Home > Kennisbank​​​​

Hoe ga je om met afvalwater tijdens de teeltwisseling?

Tijdens de teeltwisseling ontstaan er veel afvalwaterstromen, waaronder percolaatwater, uitlekwater en schoonmaakwater. Deze afvalwaterstromen kunnen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten, waardoor ze in de meeste gevallen niet op het oppervlaktewater geloosd moeten worden. Hoe ga je om met dit afvalwater tijdens de teeltwisseling? Onze specialist geeft uitleg en tips.
Water silo's vanaf boven
Rene Mondt
Productspecialist meetapparatuur en techniek | 1 mei 2019 | 4 min. lezen

Beperken afvalwater tijdens de teeltwisseling

Je kunt de hoeveelheid afvalwater beperken door op tijd te stoppen met de watergift. Hierdoor neemt het gewas het resterende water voor een groot gedeelte op uit het substraat, waardoor het substraat zo ver mogelijk indroogt. Hiervoor kan je het volgende doen:
 • Beperk tegen het einde van de teelt de hoeveelheid drain en giet de laatste dagen alleen met drainwater. Hierdoor raken de draintanks leeg. 
 • Zorg dat het watergehalte van het substraat zo laag mogelijk is, zodat er tijdens de teeltwisseling zo weinig mogelijk water uit kan lopen. 

Slim omgaan met afvalwater

Maar zelfs als je dit doet, ontkom je niet aan afvalwater. Daarom is het belangrijk dat je op een slimme manier omgaat met afvalwater. Denk bijvoorbeeld na over de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die je gebruikt: ga je voor chloor, of kies je voor een milieuvriendelijk alternatief waarbij hergebruik mogelijk is? En kan je in bepaalde gevallen misschien minder middelen gebruiken?  

Druppelsysteem reinigen zonder afvalwater

Voordat je start met de nieuwe teelt, wil je dat het watergeefsysteem brandschoon is. Daarom is het aan te raden om tijdens de laatste weken van de teelt de dosering waterstofperoxide op te hogen om zeker te zijn van een schoon watergeefsysteem. Spoel de druppelslangen in deze tijd een paar keer goed door. Er zijn mooie oplossingen om het spoelwater van de druppelslangen weer terug te brengen in het drainsysteem (bijvoorbeeld via een bochtje met een kraantje aan het eind van de slang, waarmee je het water weer terug in het drainkanaal kan laten lopen). Op deze manier wordt al het water hergebruikt. Laat eventueel het water in het druppelsysteem net vóór de teeltwisseling onderzoeken op ziektekiemen. Er zijn ook mooie oplossingen voor een goede filtratie van drainwater, zodat dit zonder problemen weer (vóór de ontsmetter) in het drainsysteem kan komen. 

Watersysteem ontsmetten

Voor het ontsmetten van onder andere drainput, drainleidingen en tanks wordt veel gebruik gemaakt van chloor, vaak vanwege de lage kosten. Het nadeel van chloor is alleen dat dit niet makkelijk afbreekt en een restproduct achterlaat. Denk daarom eens na over het gebruik van het veel stabielere waterstofperoxide, bijvoorbeeld Huwa-San. De concentratie hiervan kan gemakkelijk gecontroleerd worden en door de hoge stabiliteit kan je met één oplossing meerdere trajecten of silo’s ontsmetten. Het voordeel is dat er minder product wordt verbruikt en dat er meer zekerheid is dat er in het gehele watersysteem een goede ontsmetting plaatsvindt. Laat het restant van de ontsmettingsvloeistof in een silo staan tot het gehalte actieve stof is afgebroken, er blijven dan geen reststoffen over (wat bij chloor dus wel het geval is). 

Bassins en silo's reinigen

Door invloeden van het weer en door vuil kan er een sliblaag ontstaan in bassins en silo’s. De teeltwisseling is bij uitstek een goed moment om te zorgen dat dit gereinigd wordt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen het water van waterbassins en silo’s reinigen, zonder dat het water eruit hoeft. Alle wateropslag kun je nadien wederom ontsmetten met Huwa-San. 

