Home > Kennisbank​​​​

Hoe beperk je de reistijd van water?

Wanneer je een verandering aanbrengt in het irrigatiewater, of wanneer je een middel mee gaat druppelen, dan is er een bepaalde tijd nodig voordat deze verandering (lees: het verse water) de plant bereikt. Deze tijd wordt de reistijd of travel time van (druppel)water genoemd. Doordat irrigatiesystemen steeds groter worden, neemt de invloed van de reistijd steeds verder toe. Dit is met name het geval bij druppelinstallaties. De toename van de reistijd van water heeft verschillende gevolgen. In dit artikel lees je hier meer over.
Waterdruppelaar
Ben Peters
Technisch Accountmanager | 13 juni 2019 | 4 min. lezen
Druppelleiding is bepalende factor
Bij de toename van de reistijd is de druppelleiding – en dus niet de hoofdleiding – de bepalende factor. Op glastuinbouwbedrijven worden steeds langere en dikkere druppelslangen gebruikt. Na ongeveer de helft van de slanglengte van een druppelslang neemt de reistijd van het water behoorlijk toe en in de laatste 15% van de slang is de toename zelfs extreem. In de praktijk zorgt dit ervoor dat met name de planten achteraan de druppelslang de (grote) gevolgen van de reistijd ondervinden.
Lengte van de druppelslang

Gevolgen van lange reistijd

Wil je een verandering doorvoeren, dan moet je dus heel veel water geven om ook de laatste plant van voldoende middelen te voorzien. Daardoor is er ook steeds meer product nodig om in het hele gewas voldoende effect te creëren. Het irrigatiewater wordt hierdoor minder uniform: bij de planten aan het begin van de druppelslang is al sprake van uitspoeling voordat het water de planten aan het einde van de druppelslang heeft bereikt. Dit zorgt voor verspilling van voedings- en gewasbeschermingsmiddelen.

Verder zorgt de lange reistijd ervoor dat het langer duurt voordat een verandering doorgevoerd is. Dit laatste is met name in de winter een belangrijk aandachtspunt: dan kan het door de lage watergift wel een week duren voordat het water aangekomen is bij de laatste plant. Het gevolg hiervan is dat een verandering te laat kan aankomen, of dat een middel tijdens de lange reistijd (een deel van) zijn werking verloren is, met alle gevolgen van dien!

Als aan de binnenzijde van de slang biofilm optreedt, dan kunnen zich hier bacteriën gaan nestelen. Deze bacteriën zetten nitraten om in nitrieten. Deze stoffen zijn niet alleen giftig, maar ook schadelijk voor de wortelpuntjes van de plant. Het omzetten verlaagt namelijk ook de pH van het water! In de praktijk zijn metingen van wel 3 – 3,5 pH tegengekomen.

Reistijd beperken

Een manier om de reistijd te verkorten, is om een dunnere druppelslang (of eventueel een telescoopslang) te kiezen. Doordat er minder water in een dunnere slang zit, begeeft het water zich sneller door de slang. Hierdoor is een middel eerder achteraan de slang, vindt de EC-lichtverlaging eerder plaats, hoeft er minder spui-/spoelwater afgevoerd te worden en vindt er minder emissie plaats bij spuien. Ook ontstaat er minder biofilm. Bij een dunnere druppelslang moet je wel rekening houden met het drukverlies over de slang, maar dit kunnen wij voor je doorberekenen.

Een andere optie om de reistijd te verkorten is om de druppelslang eenzijdig te voeden. Bij eenzijdig voeden ligt het nulpunt (het punt waar het water niet stroomt) aan het einde van de druppelslang. Hier is de kwaliteit van het gietwater het slechtst door vervuiling en hier ontstaat het snelst verstopping. Bij tweezijdig voeden ligt dit nulpunt op ongeveer een derde van de achterkant van de gevel. Daarom heeft eenzijdig voeden de voorkeur. Dit lost het probleem van de reistijd niet volledig op, maar is wel een mogelijke optie om ervoor te zorgen dat de reistijd niet nog verder verlengd wordt.

Tot slot kan je gebruik maken van druppelaars met een zo hoog mogelijke openingsdruk. Hierbij blijven de druppelaars immers dicht en is de in te brengen hoeveelheid water dus veel minder. Deze druppelaar biedt daardoor de mogelijkheid om het ‘oude’ water uit het systeem te spoelen en het systeem vol te zetten met het verse water, zonder dat dit ‘oude’ water aan de plant toegediend wordt.

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met onze leverancier Revaho.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Hoe beperk je de reistijd van water?

