Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop  Kennisbank  Technische projecten   Hoe ziet de watercyclus in de glastuinbouw eruit?

Hoe ziet de watercyclus in de glastuinbouw eruit?

Watercyclus in glastuinbouw
Geschreven door Joshua Reijnen | Laatste update: 08-10-2019

Door de toenemende milieudoelstellingen zullen vrijwel alle glastuinbouwtelers overgaan tot circulaire watersystemen. Dit betekent dat veel van de huidige systemen er anders uit moeten zien. Water moet worden hergebruikt en van goede kwaliteit blijven. In dit artikel geven we een overzicht van hoe de watercyclus in de glastuinbouw eruitziet. 


De invoer van gietwater

In de glastuinbouw kunnen verschillende waterbronnen als gietwater worden gebruikt. Het beste gietwater is regenwater, omdat het weinig elementen bevat en het makkelijk is op te slaan in een buitenbassin. Het toedienen van meststoffen kan met regenwater nauwkeurig bepaald worden. Let op: na een lange periode van droogte wordt het aangeraden om grove filtratie toe te passen en daarna het water te ontsmetten. Ook kan het buitenbassin afgedekt worden om algengroei te voorkomen. Hiermee voorkom je ook een deel van de verdamping van het water in het buitenbassin. 

Een tweede bron van gietwater is het gebruik van grondwater. Dit kan alleen als de kwaliteit van het grondwater dit toelaat. Denk hierbij aan hogere waardes van ijzer en een te hoog zoutgehalte in kustgebieden. Via ‘Reversed Osmosis’ (RO) membranen kan men vrijwel al deze stoffen uit het water filteren. Houd er hierbij rekening mee dat RO-water corrosie van metalen versnelt, waardoor het watersysteem uit non-corrosieve materialen moet bestaan. Hou rekening mee dat in het activiteiten besluit staat dat brijn lozing van RO-units in een negatieve bron niet meer mag na 01-07-2022. Vergunningen worden af gegeven tot uiterlijk 01-07-2022. 


Ook kan oppervlaktewater of kraanwater worden gebruikt, al wordt dit sterk ontmoedigd. Oppervlaktewater is ‘vervuild’ met pathogenen en andere stoffen die via uitspoeling uit de omgeving in het water terecht komen. De kwaliteit van oppervlaktewater varieert, waardoor het moeilijk te bepalen is hoeveel meststoffen er toegediend moeten worden. Kraanwater is erg duur en bevat een hoog gehalte bicarbonaat, waardoor het moeilijk is om de pH te stabiliseren en meststoffen toe te dienen. Is het gebruik van oppervlakte- of kraanwater de enige optie, neem dan contact met op met onze specialisten om het watersysteem zo goed mogelijk voor te bereiden. 


Het mixen van zoetwater met schoon-drainwater tot gietwater

Vanuit de kas komt ongeveer 1/3 van het water terug als drainwater. Dit wordt opgeslagen in de vuilwaterdrainsilo en wordt dan behandeld voordat het in de schoondrainwatersilo komt. Aan de hand van het type behandeling blijven er nutriënten in de schoondrain achter die een bepaalde EC-waarde (electroconductiviteit) heeft. Als de EC te hoog is, kan er besloten worden om een kleiner deel schoondrainwater te mixen met regenwater.  


Onder de term ‘behandeling’ vallen meerdere soorten toepassingen. Denk hierbij aan filtratie, ontsmetting, ion-wisselaars & oxidatie. Meer informatie hierover in de kennisbank.


Het toevoegen van nutriënten aan het gietwater

Voordat er meststoffen toegediend worden, dient de pH tussen ongeveer 5.2 en 6 te zitten. Dit kan worden bijgestuurd via de pH regeling . Let op: bij het mixen van vloeibare meststoffen kunnen onbedoelde reacties plaatsvinden. Om de toevoer van nutriënten goed te begeleiden, worden A- en B-bakken gebruikt. In iedere bak worden nutriënten voor gemixt. De voorbereiding hiervoor is belangrijk om te voorkomen dat elementen neerslaan en onbruikbaar voor de plant worden. Bij het toedien van meststoffen is veiligheid van uitermate belang. 


Gietwater distributie naar de plant

Na het toedienen van de meststoffen wordt het gietwater richting het gewas gepompt. Gietwater kan op verschillende manieren naar de plant worden gebracht. Zo kan het via druppelslangen, beregening en eb-& vloedsystemen. Het type substraat dat gebruikt wordt, heeft invloed op hoeveelheid water en meststoffen die toegepast worden. 


Filteren van de drain

Vanuit de plant stroomt het water in de vuilwaterdrainsilo. Voordat dit naar de schoonwaterdrainsilo gaat, dient het te worden behandeld. Het vuile drainwater bevat namelijk nutriënten die niet opgenomen zijn door de plant. Bij watercirculatie blijven deze stoffen in het systeem achter en is er een kans op ophoping van nutriënten - denk bijvoorbeeld aan natriumelementen (zouten). Dit vraagt om een natrium specifieke verwijdering. Andere elementen die op kunnen hopen bij circulatie zijn zink en borium. Doordat elementen ophopen, is monitoren van de waterkwaliteit in de drain van belang en we raden aan om iedere week watermonsters van de drain te analyseren. 


Verder kan er in de loop der tijd slib in de drain ontstaan. Dit moet vakkundig verwijderd worden. Lees hier meer over de manieren om de drainsilo schoon te houden. 

Gerelateerde producten

Meer informatie over circulaire watersystemen

Heb je vragen over circulaire watersystemen, of wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze productspecialist Joshua Reijnen via onderstaand formulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie – op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Joshua Over Joshua Reijnen

Joshua Reijnen is productspecialist op het gebied van watertechniek. In 2015 startte hij tijdens zijn studie Watermanagement als stagiair bij Royal Brinkman. Inmiddels is hij sinds 2017 dagelijks bezig met het ondersteunen van telers, door hen te adviseren over allerlei soorten watertechnische vraagstukken. “Een tevreden klant en echt iets kunnen bijdragen; dat is wat ik het allerleukste vind aan mijn werk.”

Do not delete this link