Keuring DryGair

De DryGair is een luchtontvochtigingsinstallatie die valt onder categorie 50-500 ton Co2 equivalent. Dit betekent dat de unit bij ingebruikstelling gekeurd en geregistreerd dient te worden en dat er bij de unit een logboek dient te hangen om keuringen en onderhoud in te registreren. Naast de wettelijke keuring bij ingebruikstelling dient de unit namelijk 2 keer per jaar gecontroleerd te worden.

Hoe gaat de keuring van een DryGair in zijn werk?

Ieder half jaar dient de DryGair gecontroleerd te worden conform de F-gassen verordening. Een F-gassen controle betekent controle op goede werking van het koude techniek gedeelte en op lekdichtheid. Tijdens deze controle worden er o.a. zuig- en persdrukken en temperaturen gemeten en genoteerd.

Bij elke tweede controle wordt ook direct een jaarlijks onderhoud aan de koeling verzorgd. Dit onderhoud houdt in het controleren van de verdamper en condensor op vervuiling en het doorblazen hiervan inclusief verdere algehele controle en werking van de technische componenten. Indien gewenst kan er ook jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd aan de overige elektrische- en mechanische componenten en de behuizing volgens de controle- en onderhoudschecklijst.

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. Klik hier voor meer informatie.
Giel
Vragen over keuring van een Drygair

Heb je vragen over de keuring van een Drygair, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.