Home > Kennisbank​​​​

Met bodem-verbeteraars een sterker wortelstelsel

Marcel Nieuwenhuijzen, Amigo Plant

Marcel Nieuwenhuijzen
- Marcel Nieuwenhuijzen - Amigo Plant, Heerhugowaard -
"Het teeltresultaat is van A tot Z beter"
Met 25 ha kassen in Noord-Holland en Portugal is Amigo Plant een grote speler in succulenten. Duurzaam produceren staat hoog in het vaandel. Een zoektocht naar oplossingen tegen onder andere wortelluis leidde tot een proef met twee bodemverbeteraars op basis van micro-organismen. “De planten reageren op alle fronten verrassend goed”, zegt teeltmanager Marcel Nieuwenhuijzen over de resultaten. 

Een goede twintig jaar terug begon Gerard van Langen uit passie succulenten te telen. Het ging hem goed af en al snel werd het serieuzer en groter. Amigo Plant BV groeide naar vier locaties in en rond Heerhugowaard en één in Portugal. “Succulenten zijn over het algemeen niet bijzonder gevoelig voor ziekten en plagen, maar er is altijd wel iets dat kan toeslaan”, vertelt Marcel Nieuwenhuijzen van Amigo Plant uit Heerhugowaard.
Op zoek naar effectieve, duurzame aanpak
“We leveren zo’n 21 miljoen planten per jaar, verdeeld over 60 soorten”, aldus Nieuwenhuijzen. “Daar heb je heel wat omkijken naar, maar we hebben een goed ingewerkt team van vaste en tijdelijke krachten, zowel hier als in Portugal.” De teeltmanager werkt al jaren aan vergroening van de gewasbescherming. Enerzijds omdat het kan, anderzijds omdat het aantal chemische middelen blijft afnemen. “Wolluis kan soms hardnekkig zijn. Drie jaar geleden viel er een effectief biologisch middel weg, waardoor we op zoek moesten naar alternatieven. We hebben verschillende groene middelen geprobeerd, maar daarmee kregen we de wolluis niet goed onder controle. Ook op andere vlakken zag ik graag verbetering, zoals een structureel lagere schimmeldruk. Niet dat het een heel groot issue was, maar het kan altijd beter.”
- Marcel Nieuwenhuijzen, succulentenkweker, Heerhugowaard -
"We werken al jaren aan een vergroening van de gewasbescherming"
Microbioom in wortelomgeving
Op zoek naar een nieuwe aanpak ging Nieuwenhuijzen twee jaar geleden in gesprek met adviseur Cok Hogervorst van Biotamax International en met specialist plantweerbaarheid Maarten Casteleijn van Royal Brinkman, dat de producten van Biotamax aan telers levert. Al snel werd de focus in de aanpak verlengd van ziekte- en plaagbestrijding naar verbetering van de plantweerbaarheid en naar een rijker, gunstiger microbioom in het wortelmilieu. 
“Planten kunnen zich in hun natuurlijke biotoop vaak goed verweren tegen ziekten en plagen”, vertelt Casteleijn, van huis uit bioloog. “Ze worden geholpen door micro-organismen in de wortelomgeving, zoals verschillende soorten bacteriën en Trichoderma. Vele daarvan leven in symbiose met planten. Biotamax heeft breed samengestelde producten ontwikkeld waarmee je het microbioom in de wortelomgeving doelgericht kunt verrijken, zodat planten sterker en weerbaarder worden tegen stressfactoren. Daaraan liggen verschillende mechanismen ten grondslag.”
Amigo Plant en Maarten Casteleijn
- Maarten Casteleijn, specialist plantweerbaarheid Royal Brinkman -
"Planten verweren zich in natuurlijke biotoop vaak goed tegen ziekten en plagen"
Marcel Nieuwenhuijzen
Teeltspecialist Marcel Nieuwenhuijzen is tevreden over de inzet van bodemverbeteraars
Vloeibare bodemverbeteraars
''In de gesprekken ontstond het idee om twee van onze bodemverbeteraars in te zetten in een proef op één van de teeltlocaties”, vult Hogervorst aan. “Het gaat om de vloeibare producten Biotamax 500 Bp en Biotamax 810 Pp. De eerste bevat elf bacteriestammen van zes bacillussoorten, de tweede bevat twee soorten Pseudomonas.”

