Home > Kennisbank​​​​

Orius maakt chrysantenteelt weer stapje groener en duurzamer

Linflowers, Nieuwaal

David van Tuijl
- David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal - 
"Met Orius biologisch de winter door"
“We hebben flinke stappen voorwaarts gezet dit jaar in de biologische bestrijding van trips in chrysant. Met de roofwants Orius Plus erbij in combinatie met Power Food Plus pakken we ook de volwassen tripsen aan. Op onze Linflowers kwekerijen gaan we dit jaar biologisch de winter door. Op één kwekerij hebben we 1 teeltronde chemisch moeten doen, niet vanwege trips, maar vanwege een wantsaantasting. Ook hier hebben we de biologie weer opgestart per begin december. We gebruiken nog maar weinig chemische middelen en dat is ook onze missie; de chrysantenteelt groener en duurzamer maken.”

We zijn op bezoek bij de nieuwste kwekerij van Linflowers, Rodalin 1 in Nieuwaal en spreken David van Tuijl. “Wij telen chrysanten op 4 locaties op 22 hectare en we willen de bestrijding van ziekten en plagen zoveel mogelijk biologisch aanpakken. We hebben de afgelopen jaren veel mooie stappen gezet in chrysant en wij doen bij Linflowers al 15 jaar actief mee om de teelt van chrysanten duurzamer en groener te maken. Dat is een proces van vallen en opstaan. De chrysant is een hele korte teelt van 9-10 weken en het is de kunst om in die paar weken op tijd een biologisch leger paraat te hebben voor de bestrijding van ziekten en plagen.”
Uitdaging in trips
Tripsbestrijding is daarbij de grootste uitdaging. Trips veroorzaakt schade aan de bloemen maar verspreidt ook het tomatenbronsvlekkenvirus. De roofmijt montdorensis bleek een goede tripsbestrijder en sinds 4 jaar zijn we deze gaan bijvoeren met voermijten waardoor we ook in chrysant een goede populatie op konden bouwen. Met het bijvoeren van montdorensis met Power Food is echt de doorbraak van biologische bestrijding van trips in chrysant gekomen. Het lukte alleen nog niet jaarrond vanwege de oplopende tripsaantallen in de zomer en het najaar. Hierdoor moesten we toch chemisch corrigeren. Spuiten is niet ons doel, maar we kunnen ook niet ons gewas laten opeten. We moéten ons gewas beschermen”, aldus David van Tuijl. “Royal Brinkman adviseerde ons om ook de nieuwe AgroBío roofwants Orius Plus met Power Food Plus in te gaan zetten. Deze zou ook werken tegen de volwassen tripsen. We zijn dit voorjaar gestart met het uitstrooien van Orius Plus roofwantsen.”
"We moeten ons gewas tegen trips beschermen”
​​​​-David van Tuijl, chrysantenkweker in Nieuwaal​​​​

Uitzetschema

Gewasbeschermingsspecialist Conrad van Doorn is bij Linflowers nauw betrokken bij de nieuwe strategie in de bestrijding van trips met Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus. Conrad: “Direct na het planten van de jonge chrysantenstekken is eenmalig Orius Plus uitgestrooid. Orius roofwantsen verplaatsen zich uitstekend door het gewas en doordat we direct zijn gestart met bijvoeren met Power Food Plus kon de populatie zich goed opbouwen.” Gedurende de teelt is meerdere malen montdorensis én Power Food Plus verstrooid. Het voordeel is dat dit type Power Food geschikt is voor het bijvoeren van twee biologische bestrijders Orius Plus én montdorensis. Bij Linflowers gebeurt dit bij kwekerij Rodalin 1 met de UniMite Air verstrooier via de monorail. Deze rijdt automatisch naar achter en terug, terwijl de roofmijten en voermijten uniform over het gewas worden verdeeld. Conrad: “We hebben het hele jaar tellingen verricht en gecontroleerd hoe trips -, maar vooral hoe Orius zich ontwikkelde in het gewas. We hebben continu jonge Orius teruggevonden en het allerbelangrijkste; we hebben ook gezien dat de tripsaantallen laag bleven.”
- David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal - 
"Bij tellingen in het gewas vonden we continu jonge Orius."
Orius Plus
Met de toevoeging van Orius Plus en een nieuw bijvoersysteem kan chrysant biologisch de winter door.

Orius Plus uitstrooien
Orius Plus kun je met de hand uitstrooien of automatisch meeverblazen.

UniMite Air
Bij Linflowers Rodalin 1 gebruiken ze de bioverblazer Unimite Air van Royal Brinkman via de monorail.