Teeltgoten reinigen

Het reinigen van teeltgoten is een tijdrovende klus die zorgt voor veel afvalwater én waarbij het eindresultaat vaak nog te wensen overlaat. Wanneer tijdens het reinigen van de goten continu chloor wordt toegevoegd aan het water, wordt er veel product verbruikt en is de kans op emissie groter. Je kan dit anders aanpakken door de goten in te spuiten met een alkalisch reinigingsproduct. Dit laat je inwerken en vervolgens spuit je de goten af. Zo verbruik je minder water en minder product. Bepaalde reinigingsproducten kan je ook in schuimvorm toepassen, waardoor je de inwerktijd van het product kan verlengen. 

Als de goten eenmaal schoon zijn, raden we sterk aan met gotenfolie te werken. Zo blijven de goten veel schoner, neemt de reiniging veel minder tijd in beslag en voorkom je een hoop afvalwater.

Opvangen van afvalwater tijdens de teeltwisseling

Afvalwater dat meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen bevat, mag niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Dit water dien je daarom op te vangen en af te voeren via de riolering. De volgende afvalwaterstromen mogen niet geloosd worden op het oppervlaktewater:
 • Percolaatwater: wanneer een gewas tijdelijk buiten wordt opgeslagen, gaat dit verteren. Hierbij ontstaat percolaatwater, wat meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen bevat.
 • Uitlekwater van oude substraatmatten: zelfs als je op tijd bent gestopt met de watergift, komt er nog uitlekwater uit de oude substraatmatten. Dit moet afgevoerd worden via het riool. Bewaar je dit buiten in een container, zorg er dan voor dat de container overdekt is. Zo voorkom je dat er regenwater bijkomt en de hoeveelheid uitlekwater dus groter wordt.
 • Schoonmaakwater: wanneer je bij het schoonmaken gebruik maakt van reinigings- en/of desinfectiemiddelen, mag het water niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Maak je alleen gebruik van water, dan mag dit wel.
 • Silowater: wanneer je de vuilwatersilo reinigt, dien je het vuile water te lozen op de riolering.
 • Uitlekwater van nieuwe substraatmatten: wanneer je de nieuwe substraatmatten na het voldruppelen gaat insnijden, dien je het water op te vangen en af te voeren via de riolering. Omdat hierbij een grote hoeveelheid afvalwater vrijkomt, kun je de folie het beste eerst een klein stukje insnijden en pas later helemaal doorsnijden. Op deze manier komt het water niet in één keer vrij, waardoor je het makkelijker kunt opvangen. Ook kun je ervoor kiezen om niet alle substraatmatten op dezelfde dag te draineren, maar om dit te verdelen. Op deze manier kun je het drainwater van de eerste vakken gebruiken om de voedingsoplossing voor de volgende vakken mee aan te maken.

Mobiele waterzuivering

Je kan er ook voor kiezen om afvalwater te laten zuiveren. Hierbij is mobiele zuiveringsinstallatie een goede optie. Mobiele waterzuivering houdt in dat je restwaterstroom laat zuiveren door een dienstverlener die beschikt over een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Hiermee wordt het water ter plaatse gezuiverd.
De mobiele waterzuivering van Waterson wordt in deze video toegelicht.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en René Mondt neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Hoe ga je om met afvalwater tijdens de teeltwisseling?