Juist in die brede samenstelling schuilt de kracht van deze bodemverbeteraars, meent Casteleijn. “Iedere soort of stam heeft specifieke eigenschappen die de plant direct of indirect ondersteunen en ziekten minder kans geven toe te slaan”, zegt hij. “De één zet organisch materiaal om, de ander bevordert de opname van specifieke nutriënten door de plant, terwijl weer een ander stikstof bindt uit de lucht. Bovendien krijg je dankzij de brede samenstelling een robuuster microbioom dan wanneer je slechts één of enkele soorten toepast.”
- Maarten Casteleijn, specialist plantweerbaarheid Royal Brinkman -
"In de brede samenstelling schuilt de kracht van bodemverbeteraars"
Leaflet starten met weerbaar telen: Investeer in bodemleven 
Verbeter eenvoudig je bodemleven met deze handige bemestingsschema's.
bodemleaflet

Praktijkproef

 De vloeibare bodemverbeteraars zijn eenvoudig te doseren en toe te dienen via de regenleiding of via spuitapparatuur, gevolgd door inregenen. Conform het advies van Hogervorst en leverancier Royal Brinkman diende Nieuwenhuijzen de producten drie keer toe aan het begin van de teelt, met intervallen van zeven dagen.
Voor de proef in 2022 selecteerde de teeltmanager twee soorten Peperomia, Aloë vera, Haworthia en Gasteria. De proef werd vergeleken met referentieplanten die toen nog op de gebruikelijke manier werden behandeld met groene en chemische middelen. Er zaten geen verschillen in watergift en bemesting.
“Na enkele weken zagen we kleine verschillen ontstaan”, vertelt Nieuwenhuijzen over de resultaten. “De behandelde planten ontwikkelden een wat sterker wortelgestel en leken sneller aan te slaan. Bovengronds resulteerde dat in een iets krachtigere groei. Over de hele teelt gezien was de ziektedruk lager, vielen er iets minder planten weg en vond ik de planten uniformer en kwalitatief beter. Het ging niet om grote verschillen, maar je kon wel merken dat de drie behandelingen een positieve duurwerking hadden. Het teeltresultaat was bij alle vijf plantensoorten van A tot Z beter en de wolluis is nu onder controle. Mijn conclusie is dat het werkt en dat we hiermee duidelijk op het goede spoor zitten.”

"Een sterker wortelgestel en krachtigere groei"
- Marcel Nieuwenhuijzen, Amigo Plant in Heerhugowaard -

Bemesting aangepast

Casteleijn merkt op dat wondermiddelen niet bestaan en dat de gevolgde aanpak bij Amigo Plant geen blauwdruk vormt voor andere bedrijven of teelten. “Bodemverbeteraars en biostimulanten doen in principe goed werk, maar werking en resultaten hangen altijd af van diverse factoren, zoals het gewas zelf, de toegepaste substraten en voedingstoffen en eventuele additieven. Qua voeding zijn telers van oudsher gewend om relatief veel stikstof en fosfaat te verstrekken. Stikstofovermaat kan gewassen minder hard en extra aantrekkelijk maken voor onder andere blad- en wolluizen. En wanneer je aanvullende voedingsstoffen verstrekt voor de micro-organismen in de wortelomgeving, zullen ook die op termijn voor de plant beschikbaar komen. Meestal adviseren wij telers die streven naar weerbare planten om zowel de stikstofgift als de EC iets te verlagen.”

Maar je kunt het optimum voor een teelt volgens Casteleijn alleen vinden door te investeren in kennis, proeven en analyses. Nieuwenhuijzen zegt daar nog steeds mee bezig te zijn. “De bemesting hadden we de afgelopen jaren bedrijfsbreed al wat versoberd. Alle Peperomia wordt inmiddels volgens de nieuwe aanpak geteeld en die rollen we stap voor stap uit over het hele assortiment. Het is nog steeds een ontdekkingsreis, waar ik iedere week wijzer van word.” 

Biotamax in het gewas

CropTimize

Toekomstbestendig en Weerbaar telen

Met CropTimize bieden wij telers in de bedekte tuinbouw een methode om op natuurlijke wijze het gewas te optimaliseren. Dit door de plant zelf sterker en weerbaarder te maken tegen allerlei ziekten en plagen. Niet alleen bieden wij telers de juiste kennis en handvaten om het gewas te optimaliseren, ook wordt er gekeken naar de bodem, het (kas) klimaat, de hygiëne en de voeding.
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Maarten Casteleijn neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Ook interessant voor jou

Met bodemverbeteraars een sterker wortelstelsel 

Marcel Nieuwenhuijzen, Amigo Plant

Marcel Nieuwenhuijzen
- Marcel Nieuwenhuijzen - Amigo Plant, Heerhugowaard -
"Het teeltresultaat is van A tot Z beter"
Met 25 ha kassen in Noord-Holland en Portugal is Amigo Plant een grote speler in succulenten. Duurzaam produceren staat hoog in het vaandel. Een zoektocht naar oplossingen tegen onder andere wortelluis leidde tot een proef met twee bodemverbeteraars op basis van micro-organismen. “De planten reageren op alle fronten verrassend goed”, zegt teeltmanager Marcel Nieuwenhuijzen over de resultaten. 