Wanneer je een verandering aanbrengt in het irrigatiewater, of wanneer je een middel mee gaat druppelen, dan is er een bepaalde tijd nodig voordat deze verandering (lees: het verse water) de plant bereikt. Deze tijd wordt de reistijd of travel time van (druppel)water genoemd. Doordat irrigatiesystemen steeds groter worden, neemt de invloed van de reistijd steeds verder toe. Dit is met name het geval bij druppelinstallaties. De toename van de reistijd van water heeft verschillende gevolgen. In dit artikel lees je hier meer over.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Ben Peters
Ben Peters
Technisch Accountmanager | 13 juni 2019 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Waterdruppelaar
Druppelleiding is bepalende factor
Bij de toename van de reistijd is de druppelleiding – en dus niet de hoofdleiding – de bepalende factor. Op glastuinbouwbedrijven worden steeds langere en dikkere druppelslangen gebruikt. Na ongeveer de helft van de slanglengte van een druppelslang neemt de reistijd van het water behoorlijk toe en in de laatste 15% van de slang is de toename zelfs extreem. In de praktijk zorgt dit ervoor dat met name de planten achteraan de druppelslang de (grote) gevolgen van de reistijd ondervinden.
Lengte van de druppelslang

Gevolgen van lange reistijd

Wil je een verandering doorvoeren, dan moet je dus heel veel water geven om ook de laatste plant van voldoende middelen te voorzien. Daardoor is er ook steeds meer product nodig om in het hele gewas voldoende effect te creëren. Het irrigatiewater wordt hierdoor minder uniform: bij de planten aan het begin van de druppelslang is al sprake van uitspoeling voordat het water de planten aan het einde van de druppelslang heeft bereikt. Dit zorgt voor verspilling van voedings- en gewasbeschermingsmiddelen.

Verder zorgt de lange reistijd ervoor dat het langer duurt voordat een verandering doorgevoerd is. Dit laatste is met name in de winter een belangrijk aandachtspunt: dan kan het door de lage watergift wel een week duren voordat het water aangekomen is bij de laatste plant. Het gevolg hiervan is dat een verandering te laat kan aankomen, of dat een middel tijdens de lange reistijd (een deel van) zijn werking verloren is, met alle gevolgen van dien!

Als aan de binnenzijde van de slang biofilm optreedt, dan kunnen zich hier bacteriën gaan nestelen. Deze bacteriën zetten nitraten om in nitrieten. Deze stoffen zijn niet alleen giftig, maar ook schadelijk voor de wortelpuntjes van de plant. Het omzetten verlaagt namelijk ook de pH van het water! In de praktijk zijn metingen van wel 3 – 3,5 pH tegengekomen.

Reistijd beperken

Een manier om de reistijd te verkorten, is om een dunnere druppelslang (of eventueel een telescoopslang) te kiezen. Doordat er minder water in een dunnere slang zit, begeeft het water zich sneller door de slang. Hierdoor is een middel eerder achteraan de slang, vindt de EC-lichtverlaging eerder plaats, hoeft er minder spui-/spoelwater afgevoerd te worden en vindt er minder emissie plaats bij spuien. Ook ontstaat er minder biofilm. Bij een dunnere druppelslang moet je wel rekening houden met het drukverlies over de slang, maar dit kunnen wij voor je doorberekenen.

Een andere optie om de reistijd te verkorten is om de druppelslang eenzijdig te voeden. Bij eenzijdig voeden ligt het nulpunt (het punt waar het water niet stroomt) aan het einde van de druppelslang. Hier is de kwaliteit van het gietwater het slechtst door vervuiling en hier ontstaat het snelst verstopping. Bij tweezijdig voeden ligt dit nulpunt op ongeveer een derde van de achterkant van de gevel. Daarom heeft eenzijdig voeden de voorkeur. Dit lost het probleem van de reistijd niet volledig op, maar is wel een mogelijke optie om ervoor te zorgen dat de reistijd niet nog verder verlengd wordt.

Tot slot kan je gebruik maken van druppelaars met een zo hoog mogelijke openingsdruk. Hierbij blijven de druppelaars immers dicht en is de in te brengen hoeveelheid water dus veel minder. Deze druppelaar biedt daardoor de mogelijkheid om het ‘oude’ water uit het systeem te spoelen en het systeem vol te zetten met het verse water, zonder dat dit ‘oude’ water aan de plant toegediend wordt.

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met onze leverancier Revaho.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ben Peters
Ook interessant voor jou
Hoe ziet de watercyclus in de glastuinbouw eruit?
Door de toenemende milieudoelstellingen zullen vrijwel alle glastuinbouwtelers overgaan tot circulaire watersystemen. Dit betekent dat veel van de huidige systemen er anders uit moeten zien.
Hoe onderhoud je de filters van het watergeefsysteem?
Regelmatig onderhoud aan de filters van het watergeefsysteem is belangrijk voor het behoud. De teeltwisseling is hier een goed moment voor.
Hoe reinig je het druppelsysteem?
In het druppelsysteem kan tijdens de teelt een biofilm ontstaan. Dit is funest voor het gewas. Daarom is het van belang dat het druppelsysteem regelmatig wordt gereinigd.