Tijdens de teeltwisseling ontstaan er veel afvalwaterstromen, waaronder percolaatwater, uitlekwater en schoonmaakwater. Deze afvalwaterstromen kunnen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten, waardoor ze in de meeste gevallen niet op het oppervlaktewater geloosd moeten worden. Hoe ga je om met dit afvalwater tijdens de teeltwisseling? Onze specialist geeft uitleg en tips.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Rene Mondt
Rene Mondt
Productspecialist meetapparatuur en techniek | 1 mei 2019 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Water silo's vanaf boven
Onderwerpen in dit artikel

Beperken afvalwater tijdens de teeltwisseling

Je kunt de hoeveelheid afvalwater beperken door op tijd te stoppen met de watergift. Hierdoor neemt het gewas het resterende water voor een groot gedeelte op uit het substraat, waardoor het substraat zo ver mogelijk indroogt. Hiervoor kan je het volgende doen:
 • Beperk tegen het einde van de teelt de hoeveelheid drain en giet de laatste dagen alleen met drainwater. Hierdoor raken de draintanks leeg. 
 • Zorg dat het watergehalte van het substraat zo laag mogelijk is, zodat er tijdens de teeltwisseling zo weinig mogelijk water uit kan lopen. 

Slim omgaan met afvalwater

Maar zelfs als je dit doet, ontkom je niet aan afvalwater. Daarom is het belangrijk dat je op een slimme manier omgaat met afvalwater. Denk bijvoorbeeld na over de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die je gebruikt: ga je voor chloor, of kies je voor een milieuvriendelijk alternatief waarbij hergebruik mogelijk is? En kan je in bepaalde gevallen misschien minder middelen gebruiken?  

Druppelsysteem reinigen zonder afvalwater

Voordat je start met de nieuwe teelt, wil je dat het watergeefsysteem brandschoon is. Daarom is het aan te raden om tijdens de laatste weken van de teelt de dosering waterstofperoxide op te hogen om zeker te zijn van een schoon watergeefsysteem. Spoel de druppelslangen in deze tijd een paar keer goed door. Er zijn mooie oplossingen om het spoelwater van de druppelslangen weer terug te brengen in het drainsysteem (bijvoorbeeld via een bochtje met een kraantje aan het eind van de slang, waarmee je het water weer terug in het drainkanaal kan laten lopen). Op deze manier wordt al het water hergebruikt. Laat eventueel het water in het druppelsysteem net vóór de teeltwisseling onderzoeken op ziektekiemen. Er zijn ook mooie oplossingen voor een goede filtratie van drainwater, zodat dit zonder problemen weer (vóór de ontsmetter) in het drainsysteem kan komen.

Watersysteem ontsmetten

Voor het ontsmetten van onder andere drainput, drainleidingen en tanks wordt veel gebruik gemaakt van chloor, vaak vanwege de lage kosten. Het nadeel van chloor is alleen dat dit niet makkelijk afbreekt en een restproduct achterlaat. Denk daarom eens na over het gebruik van het veel stabielere waterstofperoxide, bijvoorbeeld Huwa-San. De concentratie hiervan kan gemakkelijk gecontroleerd worden en door de hoge stabiliteit kan je met één oplossing meerdere trajecten of silo’s ontsmetten. Het voordeel is dat er minder product wordt verbruikt en dat er meer zekerheid is dat er in het gehele watersysteem een goede ontsmetting plaatsvindt. Laat het restant van de ontsmettingsvloeistof in een silo staan tot het gehalte actieve stof is afgebroken, er blijven dan geen reststoffen over (wat bij chloor dus wel het geval is). 

Bassins en silo's reinigen

Door invloeden van het weer en door vuil kan er een sliblaag ontstaan in bassins en silo’s. De teeltwisseling is bij uitstek een goed moment om te zorgen dat dit gereinigd wordt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen het water van waterbassins en silo’s reinigen, zonder dat het water eruit hoeft. Alle wateropslag kun je nadien wederom ontsmetten met Huwa-San.