Biologisch de winter door 
David van Tuijl is positief welke stappen er gezet zijn met de nieuwe Orius Plus erbij in de biologische bestrijding van trips op de Linflowers kwekerijen. David: “Op drie van de vier Linflowers kwekerijen is het goed gegaan en kunnen we biologisch de winter door. Op één kwekerij hebben we één teeltronde tussendoor helaas chemisch moeten draaien. Dat werd niet veroorzaakt door trips, maar door een groene appelwants aantasting. Deze vliegen zomers naar binnen en zijn alleen chemisch te bestrijden, waarmee je helaas ook de populatie Orius Plus roofwantsen verliest.” Het vertrouwen in de biologie is heel groot want op deze vierde kwekerij is men bij Linflowers na 1 rondje chemisch begin december gelijk weer biologisch van start gegaan. David van Tuijl is van mening dat de toekomst voor bestrijding van ziekten en plagen de biologische aanpak is. “Wij willen daarin verder investeren en hebben daarom bij de nieuwbouw gekozen voor montage van insectengaas in de luchtramen op deze kwekerij Rodalin 1. Hiermee kunnen we invlieg van insecten van buitenaf voorkomen. We gaan daar versneld op inzetten want ook op een tweede kwekerij hebben we nu besloten om begin volgend jaar insectengaas te installeren.”
David van Tuijl en Conrad van Doorn
Links chrysantenkweker David van Tuijl, rechts specialist Conrad van Doorn.

Verbetering

“We zijn er nog niet in de chrysantenteelt, maar er gloort licht aan de horizon”, zegt David van Tuijl. “Wij werken graag mee aan de verdere verbetering van de biologische gewasbescherming in chrysant en stellen het op prijs dat er bedrijven zijn als Royal Brinkman en AgroBío die hier samen met telers constant aan werken. Zo zijn we begin december ook gestart met het testen van weer een verbeterd type voer; de Power Food Turbo. Deze gaat nog sneller zorgen voor meer nakomelingen Orius.”
Unimite Air
Roofmijten en voermijten worden gemixt en in één werkgang automatisch verstrooid.

Unimite Air verplaatsen
Het verplaatsen van de Unimite Air van kap naar kap vindt plaats middels de verplaatsingswagen.

Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus
De combinatie Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus zorgt voor een sterke verbetering van de tripsbestrijding.

Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Conrad van Doorn neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Orius maakt chrysantenteelt weer stapje groener en duurzamer

Linflowers, Nieuwaal

David van Tuijl
- David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal - 
"Met Orius biologisch de winter door"
“We hebben flinke stappen voorwaarts gezet dit jaar in de biologische bestrijding van trips in chrysant. Met de roofwants Orius Plus erbij in combinatie met Power Food Plus pakken we ook de volwassen tripsen aan. Op onze Linflowers kwekerijen gaan we dit jaar biologisch de winter door. Op één kwekerij hebben we 1 teeltronde chemisch moeten doen, niet vanwege trips, maar vanwege een wantsaantasting. Ook hier hebben we de biologie weer opgestart per begin december. We gebruiken nog maar weinig chemische middelen en dat is ook onze missie; de chrysantenteelt groener en duurzamer maken.”

We zijn op bezoek bij de nieuwste kwekerij van Linflowers, Rodalin 1 in Nieuwaal en spreken David van Tuijl. “Wij telen chrysanten op 4 locaties op 22 hectare en we willen de bestrijding van ziekten en plagen zoveel mogelijk biologisch aanpakken. We hebben de afgelopen jaren veel mooie stappen gezet in chrysant en wij doen bij Linflowers al 15 jaar actief mee om de teelt van chrysanten duurzamer en groener te maken. Dat is een proces van vallen en opstaan. De chrysant is een hele korte teelt van 9-10 weken en het is de kunst om in die paar weken op tijd een biologisch leger paraat te hebben voor de bestrijding van ziekten en plagen.”
Uitdaging in trips
Tripsbestrijding is daarbij de grootste uitdaging. Trips veroorzaakt schade aan de bloemen maar verspreidt ook het tomatenbronsvlekkenvirus. De roofmijt montdorensis bleek een goede tripsbestrijder en sinds 4 jaar zijn we deze gaan bijvoeren met voermijten waardoor we ook in chrysant een goede populatie op konden bouwen. Met het bijvoeren van montdorensis met Power Food is echt de doorbraak van biologische bestrijding van trips in chrysant gekomen. Het lukte alleen nog niet jaarrond vanwege de oplopende tripsaantallen in de zomer en het najaar. Hierdoor moesten we toch chemisch corrigeren. Spuiten is niet ons doel, maar we kunnen ook niet ons gewas laten opeten. We moéten ons gewas beschja ermen”, aldus David van Tuijl. “Royal Brinkman adviseerde ons om ook de nieuwe AgroBío roofwants Orius Plus met Power Food Plus in te gaan zetten. Deze zou ook werken tegen de volwassen tripsen. We zijn dit voorjaar gestart met het uitstrooien van Orius Plus roofwantsen.”
"We moeten ons gewas tegen trips beschermen”
​​​​-David van Tuijl, chrysantenkweker in Nieuwaal​​​​