Een goede twintig jaar terug begon Gerard van Langen uit passie succulenten te telen. Het ging hem goed af en al snel werd het serieuzer en groter. Amigo Plant BV groeide naar vier locaties in en rond Heerhugowaard en één in Portugal. “Succulenten zijn over het algemeen niet bijzonder gevoelig voor ziekten en plagen, maar er is altijd wel iets dat kan toeslaan”, vertelt Marcel Nieuwenhuijzen van Amigo Plant uit Heerhugowaard.
Op zoek naar effectieve, duurzame aanpak
“We leveren zo’n 21 miljoen planten per jaar, verdeeld over 60 soorten”, aldus Nieuwenhuijzen. “Daar heb je heel wat omkijken naar, maar we hebben een goed ingewerkt team van vaste en tijdelijke krachten, zowel hier als in Portugal.” De teeltmanager werkt al jaren aan vergroening van de gewasbescherming. Enerzijds omdat het kan, anderzijds omdat het aantal chemische middelen blijft afnemen. “Wolluis kan soms hardnekkig zijn. Drie jaar geleden viel er een effectief biologisch middel weg, waardoor we op zoek moesten naar alternatieven. We hebben verschillende groene middelen geprobeerd, maar daarmee kregen we de wolluis niet goed onder controle. Ook op andere vlakken zag ik graag verbetering, zoals een structureel lagere schimmeldruk. Niet dat het een heel groot issue was, maar het kan altijd beter.”
- Marcel Nieuwenhuijzen, succulentenkweker, Heerhugowaard -
"We werken al jaren aan een vergroening van de gewasbescherming"
Microbioom in wortelomgeving
Op zoek naar een nieuwe aanpak ging Nieuwenhuijzen twee jaar geleden in gesprek met adviseur Cok Hogervorst van Biotamax International en met specialist plantweerbaarheid Maarten Casteleijn van Royal Brinkman, dat de producten van Biotamax aan telers levert. Al snel werd de focus in de aanpak verlengd van ziekte- en plaagbestrijding naar verbetering van de plantweerbaarheid en naar een rijker, gunstiger microbioom in het wortelmilieu. 
“Planten kunnen zich in hun natuurlijke biotoop vaak goed verweren tegen ziekten en plagen”, vertelt Casteleijn, van huis uit bioloog. “Ze worden geholpen door micro-organismen in de wortelomgeving, zoals verschillende soorten bacteriën en Trichoderma. Vele daarvan leven in symbiose met planten. Biotamax heeft breed samengestelde producten ontwikkeld waarmee je het microbioom in de wortelomgeving doelgericht kunt verrijken, zodat planten sterker en weerbaarder worden tegen stressfactoren. Daaraan liggen verschillende mechanismen ten grondslag.”
Amigo Plant en Maarten Casteleijn
- Maarten Casteleijn, specialist plantweerbaarheid Royal Brinkman -
"Planten verweren zich in natuurlijke biotoop vaak goed tegen ziekten en plagen"
Marcel Nieuwenhuijzen
Teeltspecialist Marcel Nieuwenhuijzen is tevreden over de inzet van bodemverbeteraars
Vloeibare bodemverbeteraars
''In de gesprekken ontstond het idee om twee van onze bodemverbeteraars in te zetten in een proef op één van de teeltlocaties”, vult Hogervorst aan. “Het gaat om de vloeibare producten Biotamax 500 Bp en Biotamax 810 Pp. De eerste bevat elf bacteriestammen van zes bacillussoorten, de tweede bevat twee soorten Pseudomonas.”

Juist in die brede samenstelling schuilt de kracht van deze bodemverbeteraars, meent Casteleijn. “Iedere soort of stam heeft specifieke eigenschappen die de plant direct of indirect ondersteunen en ziekten minder kans geven toe te slaan”, zegt hij. “De één zet organisch materiaal om, de ander bevordert de opname van specifieke nutriënten door de plant, terwijl weer een ander stikstof bindt uit de lucht. Bovendien krijg je dankzij de brede samenstelling een robuuster microbioom dan wanneer je slechts één of enkele soorten toepast.”
- Maarten Casteleijn, specialist plantweerbaarheid Royal Brinkman -
"In de brede samenstelling schuilt de kracht van bodemverbeteraars"
Leaflet starten met weerbaar telen: Investeer in bodemleven 
Verbeter eenvoudig je bodemleven met deze handige bemestingsschema's.
bodemleaflet

