanelen – in aanmerking komen voor verschillende subsidies, waaronder: Energie-investeringsaftrek (EIA) en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
De Energie-investeringsaftrek is een regeling voor specifieke (maatwerk)investeringen die zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing, waaronder zonnepanelen. Met de EIA kun je een groot percentage fiscaal     aftrekken. Om in aanmerking te komen voor EIA moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
De investering staat duidelijk omschreven in de Energielijst onder een specifieke code. Kom je in aanmerking voor deze subsidie, dan kan je 45% van de geïnvesteerde kosten aftrekken van de fiscale winst. Wil je meer weten over de Energie-investeringsaftrek? Bekijk dan de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of neem contact op met een financieel adviseur.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie is speciaal bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij verduurzaming. Het opwekken van duurzame energie is een stuk kostbaarder dan het opwekken van gewone energie. Daarom is de vergoeding die je krijgt bij SDE+ het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie.

De hoogte van de subsidie hangt af van drie factoren:
 • De energieprijs (dit verschilt per jaar)
 • Het moment van de aanvraag van de subsidie
 • Hoogte bedrag van de aangevraagde subsidie;

Belangrijk is dat je voldoet aan de voorwaarden
 • Het project dient goed te zijn onderbouwd
 • De haalbaarheidsstudie moet sterk zijn
 • Het digitale formulier moet volledig zijn ingevuld met daarbij alle nodige vergunningen en bijlagen
Raadpleeg de website van de RVO voor meer informatie rondom de SDE+ subsidie.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld voor kleinere bedrijven die in het boekjaar investeren in -de hiervoor in aanmerking komende -bedrijfsmiddelen. Deze regeling zorgt ervoor dat ook kleine ondernemingen     de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen. Door middel van deze regeling kun je tot 28% van de investering in zonnepanelen extra aftrekken van je winst. Je komt pas in aanmerking voor deze regeling als je in het boekingsjaar een minimale investering doet van €2.401. Als je in zonnepanelen investeert, kom je hier al snel aan. Om te berekenen welk bedrag je mag aftrekken van de winst, neem je het totale investeringsbedrag in een jaar. Bekijk de tabel hieronder voor het overzicht. 

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Minder dan € 2.400  0%
€2.401 t/m €59.170
 28% van het investeringsbedrag
€59.171 t/m €109.574 
 €16.568 
€109.575 t/m €328.721

 €16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag
 boven de €109.574

Meer dan €328.721
 0%
Bron: Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden en de investeringsaftrek per jaar.

Asbest eraf, zonnepanelen erop + stappenplan

Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. 

In deze video gaan we langs bij onze partner B&H projecten. 
Risico’s en gevaren van asbest
Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. 

Dakrenovatie: het dak voorzien van zonnepanelen
Bij dakrenovatie kan je kiezen voor een standaard dak, maar je kan er ook voor kiezen om het dak te laten voorzien van zonnepanelen. Agrarische bedrijven ontvangen extra subsidie bij het vervangen van asbest in combinatie met het monteren van zonnepanelen (asbest eraf, zonnepanelen erop). Dit sluit namelijk aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van energieleveranciers en bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20 procent terug te brengen in 2020 (volgens het energieakkoord 2013). Zonnepanelen zijn dus een rendabele, maar ook een duurzame keuze.

Een duurzaam dakconcept: Energie A1 + Dak
In samenwerking met Barten Projecten leveren wij het Energie A1+ Dak. Dit is een duurzaam dakconcept waarbij je de dakrenovatie van een asbesthoudend dak bekostigt uit de energiebesparing die gerealiseerd wordt met de geïnstalleerde zonnepanelen. In deze samenwerking zorgt Barten Projecten voor de bedrijfsrenovatie en wij voor de installatie van de zonnepanelen. Ook bij het Energie A1+ dak kun je gebruik maken van verschillende subsidie- en stimuleringsregelingen. Hierdoor heeft het Energie A1+ dak een korte terugverdientijd van slechts vijf tot zeven jaar.

Door toepassing van hoogwaardige materialen is het mogelijk de isolatiewaarde van een verouderd bedrijfspand in één klap aan de huidige normen te laten voldoen en kunnen ze geheel of gedeeltelijk hun eigen stroom opwekken. De bedrijfsruimtes worden hierdoor behalve duurzaam ook comfortabeler en veel meer waard! 

Voordelen van een Energie A1+ Dak
 • Is milieuvriendelijk en draagt bij aan een groen imago;
 • Zakelijk interessant door meerdere subsidies en aftrekposten;
Stappenplan energie A1 dak
Subsidies ‘Energie A1+ Dak’
Het ‘Energie A1+ Dak’ sluit aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van energieleveranciers en bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20 procent terug te brengen in 2020 (volgens het energieakkoord 2013). Om dit te kunnen realiseren, heeft Staatssecretaris Atsma 20 miljoen euro subsidiegeld ter beschikking gesteld om zo veel mogelijk van de asbesthoudende dak- en gevelpanelen in Nederland te verwijderen. Agrarische bedrijven ontvangen extra subsidie bij het vervangen van asbest in combinatie met het monteren van zonnepanelen.