Uitzetschema

Gewasbeschermingsspecialist Conrad van Doorn is bij Linflowers nauw betrokken bij de nieuwe strategie in de bestrijding van trips met Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus. Conrad: “Direct na het planten van de jonge chrysantenstekken is eenmalig Orius Plus uitgestrooid. Orius roofwantsen verplaatsen zich uitstekend door het gewas en doordat we direct zijn gestart met bijvoeren met Power Food Plus kon de populatie zich goed opbouwen.” Gedurende de teelt is meerdere malen montdorensis én Power Food Plus verstrooid. Het voordeel is dat dit type Power Food geschikt is voor het bijvoeren van twee biologische bestrijders Orius Plus én montdorensis. Bij Linflowers gebeurt dit bij kwekerij Rodalin 1 met de UniMite Air verstrooier via de monorail. Deze rijdt automatisch naar achter en terug, terwijl de roofmijten en voermijten uniform over het gewas worden verdeeld. Conrad: “We hebben het hele jaar tellingen verricht en gecontroleerd hoe trips -, maar vooral hoe Orius zich ontwikkelde in het gewas. We hebben continu jonge Orius teruggevonden en het allerbelangrijkste; we hebben ook gezien dat de tripsaantallen laag bleven.”
- David van Tuijl - Linflowers in Nieuwaal - 
"Bij tellingen in het gewas vonden we continu jonge Orius."
Orius Plus
Met de toevoeging van Orius Plus en een nieuw bijvoersysteem kan chrysant biologisch de winter door.

Orius Plus uitstrooien
Orius Plus kun je met de hand uitstrooien of automatisch meeverblazen.

UniMite Air
Bij Linflowers Rodalin 1 gebruiken ze de bioverblazer Unimite Air van Royal Brinkman via de monorail.

Biologisch de winter door 
David van Tuijl is positief welke stappen er gezet zijn met de nieuwe Orius Plus erbij in de biologische bestrijding van trips op de Linflowers kwekerijen. David: “Op drie van de vier Linflowers kwekerijen is het goed gegaan en kunnen we biologisch de winter door. Op één kwekerij hebben we één teeltronde tussendoor helaas chemisch moeten draaien. Dat werd niet veroorzaakt door trips, maar door een groene appelwants aantasting. Deze vliegen zomers naar binnen en zijn alleen chemisch te bestrijden, waarmee je helaas ook de populatie Orius Plus roofwantsen verliest.” Het vertrouwen in de biologie is heel groot want op deze vierde kwekerij is men bij Linflowers na 1 rondje chemisch begin december gelijk weer biologisch van start gegaan. David van Tuijl is van mening dat de toekomst voor bestrijding van ziekten en plagen de biologische aanpak is. “Wij willen daarin verder investeren en hebben daarom bij de nieuwbouw gekozen voor montage van insectengaas in de luchtramen op deze kwekerij Rodalin 1. Hiermee kunnen we invlieg van insecten van buitenaf voorkomen. We gaan daar versneld op inzetten want ook op een tweede kwekerij hebben we nu besloten om begin volgend jaar insectengaas te installeren.”
David van Tuijl en Conrad van Doorn
Links chrysantenkweker David van Tuijl, rechts specialist Conrad van Doorn.

Verbetering

“We zijn er nog niet in de chrysantenteelt, maar er gloort licht aan de horizon”, zegt David van Tuijl. “Wij werken graag mee aan de verdere verbetering van de biologische gewasbescherming in chrysant en stellen het op prijs dat er bedrijven zijn als Royal Brinkman en AgroBío die hier samen met telers constant aan werken. Zo zijn we begin december ook gestart met het testen van weer een verbeterd type voer; de Power Food Turbo. Deze gaat nog sneller zorgen voor meer nakomelingen Orius.”
Unimite Air
Roofmijten en voermijten worden gemixt en in één werkgang automatisch verstrooid.

Unimite Air verplaatsen
Het verplaatsen van de Unimite Air van kap naar kap vindt plaats middels de verplaatsingswagen.

Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus
De combinatie Orius Plus, montdorensis en Power Food Plus zorgt voor een sterke verbetering van de tripsbestrijding.

Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Conrad van Doorn neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Conrad van Doorn

Ook interessant voor jou
Effectieve tripsbestrijding in Chrysant bij Kwekerijen Sensation & De Waal
Al jaren zijn we in de chrysantenteelt zoekende naar de beste methode voor de bestrijding van trips. Met de komst van de roofmijt Montdorensis en de voermijt Power Food hebben we sinds een paar jaar een goede biologische aanpak van het eerste en tweede larvestadium van trips. Met Power Food Plus bestrijden we nu ook het volwassen stadium effectief.
Bestpeppers over snelle populatieopbouw van Orius in Paprika
Orius roofwantsen zijn uitstekende tripsbestrijders. Ze worden daarom op grote schaal ingezet in de paprikateelt. Een punt van verbetering is de populatieopbouw in het vroege voorjaar. Met het nieuwe Power Food Plus, dat speciaal voor Orius is ontwikkeld door Royal Brinkman en het Spaanse bedrijf Agrobío, kost dat veel minder moeite.
Fred van Paassen Chrysanten over het gaas van Royal Brinkman
Bloemengaas is de basis voor een goede ruimtebenutting bij de teelt van snijbloemen in kassen, waaronder chrysant. De kweker wil elke vierkante centimeter teeltruimte optimaal benutten. Het begint met de kapmaat, de breedte van de hijsligger en de pootafstand, die zijn bepalend voor het maken van het meest ideale gaasplan met zoveel mogelijk mazen.