Home > Kennisbank​​​​

Emissie beperken in de glastuinbouw

In 2027 dient de Nederlandse glastuinbouw vrijwel volledig emissieloos te telen. Dit vraagt om inzicht in de waterstromen en bewust omgaan met water op het bedrijf. Op dit moment zijn er al verschillende mogelijkheden om het watersysteem te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfor te verminderen. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden?
Waterbassin met kas
Ben Peters
Technisch Accountmanager | 27 september 2021 | 4 min. lezen

Zuiveringsinstallatie

Om aan de normen voor wateremissie te voldoen, kan je gebruik maken van een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie. Er zijn verschillende manieren van waterzuivering mogelijk: 
 • Individueel aanschaffen van een waterzuiveringsinstallatie
 • Collectief aanschaffen van een waterzuiveringsinstallatie
 • Mobiele waterzuivering
Langer recirculeren
 • Heb je een regenwaterbassin buiten staan en bevindt je bedrijf zich in de buurt van de kust, dan is het afdekken van dit bassin een goede optie. Dit zorgt ervoor dat de EC van het regenwater niet stijgt;
 • Zorg voor voldoende regenwateropvang voor in de droge periodes. Hierdoor hoef je geen gebruik te maken van andere waterbronnen die meer natrium bevatten (zoals oppervlaktewater of leidingwater);
 • Je kan condenswater opvangen en hergebruiken;
 • Je kan goten afdekken, om te voorkomen dat er vuil in het drainsysteem terecht komt;
 • Laat drainwater over een doekfilter lopen (tegen verstopping van de dompelpomp in de drainput);
 • Sluit een pH-regeling op de draintank aan om bicarbonaat te neutraliseren.
 • Ontsmet het water via ontsmetters en/of Huwa-San.
Kwaliteit toevoegingen
 • Breng de samenstelling en zuiverheid van producten (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en desinfectiemiddelen) die je aan het water toevoegt in kaart;
 • Gebruik bij voorkeur natriumarme meststoffen;
 • Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zorgen ervoor dat emissie beperkt wordt, omdat het vrijkomen van deze meststoffen samenvalt met de meststoffenbehoefte van het gewas.
Afvalwater verminderen
 • Zorg ervoor dat buffersilo’s de juiste dimensionering hebben;
 • Breng niveausignalering aan in de vuilwatersilo's en verzamelputten om zo overstorten te voorkomen;
 • Spoor lekstromen op binnen je bedrijf en los deze vervolgens op. Je kan er ook voor kiezen om een Bedrijfsscan Waterstromen te laten uitvoeren. 
Monitoring
 • Maak gebruik van betrouwbare litertellers;
 • Maak gebruik van wateranalyses voor meer inzicht.
Watergeefstrategie
 • Zorg voor een goed stuurbare voorregeling, dit zorgt ervoor dat je het hergebruik kan optimaliseren;
 • Stuur de EC naar de behoefte van het gewas;
 • Stuur de watergift naar de behoefte van het gewas;
 • Zorg voor een optimale waterverspreiding in het substraat en op het gewas door gebruik van AquaGro L. Het weinige water dat je geeft, komt op de juiste plaats terecht.

Minder emissie met controle en onderhoud

Naast de bovenstaande tips kan goed onderhoud van een waterinstallatie helpen bij het verminderen van de emissie. Onder andere lekkages kunnen ervoor zorgen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst terecht komen in het oppervlaktewater. Dit dien je zo veel mogelijk te voorkomen, omdat het lozen van vervuild water slecht is voor het milieu en daarom dan ook verboden is. 
Controleer het watergeefsysteem
Controleer als eerste of de capaciteit van het watergeefsysteem nog voldoet. Het kan zijn dat de productie toegenomen is of dat je bedrijf in oppervlakte is uitgebreid. Is dit het geval, dan dien je controle uit te voeren op een aantal punten:
 • Wordt het drainagewater nog goed afgevoerd?
 • Kunnen de hoofdafvoeren de hoeveelheid water aan, of is er sprake van overloop?
 • Is de opslagcapaciteit van de buffersilo nog voldoende?
Check het watergeefsysteem op lekkage
Naast controleren op capaciteit, controleer je het watergeefsysteem ook op lekkage. Hierbij is het belangrijk dat je de waterstromen duidelijk in kaart hebt. Gebruik hiervoor tekeningen van de aanleg van leidingen. Dit is de eenvoudigste manier om verstoppingen en lekkages binnen het watergeefsysteem op te sporen:
 • Is er sprake van lekkage bij afdichtingen?
 • Is er sprake van lekkage bij overgangen (bijvoorbeeld bij de eindbakken van teeltgoten)?
Voer onderhoud uit aan het watergeefsysteem
Ook is het goed om periodiek onderhoud uit te voeren aan het watergeefsysteem. Houd daarbij rekening met de volgende dingen:
 • Reinig het watergeefsysteem – let hierbij onder andere op vervuilde filters en verstopte eindbakken.
 • Repareer kapotte onderdelen zoals losse afvoerslangen en overlopende goten.
 • Stel een controleschema op voor het onderhoud aan uw watergeefsysteem en houd een planning bij.
Quickscan uit laten voeren
Voor bedrijven waar sprake is van een zogeheten “nul-lozing” wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om waterzuiveringsplicht. Wanneer nul-lozing is aangetoond hoeft je als kweker geen zuiveringsapparaat aan te schaffen. Om te achterhalen of nul-lozing haalbaar is, kun je een QuickScan laten uitvoeren.