Praktijkproef

De vloeibare bodemverbeteraars zijn eenvoudig te doseren en toe te dienen via de regenleiding of via spuitapparatuur, gevolgd door inregenen. Conform het advies van Hogervorst en leverancier Royal Brinkman diende Nieuwenhuijzen de producten drie keer toe aan het begin van de teelt, met intervallen van zeven dagen.
Voor de proef in 2022 selecteerde de teeltmanager twee soorten Peperomia, Aloë vera, Haworthia en Gasteria. De proef werd vergeleken met referentieplanten die toen nog op de gebruikelijke manier werden behandeld met groene en chemische middelen. Er zaten geen verschillen in watergift en bemesting.
“Na enkele weken zagen we kleine verschillen ontstaan”, vertelt Nieuwenhuijzen over de resultaten. “De behandelde planten ontwikkelden een wat sterker wortelgestel en leken sneller aan te slaan. Bovengronds resulteerde dat in een iets krachtigere groei. Over de hele teelt gezien was de ziektedruk lager, vielen er iets minder planten weg en vond ik de planten uniformer en kwalitatief beter. Het ging niet om grote verschillen, maar je kon wel merken dat de drie behandelingen een positieve duurwerking hadden. Het teeltresultaat was bij alle vijf plantensoorten van A tot Z beter en de wolluis is nu onder controle. Mijn conclusie is dat het werkt en dat we hiermee duidelijk op het goede spoor zitten.”

"Een sterker wortelgestel en krachtigere groei"
- Marcel Nieuwenhuijzen, Amigo Plant in Heerhugowaard -

Bemesting aangepast

Casteleijn merkt op dat wondermiddelen niet bestaan en dat de gevolgde aanpak bij Amigo Plant geen blauwdruk vormt voor andere bedrijven of teelten. “Bodemverbeteraars en biostimulanten doen in principe goed werk, maar werking en resultaten hangen altijd af van diverse factoren, zoals het gewas zelf, de toegepaste substraten en voedingstoffen en eventuele additieven. Qua voeding zijn telers van oudsher gewend om relatief veel stikstof en fosfaat te verstrekken. Stikstofovermaat kan gewassen minder hard en extra aantrekkelijk maken voor onder andere blad- en wolluizen. En wanneer je aanvullende voedingsstoffen verstrekt voor de micro-organismen in de wortelomgeving, zullen ook die op termijn voor de plant beschikbaar komen. Meestal adviseren wij telers die streven naar weerbare planten om zowel de stikstofgift als de EC iets te verlagen.”

Maar je kunt het optimum voor een teelt volgens Casteleijn alleen vinden door te investeren in kennis, proeven en analyses. Nieuwenhuijzen zegt daar nog steeds mee bezig te zijn. “De bemesting hadden we de afgelopen jaren bedrijfsbreed al wat versoberd. Alle Peperomia wordt inmiddels volgens de nieuwe aanpak geteeld en die rollen we stap voor stap uit over het hele assortiment. Het is nog steeds een ontdekkingsreis, waar ik iedere week wijzer van word.” 

Biotamax in het gewas

CropTimize

Toekomstbestendig en Weerbaar telen

Met CropTimize bieden wij telers in de bedekte tuinbouw een methode om op natuurlijke wijze het gewas te optimaliseren. Dit door de plant zelf sterker en weerbaarder te maken tegen allerlei ziekten en plagen. Niet alleen bieden wij telers de juiste kennis en handvaten om het gewas te optimaliseren, ook wordt er gekeken naar de bodem, het (kas) klimaat, de hygiëne en de voeding.
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Maarten Casteleijn neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Nick Groenewoud

Ook interessant voor jou
Van Gog Kwekerijen over Moleaer en Huwa-San TR-50
Van Gog Kwekerijen is de eerste locatie waar zowel nanobubbles als de zilvergestabiliseerde waterstofperoxide Huwa-San TR-50 wordt ingezet ter verbetering van de waterkwaliteit tijdens de teelt. Deze twee technieken versterken elkaar in de aanpak van Pythium in de komkommerteelt. We bespreken de bevindingen met Maurice Ruhl.
Batist Oranjepolder over de inzet van TRICHOcontrol
In de gerberateelt waren rupsen tot voor kort moeilijk te bestrijden. Groene middelen hebben niet altijd het gewenste effect en chemische middelen hebben impact op de biologie. Batist Oranjepolder zocht een biologisch alternatief en kwam uit bij TRICHOcontrol sluipwespen van Royal Brinkman. Een verbeterde strooioplossing bracht de rupsen van Turkse mot onder controle.
HilverdaFlorist over optimale hygiëne bij nieuwe locatie
HilverdaFlorist realiseerde een nieuwbouwlocatie aansluitend aan de bestaande locatie. De bedrijven zijn op elkaar aangesloten qua logistiek proces en dat vraagt opperste paraatheid op het gebied van hygiëne. We spreken Thijs van Kessel van HilverdaFlorist.