In deze video legt Ronald Barten het stappenplan uit.

Welke oplossing is het beste?

Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Energie besparen met zonnepanelen in de glastuinbouw

Door stijgende energiekosten is het aanschaffen van zonnepanelen voor steeds meer tuinbouwbedrijven een interessante investering. Hiermee kun je energiekosten besparen en tegelijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De overheid moedigt bedrijven aan om te investeren in zonnepanelen. Zo zijn er verschillende financiële regelingen die de investering een stuk interessanter en gemakkelijker maakt.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Ben peters
Ben Peters
Productspecialist Technische Projecten | 24 september 2021 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Zonnepalen op schuur met kassen
Onderwerpen in dit artikel

Hoe kun je besparen met zonnepanelen?

De agrarische sector is een grootgebruiker als het gaat om stroomgebruik. Met een hoog aantal kWh’s (kilowattuur) en stijgende energiebelasting is stroom een grote kostenpost. Gelukkig beschikken veel tuinbouwbedrijven ook over grote daken die ideaal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen vergunningsvrij geplaatst worden en hiermee kan direct bespaard worden op de energiekosten. 

De elektriciteit die je met de zonnepanelen opwekt, is direct in en om het bedrijf beschikbaar. Ook in de vorm van krachtstroom (3-fases). Dat maakt zonne-energie zeer rendabel. Na een initiële investering in een zonnepaneelinstallatie zakken de maandelijkse kosten voor stroom aanzienlijk. Na een aantal jaar is de investering terugverdiend en is het al het opgewekte vermogen pure winst. 

Naast besparing brengt een zonnepaneelinstallatie een stuk onafhankelijkheid. Als eigenaar wordt je een stroomproducent, waardoor je minder afhankelijk bent van energielevering, prijsstijgingen of verhogingen van de energiebelasting.

Waar plaats je de zonnepanelen?

Om te bepalen waar je de zonnepanelen plaatst, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in:
 • Hoeveel energie je momenteel verbruikt
 • Hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om dat energieverbruik terug te verdienen.
Weet je hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, kijk dan kritisch naar de beschikbare oppervlakten die je beschikbaar hebt en houd bij het maken van je keuze rekening met de volgende factoren:
 • Waar heb je voldoende ruimte om de hoeveelheid zonnepanelen kwijt te kunnen? Dat kan het dak zijn, maar ook op de gevel, bassin of veld zijn. 
 • Biedt het dak voldoende plek voor zonnepanelen? Ga dan na of de belastbaarheid van het dak voldoende is. Zo niet, dan moet je uitwijken naar een andere locatie voor je zonnepanelen. Aangezien je het meeste uit je zonnepanelen haalt bij voldoende zon, is het belangrijk om te kijken hoeveel zon er aanwezig is op de beschikbare plekken. 
 • Heb je zowel een dak als een bassin? Kijk dan welke plek de meeste zonuren heeft gedurende de dag. Die plek is dan waarschijnlijk de interessantste optie voor zonnepanelen.

Drijvende zonnepanelen voor in het bassin

Zonnepanelen op een vaste ondergrond zijn bij ieder welbekend, maar voor de bedrijven die onvoldoende ruimte ter beschikking hebben op het dak of op de grond, is er een ander alternatief: drijvende zonnepanelen. Drijvende zonnepanelen zijn gemonteerd op een stalen constructie en bevatten drijvers. Doordat de drijvende zonnepanelen worden verankerd aan de bodem, zullen deze bij wind en golven niet verschuiven.  

Welke subsidies zijn er voor zonnepanelen?

Wil je verduurzamen met behulp van zonnepanelen dan wordt dit vanuit de overheid gestimuleerd met subsidies. In de toekomst moet namelijk 16% van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarom kun je – als je investeert in zonnepanelen – in aanmerking komen voor verschillende subsidies, waaronder: Energie-investeringsaftrek (EIA) en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
De Energie-investeringsaftrek is een regeling voor specifieke (maatwerk)investeringen die zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing, waaronder zonnepanelen. Met de EIA kun je een groot percentage fiscaal     aftrekken. Om in aanmerking te komen voor EIA moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
De investering staat duidelijk omschreven in de Energielijst onder een specifieke code. Kom je in aanmerking voor deze subsidie, dan kan je 45% van de geïnvesteerde kosten aftrekken van de fiscale winst. Wil je meer weten over de Energie-investeringsaftrek? Bekijk dan de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of neem contact op met een financieel adviseur.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie is speciaal bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij verduurzaming. Het opwekken van duurzame energie is een stuk kostbaarder dan het opwekken van gewone energie. Daarom is de vergoeding die je krijgt bij SDE+ het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie.