Waterstromen in kaart brengen met een bedrijfsscan

Om de wateremissie te kunnen beperken, is het handig om je huidige situatie in kaart te brengen. Dat kan middels een bedrijfsscan. Tijdens deze bedrijfsscan wordt het complete water technische systeem onder de loep genomen: van ingangswater, wateropslag, tot drainwateropvang, zuiveringstechnieken, recirculatie en hergebruik als ook het spoelen van filters en gebruik van litertellers. Hierdoor kom je erachter op welke punten je aanpassingen dient te doen om de wateremissie te beperken en zo te kunnen voldoen aan de Zuiveringsplicht van 2018, maar ook aan de nulemissie van 2027. Zo ben je dus klaar voor de toekomst.
 
Rapport bedrijfsscan waterstromen 
Nadat een specialist de 'Bedrijfsscan waterstromen' heeft uitgevoerd op het bedrijf, ontvang je een rapport. In het rapport worden alle water technische systemen en het watergebruik in kaart gebracht en wordt de emissie berekend. Uit deze inventarisatie volgt een lijst met aandachtspunten ten aanzien van de waterstromen, compleet met adviezen om een zo klein mogelijk volume restwater te creëren op het bedrijf. In het rapport staan ook handvaten en adviezen hoe je in een aantal stappen kan komen tot nagenoeg nulemissie in 2027. Dat geeft een beeld van de benodigde investeringen in zuiveringstechnieken op de lange termijn.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Emissie beperken in de glastuinbouw

In 2027 dient de Nederlandse glastuinbouw vrijwel volledig emissieloos te telen. Dit vraagt om inzicht in de waterstromen en bewust omgaan met water op het bedrijf. Op dit moment zijn er al verschillende mogelijkheden om het watersysteem te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfor te verminderen. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden?
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Ben Peters
Ben Peters
Technisch Accountmanager | 27 september 2021 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Waterbassin met kas
Onderwerpen in dit artikel
 • Zuiveringsinstallatie
 • Minder emissie met controle en onderhoud
 • Waterstromen in kaart brengen met een bedrijfsscan

Zuiveringsinstallatie

Om aan de normen voor wateremissie te voldoen, kan je gebruik maken van een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie. Er zijn verschillende manieren van waterzuivering mogelijk: 
 • Individueel aanschaffen van een waterzuiveringsinstallatie
 • Collectief aanschaffen van een waterzuiveringsinstallatie
 • Mobiele waterzuivering
Langer recirculeren
 • Heb je een regenwaterbassin buiten staan en bevindt je bedrijf zich in de buurt van de kust, dan is het afdekken van dit bassin een goede optie. Dit zorgt ervoor dat de EC van het regenwater niet stijgt;
 • Zorg voor voldoende regenwateropvang voor in de droge periodes. Hierdoor hoef je geen gebruik te maken van andere waterbronnen die meer natrium bevatten (zoals oppervlaktewater of leidingwater);
 • Je kan condenswater opvangen en hergebruiken;
 • Je kan goten afdekken, om te voorkomen dat er vuil in het drainsysteem terecht komt;
 • Laat drainwater over een doekfilter lopen (tegen verstopping van de dompelpomp in de drainput);
 • Sluit een pH-regeling op de draintank aan om bicarbonaat te neutraliseren.
 • Ontsmet het water via ontsmetters en/of Huwa-San.
Kwaliteit toevoegingen
 • Breng de samenstelling en zuiverheid van producten (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en desinfectiemiddelen) die je aan het water toevoegt in kaart;
 • Gebruik bij voorkeur natriumarme meststoffen;
 • Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zorgen ervoor dat emissie beperkt wordt, omdat het vrijkomen van deze meststoffen samenvalt met de meststoffenbehoefte van het gewas.
Afvalwater verminderen
 • Zorg ervoor dat buffersilo’s de juiste dimensionering hebben;
 • Breng niveausignalering aan in de vuilwatersilo's en verzamelputten om zo overstorten te voorkomen;
 • Spoor lekstromen op binnen je bedrijf en los deze vervolgens op. Je kan er ook voor kiezen om een Bedrijfsscan Waterstromen te laten uitvoeren. 
Monitoring
 • Maak gebruik van betrouwbare litertellers;
 • Maak gebruik van wateranalyses voor meer inzicht.
Watergeefstrategie
 • Zorg voor een goed stuurbare voorregeling, dit zorgt ervoor dat je het hergebruik kan optimaliseren;
 • Stuur de EC naar de behoefte van het gewas;
 • Stuur de watergift naar de behoefte van het gewas;
 • Zorg voor een optimale waterverspreiding in het substraat en op het gewas door gebruik van AquaGro L. Het weinige water dat je geeft, komt op de juiste plaats terecht.