Teeltgoten reinigen

Het reinigen van teeltgoten is een tijdrovende klus die zorgt voor veel afvalwater én waarbij het eindresultaat vaak nog te wensen overlaat. Wanneer tijdens het reinigen van de goten continu chloor wordt toegevoegd aan het water, wordt er veel product verbruikt en is de kans op emissie groter. Je kan dit anders aanpakken door de goten in te spuiten met een alkalisch reinigingsproduct. Dit laat je inwerken en vervolgens spuit je de goten af. Zo verbruik je minder water en minder product. Bepaalde reinigingsproducten kan je ook in schuimvorm toepassen, waardoor je de inwerktijd van het product kan verlengen. 

Als de goten eenmaal schoon zijn, raden we sterk aan met gotenfolie te werken. Zo blijven de goten veel schoner, neemt de reiniging veel minder tijd in beslag en voorkom je een hoop afvalwater.

Opvangen van afvalwater tijdens de teeltwisseling

Afvalwater dat meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen bevat, mag niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Dit water dien je daarom op te vangen en af te voeren via de riolering. De volgende afvalwaterstromen mogen niet geloosd worden op het oppervlaktewater:
 • Percolaatwater: wanneer een gewas tijdelijk buiten wordt opgeslagen, gaat dit verteren. Hierbij ontstaat percolaatwater, wat meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen bevat.
 • Uitlekwater van oude substraatmatten: zelfs als je op tijd bent gestopt met de watergift, komt er nog uitlekwater uit de oude substraatmatten. Dit moet afgevoerd worden via het riool. Bewaar je dit buiten in een container, zorg er dan voor dat de container overdekt is. Zo voorkom je dat er regenwater bijkomt en de hoeveelheid uitlekwater dus groter wordt.
 • Schoonmaakwater: wanneer je bij het schoonmaken gebruik maakt van reinigings- en/of desinfectiemiddelen, mag het water niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Maak je alleen gebruik van water, dan mag dit wel.
 • Silowater: wanneer je de vuilwatersilo reinigt, dien je het vuile water te lozen op de riolering.
 • Uitlekwater van nieuwe substraatmatten: wanneer je de nieuwe substraatmatten na het voldruppelen gaat insnijden, dien je het water op te vangen en af te voeren via de riolering. Omdat hierbij een grote hoeveelheid afvalwater vrijkomt, kun je de folie het beste eerst een klein stukje insnijden en pas later helemaal doorsnijden. Op deze manier komt het water niet in één keer vrij, waardoor je het makkelijker kunt opvangen. Ook kun je ervoor kiezen om niet alle substraatmatten op dezelfde dag te draineren, maar om dit te verdelen. Op deze manier kun je het drainwater van de eerste vakken gebruiken om de voedingsoplossing voor de volgende vakken mee aan te maken.

Mobiele waterzuivering

Je kan er ook voor kiezen om afvalwater te laten zuiveren. Hierbij is mobiele zuiveringsinstallatie een goede optie. Mobiele waterzuivering houdt in dat je restwaterstroom laat zuiveren door een dienstverlener die beschikt over een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Hiermee wordt het water ter plaatse gezuiverd.
De mobiele waterzuivering van Waterson wordt in deze video toegelicht.
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en René Mondt neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
René Mondt
Ook interessant voor jou
Wat is het verschil tussen composteerbaar, biologisch afbreekbaar en bio-based?
Er is steeds meer vraag naar composteerbare, biologisch afbreekbare en bio-based producten. In de praktijk blijkt echter dat er nogal eens verwarring bestaat over het verschil tussen deze termen.
Hoe verwijder je eenvoudig het oude gewas tijdens de teeltwisseling?
Door het oude gewas zorgvuldig af te voeren, voorkom je problemen met ziektes en plagen in de nieuwe teelt. Bekijk hier het stappenplan voor het snel en schoon verwijderen van het oude gewas.
Hoe reinig je de kas tijdens de teeltwisseling?
Het reinigen van de kas is van groot belang voor een hygiënische start van de nieuwe teelt. Alleen zo worden ziektes, bacteriën en plagen uit de oude teelt bestreden.