De hoogte van de subsidie hangt af van drie factoren:
 • De energieprijs (dit verschilt per jaar)
 • Het moment van de aanvraag van de subsidie
 • Hoogte bedrag van de aangevraagde subsidie;

Belangrijk is dat je voldoet aan de voorwaarden
 • Het project dient goed te zijn onderbouwd
 • De haalbaarheidsstudie moet sterk zijn
 • Het digitale formulier moet volledig zijn ingevuld met daarbij alle nodige vergunningen en bijlagen
Raadpleeg de website van de RVO voor meer informatie rondom de SDE+ subsidie.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld voor kleinere bedrijven die in het boekjaar investeren in -de hiervoor in aanmerking komende -bedrijfsmiddelen. Deze regeling zorgt ervoor dat ook kleine ondernemingen     de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen. Door middel van deze regeling kun je tot 28% van de investering in zonnepanelen extra aftrekken van je winst. Je komt pas in aanmerking voor deze regeling als je in het boekingsjaar een minimale investering doet van €2.401. Als je in zonnepanelen investeert, kom je hier al snel aan. Om te berekenen welk bedrag je mag aftrekken van de winst, neem je het totale investeringsbedrag in een jaar. Bekijk de tabel hieronder voor het overzicht. 

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Minder dan € 2.400  0%
€2.401 t/m €59.170
 28% van het investeringsbedrag
€59.171 t/m €109.574 
 €16.568 
€109.575 t/m €328.721

 €16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag
 boven de €109.574

Meer dan €328.721
 0%
Bron: Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden en de investeringsaftrek per jaar.

Asbest eraf, zonnepanelen erop + stappenplan

Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. 

In deze video gaan we langs bij onze partner B&H projecten. 
Risico’s en gevaren van asbest
Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. 

Dakrenovatie: het dak voorzien van zonnepanelen
Bij dakrenovatie kan je kiezen voor een standaard dak, maar je kan er ook voor kiezen om het dak te laten voorzien van zonnepanelen. Agrarische bedrijven ontvangen extra subsidie bij het vervangen van asbest in combinatie met het monteren van zonnepanelen (asbest eraf, zonnepanelen erop). Dit sluit namelijk aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van energieleveranciers en bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20 procent terug te brengen in 2020 (volgens het energieakkoord 2013). Zonnepanelen zijn dus een rendabele, maar ook een duurzame keuze.

Een duurzaam dakconcept: Energie A1 + Dak
In samenwerking met Barten Projecten leveren wij het Energie A1+ Dak. Dit is een duurzaam dakconcept waarbij je de dakrenovatie van een asbesthoudend dak bekostigt uit de energiebesparing die gerealiseerd wordt met de geïnstalleerde zonnepanelen. In deze samenwerking zorgt Barten Projecten voor de bedrijfsrenovatie en wij voor de installatie van de zonnepanelen. Ook bij het Energie A1+ dak kun je gebruik maken van verschillende subsidie- en stimuleringsregelingen. Hierdoor heeft het Energie A1+ dak een korte terugverdientijd van slechts vijf tot zeven jaar.

Door toepassing van hoogwaardige materialen is het mogelijk de isolatiewaarde van een verouderd bedrijfspand in één klap aan de huidige normen te laten voldoen en kunnen ze geheel of gedeeltelijk hun eigen stroom opwekken. De bedrijfsruimtes worden hierdoor behalve duurzaam ook comfortabeler en veel meer waard! 

Voordelen van een Energie A1+ Dak
 • Is milieuvriendelijk en draagt bij aan een groen imago;
 • Zakelijk interessant door meerdere subsidies en aftrekposten;
Stappenplan energie A1 dak
Subsidies ‘Energie A1+ Dak’
Het ‘Energie A1+ Dak’ sluit aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van energieleveranciers en bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20 procent terug te brengen in 2020 (volgens het energieakkoord 2013). Om dit te kunnen realiseren, heeft Staatssecretaris Atsma 20 miljoen euro subsidiegeld ter beschikking gesteld om zo veel mogelijk van de asbesthoudende dak- en gevelpanelen in Nederland te verwijderen. Agrarische bedrijven ontvangen extra subsidie bij het vervangen van asbest in combinatie met het monteren van zonnepanelen.

In deze video legt Ronald Barten het stappenplan uit.

Welke oplossing is het beste?

Veel (oude) bedrijfspanden hebben een dak van asbest. Ook in de glastuinbouw is nog veel asbest te vinden op bedrijfsruimtes. Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Een van de opties hierbij is asbestdakrenovatie waarbij het nieuwe dak wordt voorzien van zonnepanelen. 

Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ben Peters
Ook interessant voor jou
Zonnepanelen via Royal Brinkman
Elk bedrijf of elke particulier kan zonnepanelen laten plaatsen zonder dat daar een vergunning voor nodig is. De kosten voor elektriciteit groeien elk jaar. De elektriciteit die met zonnepanelen wordt opgewekt is direct beschikbaar, ook in de vorm van krachtstroom. 
Zonnepanelen bij Growers United
“Er liggen zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak naast het parkeergedeelte, totaal 4300 stuks. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Royal Brinkman en het resultaat mag er ook zijn.” Aldus Ronald Janssen, projectmanager van de nieuwbouw van Growers United.
Hoe beperk je de reistijd van water?
Wanneer je een verandering aanbrengt in het irrigatiewater, of wanneer je een middel mee gaat druppelen, dan is er een bepaalde tijd nodig voordat deze verandering (lees: het verse water) de plant bereikt.