Minder emissie met controle en onderhoud

Naast de bovenstaande tips kan goed onderhoud van een waterinstallatie helpen bij het verminderen van de emissie. Onder andere lekkages kunnen ervoor zorgen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst terecht komen in het oppervlaktewater. Dit dien je zo veel mogelijk te voorkomen, omdat het lozen van vervuild water slecht is voor het milieu en daarom dan ook verboden is. 
Controleer het watergeefsysteem
Controleer als eerste of de capaciteit van het watergeefsysteem nog voldoet. Het kan zijn dat de productie toegenomen is of dat je bedrijf in oppervlakte is uitgebreid. Is dit het geval, dan dien je controle uit te voeren op een aantal punten:
 • Wordt het drainagewater nog goed afgevoerd?
 • Kunnen de hoofdafvoeren de hoeveelheid water aan, of is er sprake van overloop?
 • Is de opslagcapaciteit van de buffersilo nog voldoende?
Check het watergeefsysteem op lekkage
Naast controleren op capaciteit, controleer je het watergeefsysteem ook op lekkage. Hierbij is het belangrijk dat je de waterstromen duidelijk in kaart hebt. Gebruik hiervoor tekeningen van de aanleg van leidingen. Dit is de eenvoudigste manier om verstoppingen en lekkages binnen het watergeefsysteem op te sporen:
 • Is er sprake van lekkage bij afdichtingen?
 • Is er sprake van lekkage bij overgangen (bijvoorbeeld bij de eindbakken van teeltgoten)?
Voer onderhoud uit aan het watergeefsysteem
Ook is het goed om periodiek onderhoud uit te voeren aan het watergeefsysteem. Houd daarbij rekening met de volgende dingen:
 • Reinig het watergeefsysteem – let hierbij onder andere op vervuilde filters en verstopte eindbakken.
 • Repareer kapotte onderdelen zoals losse afvoerslangen en overlopende goten.
 • Stel een controleschema op voor het onderhoud aan uw watergeefsysteem en houd een planning bij.
Quickscan uit laten voeren
Voor bedrijven waar sprake is van een zogeheten “nul-lozing” wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om waterzuiveringsplicht. Wanneer nul-lozing is aangetoond hoeft je als kweker geen zuiveringsapparaat aan te schaffen. Om te achterhalen of nul-lozing haalbaar is, kun je een QuickScan laten uitvoeren.

Waterstromen in kaart brengen met een bedrijfsscan

Om de wateremissie te kunnen beperken, is het handig om je huidige situatie in kaart te brengen. Dat kan middels een bedrijfsscan. Tijdens deze bedrijfsscan wordt het complete water technische systeem onder de loep genomen: van ingangswater, wateropslag, tot drainwateropvang, zuiveringstechnieken, recirculatie en hergebruik als ook het spoelen van filters en gebruik van litertellers. Hierdoor kom je erachter op welke punten je aanpassingen dient te doen om de wateremissie te beperken en zo te kunnen voldoen aan de Zuiveringsplicht van 2018, maar ook aan de nulemissie van 2027. Zo ben je dus klaar voor de toekomst.
 
Rapport bedrijfsscan waterstromen 
Nadat een specialist de 'Bedrijfsscan waterstromen' heeft uitgevoerd op het bedrijf, ontvang je een rapport. In het rapport worden alle water technische systemen en het watergebruik in kaart gebracht en wordt de emissie berekend. Uit deze inventarisatie volgt een lijst met aandachtspunten ten aanzien van de waterstromen, compleet met adviezen om een zo klein mogelijk volume restwater te creëren op het bedrijf. In het rapport staan ook handvaten en adviezen hoe je in een aantal stappen kan komen tot nagenoeg nulemissie in 2027. Dat geeft een beeld van de benodigde investeringen in zuiveringstechnieken op de lange termijn.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Ben Peters neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Ben Peters
Ook interessant voor jou
Hoe reinig je verstopte druppelaars?
Druppelaars zijn erg gevoelig voor vervuiling. Vervuiling in de druppelaars veroorzaakt waterafgifteverschillen, wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van het gewas.
Waterzuivering: de mogelijkheden in de tuinbouw
Waterzuivering is een geschikte optie voor het zuiveren van de restwaterstromen. Telers zijn door de Zuiveringsplicht verplicht om hun restwaterstromen voor 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.
Filtertechnieken voor de tuinbouw
Het water dat in een kas gebruikt wordt, moet zuiver zijn. Aanwezig klei, zand, algen en andere vervuiling kan ervoor zorgen dat machines, apparaten en installaties verstopt raken.